Deklaracja dostępności Elektroniczna Tablica Ogłoszeń

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Elektroniczna Tablica Ogłoszeń(link otwiera się w nowej karcie).

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

1. Brak nagłówka H1 na stronach
2. Tytuł strony zawsze taki sam – nie określa, gdzie znajduje się użytkownik
3. Nie wszędzie można dotrzeć przy nawigacji klawiaturą
4. Niepełna responsywność strony przy rozdzielczości poniżej 320 px
5. Niektóre przyciski wyróżniają się tylko przez rozpoznawanie koloru
6. Nie ma zabezpieczeń, by tekst i grafika mieściły się w oknie
7. Redundantne linki i przyciski
8. Odnośniki do pobrania mają nieczytelne nazwy
9. Linki nie zawierają informacji o dokumentach do pobrania: ich języku, formacie i rozmiarze
10. Niektóre treści nie spełniają wymogów kontrastu
11. Brak deklaracji DTD na stronach

Wyłączenia

brak

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)

Dostępność architektoniczna

[Poniższy opis dostępności nie zawiera osobistych opinii na temat zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ale jego celem jest dokładne opisanie dostępności oraz udogodnień]

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego

Siedziby Urzędu m.st. Warszawy:


Budynek Urzędu m.st. Warszawy USC, ul. gen. W. Andersa 5, 00 – 147 Warszawa
Siedziba Urzędu Stanu Cywilnego


1. Sposób Dojazdu
Budynek znajduje się przy skrzyżowaniu ulic gen. W. Andersa i al. „Solidarności”
Dojścia piesze są od ulic gen. W. Andersa, al. „Solidarności” i Nowolipki. Przejścia dla pieszych od ul. gen. W. Andersa i al. „Solidarności” posiadają sygnalizację dźwiękową , przejście dla pieszych od ul. Nowolipek nie posiada sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku chodnikami od ul. gen. W. Andersa i al. „Solidarności” występują schody oraz podjazdy dla wózków i osób niepełnosprawnych o szer. 90 cm i 150 cm.

Najbliższa stacja PKP Dworzec Gdański znajduje się w odległości do ok.1400 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych, ruchomych i windy.

Dojście na perony schodami stałymi , ruchomymi i windami. Ponadto jest jeszcze przejście podziemne do stacji metra - Ratusz Arsenał oraz winda dla osób niepełnosprawnych i dzieci przewożonych w wózku.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 50 m: Metro Ratusz Arsenał (kierunek: Kierbedzia –Esperanto: Nr 107, Gocław-Esperanto: Nr 111), oraz 150 m (kierunek Dworzec Centralny -Grodzisk: 160), (Os. Górczewska –CH. Marki: Nr 190)

Najbliższe przystanki tramwajowe w odległości 70 m: Metro Ratusz Arsenał (kierunek: P+R Al. Krakowska-Marymont Potok: Nr 15, PKP Służewiec-Żerań FSO: Nr 18, Wyścigi-Nowe Bemowo: Nr 35), w odległości 190 m: Metro Ratusz Arsenał (kierunek: Cm. Wolski-Kawęczyńska-Bazylika: Nr 13, Czynszowa-Nowe Bemowo: Nr 23, Koło-Wiatraczna: Nr 26).

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na chodniku w odległości kilku metrów przy Urzędu. Dojazd na w/w miejsce od ul. gen. W. Andersa przy Komendzie Stołecznej Policji. Drugie miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością usytuowane jest na chodniku przy al. „Solidarności” w odległości ok. 100 m.

Najbliższy postój taksówek jest na pl. Bankowym.


2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Wejście do Urzędu jest oznakowane ,znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. gen. W. Andersa - jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia (napis „WEJŚCIE”). Przejście do sali obsługi klienta jest przez wiatrołap. Sala do obsługi petentów usytuowana wyłącznie na parterze jest przestronna z kolumnami bez oznakowania dotykowego na posadzce. Tablica informacyjna jest usytuowana niedaleko od wejścia. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym.

Korytarze na parterze prowadzące do w.c. i pokoju matki z dzieckiem nie są wydzielone drzwiami i umożliwiają wyminięcie się 2 osób . W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Petenci obsługiwani są wyłącznie na parterze, schody zawijane na I kondygnację służ wyłącznie dla pracowników.

4 W lokalu nie ma wind.

Brak pętli indukcyjnych w budynku. W halach obsługi klienta na parterze znajdują się elektroniczne tablice z wyświetlaczem informujące o kolejce osób oczekujących.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Dostęp do tłumacza PJM jest na w sekretariatach biur na piętrach.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze na końcu sali obsługi dojście do toalet przez korytarz j.w. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz . W toalecie jest przestrzeń manewrowa, brak jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest po lewej stronie wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze, a umywalka jest na prawo od miski.

W budynku jest pokój dla matki z dzieckiem wyposażony w krzesło, fotel, stolik i blat do przewijania dziecka.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.
Budynek Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00 – 095 Warszawa
Siedziba: Miejskiego Centrum Sieci i Danych, Biura Kultury, Biura Prawnego, Biura Cyfryzacji Miasta, Biura Ochrony Środowiska, Biura Ochrony Powietrza i Klimatu, Biura Kadr i Szkoleń, Gabinet Prezydenta – Koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni.

Biura Urzędu m.st. Warszawy mieszczą się na piętrach: 3c, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23.


1. Sposób Dojazdu
Dojście piesze od al. Solidarności, pl. Bankowego, ul. Tłomockie, ul. Corazziego. Przejścia dla pieszych przy pl. Bankowym posiadają sygnalizację świetlną i dźwiękową. Na trasie dojść do wejść do budynku występują liczne przeszkody np. słupki, donice z kwiatami, kosze na śmieci, schody, pachołki.

Najbliższa stacja metra Merto Ratusz Arsenał znajduje się w odległości do ok. 100 m. Dojście na perony możliwe jest za pomocą schodów, schodów ruchomych (wyjazd na górę), wind.

Najbliższe przystanki tramwajowe:
• Plac Bankowy 07 (kierunek Wyścigi: 4, 35; kierunek Al. Krakowska: 15; kierunek PKP Służewiec: 18), znajduje się w odległości ok. 58 m;
• Plac Bankowy 08 (kierunek Bemowo: 35; kierunek Żerań Wschodni: 4; kierunek Żerań FSO: 18; kierunek Potok: 15), znajduje się w odległości ok. 130 m;
• Metro Ratusz Arsenał 09 (kierunek Bazylika: 13; kierunek Wiatraczna: 26; kierunek Żerań FSO: 20;
• Żerań Wschodni: 4), znajduje się w odległości 88 m;
• Metro Ratusz Arsenał 10 (kierunek Koło: 20; kierunek Nowe Bemowo: 23; kierunek Boernerowo: 20; kierunek Cmentarz Wolski: 13), znajduje się w odległości 89 m
Najbliższe przystanki autobusowe: pl. Bankowy 03 (kierunek Kierbedzia: 107; kierunek Gocław: 111; kierunek Wilanów: E-2), znajduje się w odległości 81 m;

Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parkingu z wjazdem od strony al. Solidarności, w bliskim sąsiedztwie ul. Tłomockie

Brak w okolicy postoju taksówek.


2. Wejścia do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Wejścia do budynku: trzy wejścia od strony pl. Bankowego, dwa wejścia od strony ul. Tłomackie. Wejście dla osób poruszających na wózku od strony ul. Tłomackie, poprzedzone pochylnią rozpoczynającą się od strony al. Solidarności.

Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe rozsuwane o szerokości powyżej 90 cm. Obok drzwiach obrotowych drzwi jednoskrzydłowe otwierane.

Pokonanie różnicy poziomów między holem windowym a wejściami od strony pl. Bankowego i jednego wejścia od ul. Tłomackie, odbywa się jedynie poprzez schody.

Korytarze na poszczególnych pietrach umożliwiają wyminięcie się dwóch osób. Hole windowe na poszczególnyvh pietrach, oddzielone od korytarzy drzwiami z kontrolą dostępu. Ewakuacyjne klatki schodowe dostępne oddzielone od korytarzy podwójnymi drzwiami wyposażonymi w samozamykacze bez mechanizmów ułatwiających otwieranie.

W budynku znajdują się dwie ewakuacyjne klatki schodowe. Komunikacja między piętrami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem wind. Krawędzie schodów prowadzących od wejścia od strony pl. Bankowego oraz od strony ul. Corazziego do holu windowego, bez wyróżnień kolorystycznych (niewidoczne dla osób słabowidzących). Stopnie schodów proste, bez wystających nosków. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów.

W budynku znajduje się 6 wind osobowych. Komunikacja między piętrami odbywa się jedynie za pośrednictwem wind. Na panelu zewnętrznym i wewnętrznym wyświetla się numer piętra. W windzie brak komunikatów dźwiękowych informujących o numerze piętra.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz nie działa tłumacz języka migowego. Pochylnia znajduje się od strony al. Solidarności. Wejście dla osób poruszających się na wózku od ul. Tłomackie

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na 23 piętrze.

W budynku znajdują się trzy sale konferencyjne.

Ewakuacja z budynku odbywa się poprzez wydzielone przeciwpożarowo dwie ewakuacyjne klatki schodowe. Brak windy do celów ewakuacyjnych.
Budynek przy ul. Canaletta 2, Warszawa
Siedziba Biura Polityki Lokalowej


1. Sposób Dojazdu
Dojścia piesze są od ulic: Canaletta, Niecała. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik z przeznaczeniem wyłącznie na pas dla pieszych . Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np., słupki na przejściach, kamienne, kosze na śmieci występują poza trasą wejścia.

Najbliższa stacja metra: Ratusz Arsenał znajduje się w odległości do ok.1000 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów i windy.

Najbliższe przystanki autobusowe: Plac Teatralny 01 (kierunek Gocław: 111, kierunek Kierbedzia 107),

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Canaletta 2 – 10 m od budynku. Miejsce parkingowe jest przy chodniku.

W okolicy jest postój taksówek (plac Teatralny)


2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Główne zadaszone wejście znajduje się przy ulicy Canaletta, jest łatwe do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Wejście nie jest wyposażone w drzwi automatycznie otwierane. Jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm). Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia z tablicą Urzędu Miasta oraz dzwonek z oznakowaniem. Hol wejściowy jest przestronny, jasny, bez oznakowania dotykowego na posadzce. Punkt ochrony jest na lewo od wejścia i nie posiada niskiej lady. Po prawej stronie od wejścia znajduje się punkt Obsług Klienta z niską ladą (Miejski Rzecznik Konsumentów, informacja oraz przyjmowanie wniosków). Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym. Schody w holu głównym znajdują się na wprost wejścia. Schody prowadzą na IV piętro i do piwnicy. Na parterze za punktem informacyjnym znajdują się przejścia do pokoi biurowych bez kontroli dostępu.

Budynek jest przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne tylko w części parteru.

Korytarze na parterze i piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarz na parterze jest wydzielony aluminiowymi drzwiami z samozamykaczem. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami. Brak kontroli dostępu do pomieszczeń. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Główna klatka schodowa nie ma kontroli dostępu i jest dostępna od hallu na wprost przy wejściu. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w jednostronne poręcze.

W budynku nie ma windy co uniemożliwia poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

Brak pętli indukcyjnych w budynku.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze. Drzwi do toalety nie są wyposażone w samozamykacz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest na lewo od wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w jednostronną poręcz. Umywalka umieszczona jest po lewej stronie od wejścia.
Budynek Urzędu m. st. Warszawy, ul. Chałubińskiego 8, 00 – 412 Warszawa
Siedziba Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa oraz Siedziba USC Sekcji Obrotu Zagranicznego.


1. Opis sposobu dojazdu
Dojścia piesze są od ulic Chałubińskiego, Nowogrodzka, Wspólna. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody: drzewa,, słupki na przejściach, stojaki dla rowerów.

Najbliższa stacja Warszawa Centralna i PKP Śródmieście znajduje się w odległości do ok.600 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów i wind.

Najbliższe przystanki tramwajowe i autobusowe: Dworzec Centralny 07,08 (tramwaje: 7,9,22,24,25), Dworzec Centralny 01, 02 (autobusy: 127,128,158,175,521) znajdują się w odległości do 200 m.

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Chałubińskiego. Miejsca parkingowe jest na wyznaczonym miejscu na jezdni.

W bliskiej odległości znajduje się postój taksówek.


2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Główne zadaszone wejście znajduje się przy ulicy Chałubińskiego oraz boczne od ulicy Nowogrodzkiej. Wejście główne jest wyposażone w drzwi obrotowe automatycznie otwierane i są dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia (napis „WEJŚCIE GŁÓWNE”). Hol wejściowy jest przestronny, bez oznakowania dotykowego na posadzce.

Główny punkt informacyjny jest na wprost wejścia w nieznacznej jego odległości. Nie posiada obniżonej lady. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym. W holu głównym znajdują się po lewej schody stałe i prawej ruchome, które prowadzą na pierwsze piętro.

Na parterze za punktem informacyjnym znajdują się przejścia obrotowe oraz boczne bramki z kontrolą dostępu. Bramki dostępu są metalowe nieoznakowane.

Na parterze po lewej stronie znajduje się sala obsługi klientów USC z toaleta dla niepełnosprawnych oraz pokojem dla matki karmiącej. Lady do obsługi klienta są niskie i przystosowane dla osób na wózkach.

Po prawej stronie hallu głównego znajduje się wejście po schodach na antresolę, gdzie mieści się biuro oraz Sala Obsługi klientów Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa. Osoby na wózkach nie mają możliwości bezpośredniego dostępu na tą salę, lecz po wcześniejszym powiadomieniu pracownika, który umożliwi mu przedostanie się do windy i wjedzie z nim na ten poziom. Na 8 piętrze znajduje się siedziba biura USC bez obsługi klientów z zewnątrz.

Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze są wydzielone szklanymi drzwiami przeciwpożarowymi z samozamykaczem, bez mechanizmów ułatwiających otwieranie. Szklane drzwi są oznakowane. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Główna klatka schodowa ewakuacyjna ma kontrolę dostępu i jest dostępna od korytarza przy hallu windowym. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w dwustronne okrągłe poręcze.

Windy są przestronne i znajdują się za bramkami dostępu. Oznakowanie przycisków wypukłe, brak oznakowania brajlem. Komunikaty dźwiękowe znajdują się w wybranych windach i informują o numerze piętra.

Brak pętli indukcyjnych w budynku. W halach obsługi klienta na parterze znajdują się elektroniczne tablice z wyświetlaczem informujące o kolejce osób oczekujących.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze w Sali obsługi klienta, na antresoli oraz na 8 pietrze. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz W toalecie jest przestrzeń manewrowa. Brak systemu przyzywowego.

Sale konferencyjne są oznakowane tabliczką.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.
Budynek Urzędu m. st. Warszawy, ul. Długa 22,00-238 Warszawa
W budynku Centrum Komunikacji Społecznej realizuje projekt Wsparcia Powstańców.


1. Sposób Dojazdu
Budynek znajduje się na skrzyżowaniu ulic Długiej oraz Miodowej / Placu Krasińskich .

Dojścia piesze są od ulic: Długiej, Miodowej, Placu Krasińskich. Przejścia dla pieszych posiadają sygnalizację dźwiękową. Chodnik jest płynnie podzielony na cześć wykonaną z kostki brukowej oraz część z płyt chodnikowych. Na trasie dojścia do budynku nie występują przeszkody. Stojaki dla rowerów, kosze na śmieci występują poza trasą wejścia.

Najbliższa stacja PKP Dworzec Gdański znajduje się w odległości do ok.1500 m. Z poziomu peronu stacji metra Dworzec Gdański wjazd windą i schodami ruchomymi do poziomu przejścia podziemnego łączącego stację metra ze stacją PKP Warszawa Gdańska. Dojazd do peronów stacji Warszawa Gdańska na poziomie przejścia podziemnego po pochylni. Z pozostałych punktów możliwa komunikacja windą.

Najbliższe przystanki autobusowe: Plac Krasińskich 01 (kierunek: Wilanów, Natolin, Ursus: 116, 178, 180, 503, 518, N44) Plac Krasińskich 02 (kierunek: Żoliborz, Białołęka : 116, 178, 180, 503, 518, N44) znajdują się w odległości do 160 m.

Najbliższa stacja metra linii M1 (kierunek: Młociny, Kabaty) Ratusz Arsenał znajduje się w odległości ok. 700 m od budynku.

Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się przed budynkiem na jezdni. Brak rampy krawężnikowej. Brak oznakowania miejsca kolorem niebieskim i symbolem osoby na wózku. Przestrzeń manewrowa na trasie dojścia posiada przeszkody: drzewo, słupki i kosz na śmieci.

Najbliższy postój taksówek znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Kilińskiego i Długiej.


2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Wejście główne do budynku znajduje się w narożniku kamienicy od strony ulicy Długiej. Brak tablicy informacyjnej z napisem „Wejście”. Tablice instytucji znajdują się w podcieniu i są trudne do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Dojście piesze do wejścia do budynku jest równe, bez nachylenia. Wejście jest dwuetapowe: od strony ulicy znajduje się krata w której centralnie umieszczona jest kuta brama, a następnie w podcieniu, w odległości ok. 150 cm od bramy znajdują się drzwi wejściowe drewniane. Wejście nie jest dostępne dla osób na wózku. Dojście do bramy jest utrudnione przez trzy stopnie, brak pochylni. Brama oraz drzwi wejściowe są dwuskrzydłowe. Szerokość ruchomego skrzydła drzwi ma mniej niż 0,9 m. Przejście przez drzwi do przedsionka dodatkowo utrudnia próg o wysokości 3 cm, który nie jest oznaczony kontrastowo. Zarówno brama jak i drzwi nie są wyposażone w samozamykacz . W przedsionku brak przestrzeni manewrowej. Obok kraty znajduje się system przyzywowy - dzwonek- umieszczony w miejscu niedostępnym dla osoby na wózku. Na elewacji budynku, w podcieniu po lewej stronie drzwi znajdują się tablice: „Zarząd Główny Związku Powstańców Warszawskich” oraz „Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego 1944”.

Po prawej stronie drzwi umieszczono tablicę korkową z przypiętą informacją o godzinach otwarcia.

Za drzwiami wejściowymi znajduje się przedsionek, a następnie wąski korytarz w którym we wnęce po lewej usytuowano krzesła dla oczekujących, na wprost- wejście do pomieszczeń ZGPW, po prawej stronie-windę obsługująca piętra 1 i 2. Za szybem windowym są schody prowadzące na kolejne dwa piętra i poddasze. Brak recepcji, brak tablicy informacyjnej wskazującej przeznaczenie oraz ilość pomieszczeń na poszczególnych piętrach (np. sala wystawowa, pomieszczenia biurowe, sala konferencyjna, itp.). W korytarzu brak przestrzeni manewrowej. Brak posadzki antypoślizgowej, brak kontrastowego oznaczenia drzwi.

Na każdym piętrze znajduje się mały korytarz połączony bezpośrednio z klatką schodową, wyjściem z windy oraz wejściami do poszczególnych pomieszczeń. Powierzchnia korytarzy umożliwia wyminięcie się 2 osób. Na piętrach: pierwszym i drugim korytarze są wyposażone w okna. Przestrzeń manewrową ograniczają ustawione tam stoliki i krzesła. Brak posadzki antypoślizgowej, brak kontrastowego oznaczenia drzwi. Wejścia do pomieszczeń nie są oznakowane tabliczkami, brak oznakowań kierunkowych.

Klatka schodowa jest dostępna z korytarza na każdym piętrze, otacza ona usytuowany centralnie szyb windowy. Do 2 piętra można ją ominąć windą. Schody posiadają podcięcia, są za wąskie (mają 29 cm). Do poziomu 1 piętra wzdłuż schodów umocowano poręcz dwustronną, powyżej - jednostronną. Pierwszy i ostatni stopień nie są oznaczone kontrastowo.

W budynku znajduje się jedna winda dojeżdżająca do 2 piętra. Brak sygnalizacji dźwiękowej przyjazdu widny, brak wyposażania w Brajlowskie numery, wypukłe czy wyróżnienia przycisku „O”. Drzwi dźwigu nie są otwierane automatycznie. Brak komunikatów dźwiękowych informujących o numerze piętra.

Brak pętli indukcyjnych w budynku.

Brak informacji, że możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Brak dostępności do tłumacza PJM.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym.

W budynku brak toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością.

Sala konferencyjna znajduje się na poddaszu i można się do niej dostać do piętra 2 windą, a następnie schodami. Jest ona oznakowana tabliczką.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.
Budynek Urzędu m.st. Warszawy, ul. Dzielna 15, 01 – 029, Warszawa Siedziba Biura Rzeczy Znalezionych

1. Sposób Dojazdu

2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Do Biura prowadzi 1 wejście od strony ul. Dzielnej. Przed wejściem brak jest schodów. Biuro obsługi oraz recepcja znajduje się na parterze na wprost wejścia. Dalsze przejście zabezpieczone jest kontrolą dostępu. Hall wejściowy jest niewielki, dosyć jasny, bez przeszkód oraz z odpowiednią przestrzenią manewrową, bez oznakowania dotykowego na posadzce. Punkty obsługi interesantów są dostosowane do obsługi siedzącej.

Do Biura prowadzi 1 wejście od strony ul. Dzielnej. Przed wejściem brak jest schodów. Biuro obsługi oraz recepcja znajduje się na parterze na wprost wejścia. Dalsze przejście zabezpieczone jest kontrolą dostępu.

Dla osób z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich a także rodzice z wózkami dziecięcymi dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze.

W budynku nie ma windy.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani systemów informacji głosowej, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak wiedzy na ten temat informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Budynek Urzędu m.st. Warszawy, ul. Falęcka 10 , 02 – 547 Warszawa
Siedziba: Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Mokotów Dział Obsługi Mieszkańców „Wiśniowa” (parter i I piętro), Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów (II piętro), Urząd Stanu Cywilnego w Dzielnicy Mokotów (III piętro).


1. Sposób Dojazdu
Dojścia piesze są od ul. L. Narbutta przez prześwit bramowy oraz od ul. Różanej. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej.

Najbliższa stacja PKP, Dworzec Centralny, następnie autobusem linii 174 z przystanku przy ul. Chałubińskiego nr 05 w kierunku na Ursynów.

Najbliższy przystanek przy ul. L. Narbutta, skrzyżowanie z ul. Kazimierzowską, dojazd do przystanku autobusem linii 138, następnie pieszo ok. 150 m.

Najbliższe dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy L. Narbutta przy aptece oraz jedno miejsce przy ul. Falęckiej. Miejsca parkingowe przy u. L. Narbutta usytuowane są częściowo na jezdni i częściowo na chodniku. Do budynku można dojechać samochodem od strony ul. L. Narbutta przez prześwit bramowy ulicą Jednokierunkową.

Brak w okolicy postoju taksówek.


2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Wejście do budynku możliwe jest od ul. Falęckiej z poziomu chodnika przez drzwi rozwieralne szer. 90 cm z samozamykaczem. Wejście prowadzi do przedsionka z którego można dostać się na klatkę schodową prowadzącą do poszczególnych urzędów oraz do windy.

Dodatkowe wejście dla pracowników znajduje się od strony podwórka istnieje również wewnętrzna klatka schodowa prowadząca tylko do pierwszego pietra, do korzystania przez pracowników ZGN.

Korytarze na piętrach dostępne są z klatki schodowej, posiadają szerokość powyżej 1,40 m, bez progów i odcinków pochyłych.

Główna klatka schodowa prowadzi z poziomu niższego parteru na III piętro budynku. Z podestów klatki jest wejście na korytarze poszczególnych pięter.

Winda dostępna jest z poziomu obniżonego parteru znajdującego się w poziomie chodnika bez progu. Winda zatrzymuje się na czterech przystankach, 1 i 2 przystanek - ZGN Mokotów. Przystanek 3 - OPS, przystanek 4 -USC.

Brak pochylni, platform, informacji głosowej oraz pętli indukcyjnych.

pętli indukcyjnych w budynku. W halach obsługi klienta na parterze znajdują się elektroniczne tablice z wyświetlaczem informujące o kolejce osób oczekujących.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Brak tłumacza PJM.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania, czy informacji w języku migowym lub angielskim.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze. Drzwi o szer. 90 cm wyposażone są w samozamykacz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa z możliwością transferu bocznego. Miska ustępowa wyposażona jest w obustronne poręcze, umywalka zamontowana jest po lewej stronie miski ustępowej. Brak systemu przyzywowego.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.
Budynek Zarządu Mienia m. st. Warszawy (ZMW), ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa
W budynku mieści się Zarząd Mienia m. st. Warszawy (piętra I, IV i V).


1. Opis sposobu dojazdu
Budynek znajduje się na skrzyżowaniu ulic Jana Kazimierza i Karlińskiego w Warszawie.

Dojście piesze są od ulic Jana Kazimierza, Karlińskiego, Sowińskiego i Hubalczyków. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. Od strony ulicy Karlińskiego teren nieruchomości jest ogrodzony płotem. Dojście do budynku jest tylko z jednej strony tj. od ulicy Jana Kazimierza. Dojście do budynku posiada przeszkodę w postaci nierównego chodnika.

Autobusem

Najbliższej przystanki autobusowe i odległości do budynku:
Jana Kazimierza 02 (kierunek Cmentarz Wolski: 255) znajduje się w odległości ok. 130 m,
Jana Kazimierza 01 (kierunek Rondo Daszyńskiego:255) znajduje się w odległości ok. 250 m;
Fort Wola 01 (kierunek Sowińskiego: 105, 197) znajduje się w odległości ok. 450 m;
Fort Wola 02 (kierunek Połczyńska Parking: 105, 197,) znajduje się w odległości ok. 600 m.
Cmentarz Wolski 06 i 08 (kierunek Fort Wola: 194, 713, 716, 743) znajduje się w odległości ok. 300 m.

Tramwajem

Najbliższe przystanki tramwajowe i odległości do budynku:
Cmentarz Wolski 01 (Pętla tramwajowa, kierunek Sowińskiego: 13, 27) znajduje się w odległości ok. 250 m;
Fort Wola 04 (kierunek Połczyńska Parking: 10, 11, 26) znajduje się w odległości ok. 350 m;
Fort Wola 03 (kierunek Sowińskiego:10, 11, 26) znajduje się w odległości ok. 300 m.

Wjazd drogą dojazdową od ulicy Jana Kazimierza.

W pobliżu budynku przy ul. Jana Kazimierza 62 oraz na parkingu wewnętrznym obok biurowca brak jest wydzielonego miejsca dla osób z niepełnosprawnością. Na parkingu są 4 miejsca zarezerwowane dla samochodów służbowych Zarządu Mienia m. st. Warszawy i jeśli zajdzie potrzeba jedno miejsce może być zwolnione na potrzeby osób z niepełnosprawnością.

Taksówką

Taksówką można dojechać do budynku, bezpośrednio na podjazd przy parkingu wewnętrznym.

W okolicy budynku przy ul. Jana Kazimierza 62 brak jest postoju taksówek.


2. Wejście do budynku i obszar kontroli
Główne, zadaszone wejście do biurowca znajduje się z boku budynku przy parkingu wewnętrznym u zbiegu ulic Jana Kazimierza i Karlińskiego. Wejście do budynku nie jest oznakowane, przez co jest trudne do zlokalizowania dla osób słabowidzących. Do głównego wejścia do budynku można się dostać po schodach na podest-rampę, która znajduje się na wysokości ok. 95 cm od poziomu chodnika. Schody mają 6 betonowych stopni bez podcięć, szerokość schodów wynosi 180 cm. Schody ograniczone poręczą która biegnie przez całe schody i podest-rampę. Wysokość poręczy od podłoża – 110 cm. Przy podeście brak jest platformy lub podnośnika dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Jest to jedyne wejście do budynku.

Drzwi wejściowe (zewnętrzne i wewnętrzne) składają się z dwóch skrzydeł, z których jedno o szerokości 80 cm zamykane jest samozamykaczem. Drugie skrzydło o szerokości 70 cm jest zamykane na blokadę znajdującą się w ramie mniejszego skrzydła drzwi, którą w razie potrzeby można odblokować w celu zwiększenia prześwitu między ramą drzwi. Drzwi w świetle ościeżnicy mają szerokość 150 cm. Uchwyty drzwi zewnętrznych i wewnętrznych mają długość 115 cm i są zamocowane na wysokości 40 cm od podłoża.

Wejście – przy drzwiach wewnętrznych posiada próg około 5 cm, który nie jest ścięty.

W przedsionku pomiędzy drzwiami zewnętrznymi a wewnętrznymi znajduje się gumowa wycieraczka, którą w razie potrzeby można usunąć w celu ułatwienia wjazdu osoby niepełnosprawnej na wózku.

Hol wejściowy nie jest zbyt przestronny, jednakże osoba na wózku inwalidzkim nie będzie mieć problemu z przemieszczaniem się po nim. W holu brak jest punktu informacyjnego, a rolę tą spełnia obecnie pracownik ochrony, którego pomieszczenie znajduje się po lewej stronie tuż za wejściem do budynku. W pomieszczeniu ochrony brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego. Również po lewej stronie od wejścia, na ścianie za pomieszczeniem ochrony znajduje się tablica informacyjna, która jest umieszczona na wysokości 85 cm od posadzki.

Wejścia na korytarze na piętrach są zabezpieczone szklanymi drzwiami z samozamykaczami, które wyposażone są w poręcz do otwierania znajdującą się na wysokości około 100 cm od posadzki oraz w kontrolę dostępu. Korytarze na piętrach są szerokości 175 cm, co umożliwia swobodne wyminięcie się 2 osób. Pomieszczenia na każdym piętrze są oznaczone numerami znajdującymi się na poszczególnych drzwiach. Drzwi pomieszczeń otwierane są za pomocą standardowych klamek. Oznaczenia pięter znajdują się na wprost wyjść z korytarzy, na ścianach obok wejścia do windy. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Schody w holu wejściowym znajdują się po prawej stronie. Schody prowadzą zarówno do suteryny, w której znajdują się pomieszczenia techniczne oraz magazynowe jak również na piętra, gdzie znajdują się pomieszczenia biurowe. Szerokość schodów od ściany do poręczy wynosi 115 cm. Poręcze o przekroju płaskim znajdują się tylko z jednej strony (od strony metalowej barierki).

Stopnie schodów są betonowe, bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów.

W budynku znajduje się jedna winda osobowa, której wejście znajduje się po prawej stronie przy wejściu, w holu budynku W panelu sterowania jak i w tablicy przyzywowej przyciski są w grafice wypukłej. Dodatkowo oznaczenia w brajlu bezpośrednio na przyciskach w panelu sterowania. Panel przycisku w kontrastowym (czerwonym) kolorze po prawej stronie drzwi. Winda posiada przycisk awaryjny oraz dodatkowo przycisk parteru wyróżniony innym kolorem. Wymiary wewnętrzne kabiny: szerokość 110 cm, długość 125 cm, szerokość drzwi do kabiny 80 cm. Wymiary windy nie dostosowane do minimalnych wymaganych wymiarów spowodowany jest ograniczeniami istniejącego szybu windy (budynek wybudowany w latach 70-tych XX wieku). Kabina jasno oświetlona światłem nie powodującym zjawiska olśnienia, wyposażona w lustro znajdujące się naprzeciw wejścia do windy oraz w dwie poręcze na wysokości 90 cm od podłoża, z których jedną poręcz zamontowano równolegle po tej samej stronie, na której mieści się panel sterujący. Dźwig wyposażony w informację głosową i świetlną o numerze piętra oraz w system zatrzymujący zamykanie drzwi, oparty na czujnikach. Wysokość tablicy przyzywowej – 110 cm d poziomu posadzki. Wewnętrzny panel sterujący na wysokości 90-115 cm.

Brak pętli indukcyjnych, informacji głosowych i oznaczeń brajlem w budynku. Brak pochylni i platform dla osób na wózkach.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Brak dostępu do tłumacza PJM.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim.

Brak toalet dla osób z niepełnosprawnością i starszych, poruszających się na wózku.

Sala konferencyjna wydzielona przegrodami rozsuwanymi znajduje się w budynku na I piętrze. Wejście z głównego korytarza. Brak oznakowania sali konferencyjnej. Częściowo ograniczona przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się na wózku.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.
Budynek Urzędu m. st. Warszawy, wykorzystywany przez Urząd Stanu Cywilnego m. st. Warszawy na Wydział Administracyjny Analiz i Organizacji Pracy, ul. Jezuicka 1/3 ,00-238 Warszawa.

1. Sposób Dojazdu
Budynek znajduje się przy ul. Jezuickiej, pomiędzy ulicami Kanonia, Rynek Starego Miasta oraz Celna.

Dojścia piesze do budynku od ulic: Rynek Starego Miasta, Plac Zamkowy, Dziekania, Kanonia, Celna, Brzozowa, Dawna. Chodnik w całości wykonany jest z płyt chodnikowych. Na trasie dojścia do budynku występuje przeszkoda w postaci kosza na śmieci, usytuowanego tuż przy wejściu do budynku.

Najbliższa stacja PKP Dworzec Gdański znajduje się w odległości do ok.1.900 m. Z poziomu peronu stacji metra Dworzec Gdański wjazd windą i schodami ruchomymi do poziomu przejścia podziemnego łączącego stację metra ze stacją PKP Warszawa Gdańska. Dojazd do peronów stacji Warszawa Gdańska na poziomie przejścia podziemnego po pochylni.

Najbliższe dostępne przystanki to: Stare Miasto 02 (kierunek: Śródmieście, Wola, Bemowo - linie tramwajowe o numerach: 4, 13, 20, 23, 26, 28; linie autobusowe: 160, 190, N11, N21, N61, N71) Stare Miasto 01 (kierunek: Praga, Marki, Bródno - linie tramwajowe o numerach: 4, 13, 20, 23, 26, 28; linie autobusowe: 160, 190, N11, N21, N61, N71); Kapitulna 01 (kierunek Wilanów, Ursus - linie autobusowe: 116, 178, 180, N44) oraz Kapitulna 02 (kierunek: Bielany, Śródmieście) znajdują się w odległości do 500 m.

Najbliższa stacja metra linii M1 (kierunek: Młociny, Kabaty) Ratusz Arsenał znajduje się w odległości ok. 1.300 m od budynku.

Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się przy ulicy Kanonia 8 oraz Zapiecek przy budynku, na jezdni z kostki brukowej. Brak rampy krawężnikowej. Przestrzeń manewrowa na trasie dojścia posiada przeszkodę w postaci kosza na śmieci.

Najbliższy postój taksówek znajduje się przy ulicy Podwale na wysokości numeru 13/15, w odległości ok. 300 m.


2. Wejście do budynku i strefa obsługi klienta
Wejście główne znajduje się w centralnej części budynku. Brak tablicy informacyjnej z napisem „Wejście”. Na elewacji znajduje się czerwona tablica Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Dojście piesze do wejścia jest równe, bez nachylenia. Budynek nie jest dostępny dla osób na wózku. Wejście utrudniają cztery stopnie, brak pochylni. Drzwi wejściowe stanowią dwuskrzydłowe wrota stalowe z oszkleniem pełnym oraz naświetlem, wyposażone w samozamykacz. Szerokość ruchomego skrzydła ma mniej niż 0,9 m. Przejście przez drzwi do przedsionka dodatkowo utrudnia próg o wysokości 2,5cm, który nie jest oznaczony kontrastowo. W przedsionku wystarczająca przestrzeń manewrowa. Hol wejściowy jest przestronny, bez oznakowania dotykowego na posadzce. Punkt informacyjny w postaci recepcji, znajduje się po prawej stronie zaraz za wejściem. Nie posiada on obniżonej lady recepcyjnej. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym. Schody w holu głównym znajdują się po prawej stronie, prowadzą na piętra od I do IV.

Wydział Administracyjny Analiz i Organizacji Pracy Urzędu Stanu Cywilnego znajduje się na II piętrze budynku Jezuicka 1/3. Po obydwu stronach rozchodzą się korytarze z wejściami do poszczególnych pomieszczeń. Powierzchnia korytarzy umożliwia swobodne wyminięcie się 2 osób. Korytarze są wyposażone w okna. Brak posadzki antypoślizgowej, brak kontrastowego oznaczenia drzwi. Wejścia do pomieszczeń są oznakowane tabliczkami, brak oznakowań kierunkowych. Korytarze szerokie, doświetlone światłem dziennym.

Klatka schodowa prowadząca na II piętro posiada schody z podcięciami, o głębokości 33 cm oznaczone taśmą antypoślizgową częściowo uszkodzoną. Wzdłuż schodów umocowano poręcz jednostronną bez przedłużenia. Pierwszy i ostatni stopień nie są oznaczone kontrastowo.

Brak windy w budynku.

Brak pętli indukcyjnych w budynku.

Brak informacji , że możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Brak dostępności do tłumacza PJM.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym.

W budynku brak toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością.

Niewielka sala konferencyjna jest stale dostępna dla pracowników USC.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.
Budynek przy ul. Kłopotowskiego 1/3
Siedziba Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy


1. Sposób Dojazdu
Dojścia piesze są od ulic Kłopotowskiego, Wybrzeże Helskie. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik z przeznaczeniem wyłącznie na pas dla pieszych . Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np., słupki na przejściach, kamienne, kosze na śmieci występują poza trasą wejścia.

Najbliższa stacja PKP Warszawa Wileńska znajduje się w odległości do ok.1600 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów, windy, pochylni.

Najbliższe przystanki autobusowe: Sierakowskiego 02 (kierunek Siekierki: 162, N14, N64), Sierakowskiego 01 (kierunek pl. Hallera: 162, N14, N64),

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Kłopotowskiego 1/3 – 20 m od budynku. Miejsce parkingowe jest częściowo na jezdni i chodniku.

Brak w okolicy postoju taksówek.


2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Główne zadaszone wejście znajduje się wzdłuż całego budynku przy ulicy Kłopotowskiego, jest łatwe do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Wejście nie jest wyposażone w drzwi automatycznie otwierane i nie jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia poniżej 90 cm z progiem ok.3cm). Dojście piesze nie jest równe, bez pochylni dla niepełnosprawnych poruszających się na wózku. Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia z tablicą Urzędu Miasta. Hol wejściowy jest przestronny, jasny, bez oznakowania dotykowego na posadzce. Punkt informacyjny jest w nieznacznej odległości od wejścia, posiada niską ladę. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym/szatni. Kręte schody w holu głównym znajdują się po prawej stronie. Schody prowadzą na pierwsze piętro i do piwnicy. Na parterze za punktem informacyjnym/szatnią znajdują się przejścia do Sali Obsługi bez kontroli dostępu. Na parterze znajdują się trzy sale: obsługi klientów z niską ladą z zapewnioną możliwością podjazdu do lady, Sala Ślubów oraz sala Toastów.

Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarz na parterze jest wydzielone drewnianymi drzwiami bez samozamykacza oraz bez mechanizmów ułatwiających otwieranie. Szklane drzwi na Sali Obsługi są oznakowane. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami. Brak kontroli dostępu do pomieszczeń. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Główna kręta klatka schodowa ewakuacyjna nie ma kontroli dostępu i jest dostępna od hallu na prawo przy wejściu. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w dwustronne okrągłe poręcze.

W budynku nie ma windy co uniemożliwia poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

Brak pętli indukcyjnych w budynku. W halach obsługi klienta na parterze i piętrze znajdują się elektroniczne tablice z wyświetlaczem informujące o kolejce osób oczekujących.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze na końcu hali obsługi. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa, jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest na wprost wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka umieszczona jest po prawej stronie od wejścia.

Sale są oznakowane tabliczką. Przestrzeń manewrowa w salach dla osób poruszających się wózku nie jest ograniczona.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.
Budynek Urzędu m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00 – 056 Warszawa
Siedziba Biura Organizacji Urzędu/Wydział Kancelaryjny.


1. Sposób Dojazdu
Dojścia piesze są od ul. Mazowieckiej, pl. Małachowskiego oraz od pl. Dąbrowskiego. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. Chodnik jest przeznaczony dla ruchu pieszego (brak ścieżki rowerowej). Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np. znak drogowy .

W pobliżu nie ma stacji PKP. W odległości około 500m znajduje się stacja metra Świętokrzyska. Dojście na perony stacji metra możliwe jest za pomocą schodów oraz windy.

Najbliższe przystanki autobusowe: pl. Małachowskiego 01 (kierunek Kierbedzia: 107) znajduje się naprzeciwko budynku po drugiej stronie ulicy, pl. Małachowskiego 02 (kierunek Królewska: 107) znajduje się w odległości ok. 200m od budynku .

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Kredytowej. Miejsce parkingowe jest częściowo na jezdni i chodniku.

Postój dla taksówek znajduje się przy pl. Dąbrowskiego (w odległości około 300m od wejścia do budynku).


2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Główne wejście znajduje się od ul. Kredytowej, jest trudne do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Wejście do budynku na poziom parteru bezpośrednio z ulicy. Aby dostać się na poziom parteru budynku należy pokonać dwa stopnie zewnętrzne oraz cztery stopnie wewnątrz budynku. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi stopni. Przy wejściu do budynku zainstalowany jest dzwonek przywołujący (brak oznaczeń dzwonka). Wezwany pracownik Urzędu w celu zapewnienia dostępu dla osoby na wózku dostawia podest zewnętrzny (rampa wjazdowa) oraz uruchamia wewnętrzną platformę (podnośnik) prowadzącą na poziom parteru budynku. Drzwi wejściowe do budynku bez mechanizmów ułatwiających otwieranie, szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów. Dodatkowe dwa wejścia do budynku dla pracowników z prześwitów bramowych. Hol wejściowy nie posiada oznakowania dotykowego na posadzce. Punkt informacyjny nie posiada obniżonej lady. Brak jest pętli indukcyjnej. Tłumacza języka migowego on-line dostępny jest w kancelarii na parterze. Główna klatka schodowa z windą do IV piętra dostępna jest z holu na parterze. Na parterze znajduje się sala obsługi klientów.

Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich. Tylna część budynku jest obniżona i dostępna jest za pośrednictwem schodów wzdłuż korytarza (obustronne poręcze) oraz drugiej windy prowadzącej na V piętro (niedostosowanej dla osób na wózkach).

Główna klatka schodowa ewakuacyjna dostępna z holu korytarza. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w jednostronne poręcze.

Jedna przestronna winda dostępna jest z wypukłym oznakowaniem przycisków z oznakowaniem brajlem. Komunikaty dźwiękowe znajdują się w wybranych windach i informują o numerze piętra.

Brak pętli indukcyjnych w budynku.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Dostęp do tłumacza PJM on-line w kancelarii na parterze.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania .

Ogólnodostępne toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parterze oraz na piętrach od I do IV (brak oznaczeń dojścia do toalety). Drzwi do toalet nie są wyposażone w samozamykaczy. Brak systemu przyzywowego w toaletach. Mechanizm do zamykania drzwi jest obrotowy i niewielkich rozmiarów. W toalecie na parterze miska ustępowa umieszczona jest na prawo od wejścia i jest wyposażona w jednostronną poręcz. Umywalka umieszczona jest po lewej stronie od wejścia. W toaletach na piętrach I – IV miska ustępowa umieszczona jest na prawo od wejścia i jest wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka jest na wprost wejścia.

Sala konferencyjna jest oznakowane tabliczką. Brak pętli indukcyjnych w sali konferencyjnej.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.
Budynek przy ul. Marszałkowskiej 77/79, Warszawa
Siedziba Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Biura polityki Mobilności i Transportu, Biura Infrastruktury

Budynek zlokalizowany jest u zbiegu ulic Marszałkowskiej i Wilczej.


1. Sposób Dojazdu
Wejście główne do obiektu zlokalizowane jest w podcieniu zlokalizowanym w narożniku ulic Marszałkowskiej i Wilczej. Dodatkowo, do budynku prowadzą jeszcze dwa wejścia, jedno od strony ul. Marszałkowskiej i drugie, od strony małego dziedzińca (parkingu) prowadzące do Sali Spotkań. Na wewnętrzny dziedziniec można dostać się przejazdem bramowym w zachodniej części skrzydła równoległego do ul. Wilczej.

Dojścia piesze są od ulic Marszałkowskiej i Wilczej. Przejścia dla pieszych posiadają sygnalizację dźwiękową. Chodnik jest podzielony na pas dla pieszych i rowerzystów . Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np., słupki na przejściach, siedziska drewniane, stojaki dla rowerów, plansze wystawiennicze, kosze na śmieci występują poza trasą wejścia.

Najbliższa stacja PKP Warszawa Śródmieście znajduje się w odległości do ok.1700 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów i windy.

Najbliższe przystanki tramwajowe i autobusowe: Hoża 04, 01

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Marszałkowskiej– przy budynku. Miejsce parkingowe jest na wydzielonym miejscu na jezdni.

W okolicy jest postój taksówek.


2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Główne wejście znajduje się przy ulicy Marszałkowskiej i jest łatwe do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Wejście nie jest wyposażone w drzwi automatycznie otwierane i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm), ale w dalszej części znajdują się schody bez pochylni i bez poręczy, gdzie osoba na wózku lub z niepełnosprawnością będzie miała problem by dostać się do hallu głównego. Możliwość wejścia do budynku przez osoby poruszające się na wózkach jest z tyłu budynku przez Salę Spotkań, gdzie wcześniej trzeba poinformować ochronę o potrzebie wejścia. Możliwe jest jeszcze wyjście z budynku B od ulicy Wilczej, gdzie jest bezpośredni kontakt z windą, ale nie ma wejścia ponieważ drzwi otwierają się za pomocą gałki od zewnątrz. Na elewacji frontowej znajduje się oznakowanie wejścia z tablicą Urzędu Miasta. Hol wejściowy jest przestronny, jasny, bez oznakowania dotykowego na posadzce. Punkt informacyjny jest w bliskiej odległości od wejścia i posiada wysoką ladę niedostosowaną dla osób na wózkach. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym. Schody w holu głównym znajdują się po lewej stronie i prowadzą na wyższe piętra. Klatka ewakuacyjna znajduje się w budynku B. Na parterze za punktem ochrony znajduje się przejścia do Sali Spotkań bez kontroli dostępu oraz do Sali Wystawienniczej.

Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarz na parterze jest wydzielone drzwiami bez samozamykacza oraz bez mechanizmów ułatwiających otwieranie. Szklane drzwi na Sali Spotkań są oznakowane. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami. Brak kontroli dostępu do pomieszczeń. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Główna klatka schodowa nie ma kontroli dostępu i jest dostępna od hallu na lewo przy wejściu. Stopnie schodów są proste z podcięciami. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w dwustronne okrągłe poręcze. Druga klatka schodowa ewakuacyjna znajduje się w budynku B przy windzie z możliwością wydostania się z budynku bez różnicy poziomów (schodów)

W budynku są 3 windy

Brak pętli indukcyjnych w budynku. Winda w budynku B wyposażona jest w informację głosową i przyciski w języku Braillea.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze przy Sali Wystawienniczej. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz W toalecie jest przestrzeń manewrowa. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest na wprost wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka umieszczona jest po prawej stronie od wejścia.

Sale nie są oznakowane tabliczką. Przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się wózku jest ograniczona.
Budynek przy ul. Młynarskiej 43/45, Warszawa
Siedziba Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


1. Sposób Dojazdu
Wejście główne do obiektu zlokalizowane jest od ulicy Młynarskiej.

Dodatkowo 2 wejścia do budynku znajdują się od tyłu budynku.

Wokół budynku znajdują się miejsca parkingowe, a na terenie działki portiernia, stacja trafo oraz wiaty postojowe dla wozów operacyjnych.

Obsługa komunikacyjna budynku odbywa się: z ulicy Młynarskiej

Dojścia piesze są od ulicy Młynarskiej. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik jest podzielony na pas dla pieszych i rowerzystów . Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np., słupki, kosze na śmieci, latarnie.

Najbliższa stacja PKP Warszawa Koło znajduje się w odległości do ok.950 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów i windy.

Najbliższe przystanki tramwajowe i autobusowe: Długosza 01, 02

Na tyłach budynku, od strony zachodniej znajdują się miejsca parkingowe na potrzeby Straży Miejskiej, Centrum Bezpieczeństwa m. st. Warszawy oraz interesantów.

Dostęp samochodowy na działkę zapewniony jest od północy od strony ul. Młynarskiej oraz od południa od strony ul. Mikołaja Wierzynka.

W okolicy nie ma postoju taksówek.


2. Wejście do budynku, obszar ochrony i klatki schodowej
W budynku znajdą się pomieszczenia biurowe, socjalne, sanitarne, magazynowe, pomieszczenia obsługi interesantów, sale konferencyjne, pomieszczenia techniczne oraz pomieszczenia Centrum Dowodzenia Kryzysowego. Główne, reprezentacyjne wejście do obiektu zlokalizowane jest w centralnej części budynku, od strony ul. Młynarskiej. Przed nim zaprojektowano schody oraz rampę dla osób niepełnosprawnych. Dla zapewnienia dostępu do budynku od strony parkingów w zachodniej części działki znajdują się dwa dodatkowe wejścia – od strony zachodniej skrzydła północnego oraz analogiczne w skrzydle południowym.

Przy głównym wejściu do budynku znajduje się hall wraz z recepcją. W sąsiedztwie recepcji zaprojektowano pokój ochrony i monitoringu

Hol wejściowy jest mały, jasny, bez oznakowania dotykowego na posadzce. Punkt informacyjny jest w bliskiej odległości od wejścia i posiada wysoką ladę niedostosowaną dla osób na wózkach. Brak pętli indukcyjnej w salach ale budynek posiada dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym. Schody w holu głównym znajdują się na wprost wejścia z wewnętrzną pochylnią po lewej stronie i prowadzą na parter do korytarza.

Korytarze w dudynku są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób.

Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami. Budynek posiada kontrolę dostępu do wielu pomieszczeń

W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich oprócz wind

Komunikację pionową w budynku zapewniają 4 klatki schodowe oraz 3 windy. Dwie klatki w skrzydle południowym i w skrzydle północnym pełnią funkcję klatek ewakuacyjnych. Klatki schodowe posiadają kontrolę dostępu. Stopnie schodów są proste bez podcięć i nie posiadają czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w jedno i dwustronne okrągłe poręcze.

W budynku są 3 windy: po 1 w skrzydle północnym i południowym w bezpośrednim sąsiedztwie wejść do budynku od strony parkingu oraz 1 windę w południowym rejonie części centralnej. Winda ta dostosowana jest do przewozu osób na noszach oraz towarów (np. mebli biurowych). Wszystkie windy są windami ogólnodostępnymi na wszystkich poziomach budynku i są przystosowane są do przewozu osób, w tym osób niepełnosprawnych.

Brak pętli indukcyjnych w budynku.

Windy w budynku wyposażone są w informację głosową i przyciski w języku Braillea.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Na każdej kondygnacji znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych. W toaletach jest przestrzeń manewrowa. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest na lewo od wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w poręcze.

Sale nie są oznakowane tabliczką. Brak pętli indukcyjnych w salach. Przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się wózku jest ograniczona.

Do celów ewakuacji w budynku przeznaczone są poziome oraz pionowe drogi komunikacji ogólnej. W budynku znajdują się 4 klatki schodowe przy czym 2 skrajne klatki służą do celów ewakuacji.

Szerokości pionowych dróg ewakuacyjnych wynoszą nie mniej niż 1,2m - dot. biegów klatki schodowej i 1,5m – dot. spoczników klatki schodowej. Klatki schodowe

Wyjścia z klatek prowadzą bezpośrednio na zewnątrz drzwiami dwuskrzydłowymi o szerokości powyżej wymaganych 1,2 m z zachowaniem wymaganej szerokości skrzydła nieblokowanego tych drzwi, która wynosi 0,91 m w świetle.

Ewakuację poziomą na poszczególnych kondygnacjach użytkowych zapewniono z pomieszczeń na korytarze służące celom ewakuacji, które prowadzą bezpośrednio do ewakuacyjnych klatek schodowych lub do sąsiedniej strefy pożarowej na tej samej kondygnacji.
Budynek Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00 – 098 Warszawa
Siedziba Biura Administracyjnego, Biura Zamówień Publicznych, Biura Zgodności, Biura Audytu, Biura Kontroli, Gabinetu Prezydenta.


1. Sposób Dojazdu
Budynek znajduje się na skrzyżowaniu ulic Wierzbowej, Niecałej i Canaletta.

Dojścia piesze są od ulic Senatorska, Canaletta, Wierzbowa, Bielańska. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np. słupki na przejściach. Stojaki dla rowerów, kosze na śmieci występują poza trasą wejścia.

Najbliższa stacja metra Merto Ratusz Arsenał znajduje się w odległości do ok. 800 m. Dojście na perony możliwe jest za pomocą schodów, schodów ruchomych (wyjazd na górę), wind.

Najbliższe przystanki tramwajowe:
- Plac Bankowy 07 (kierunek Wyścigi: 4, 35; kierunek Al. Krakowska: 15; kierunek PKP Służewiec: 18),
znajduje się w odległości ok. 650 m;
- Plac Bankowy 08 (kierunek Bemowo: 35; kierunek Żerań Wschodni: 4; kierunek Żerań FSO: 18;
kierunek Potok: 15), znajduje się w odległości ok. 550 m ;
- Metro Ratusz Arsenał 09 (kierunek Bazylika: 13; kierunek Wiatraczna: 26; kierunek Żerań FSO: 20;
Żerań Wschodni: 4), znajduje się w odległości 650m;
- Metro Ratusz Arsenał 10 (kierunek Koło: 20; kierunek Nowe Bemowo: 23; kierunek Boernerowo: 20;
kierunek Cmentarz Wolski: 13), znajduje się w odległości 650m

Najbliższe przystanki autobusowe:
Plac Teatralny 01 (kierunek Kierbedzia: 107, kierunek Gocław: 111) znajduje się w odległości 58 m;
Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się przy ulicy Niecałej i ulicy Canaletta.

Brak w okolicy postoju taksówek.


2. Wejścia do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Główne wejście znajduje się od ul. Niecałej – wejście A. Przed drzwiami znajduje się jeden stopień zewnętrzny, którego krawędź wyróżniono kolorem żółtym. Drzwi wejściowe wyposażone w samozamykacz bez wspomagania otwierania. Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe o szerokości jednego skrzydła poniżej 90 cm.

Dodatkowe wejście ze szczytu budynku od ul. Canaletta – wejście B. Dostęp do budynku przez osoby poruszające się na wózku, możliwy przy pomocy pracownika przywołanego dzwonkiem przyzywowym. Oznaczony dzwonek przyzywowy znajduje się na elewacji przy wejściu B, po prawej stronie drzwi wejściowych. Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe o szerokości jednego skrzydła poniżej 90 cm.

W budynku nie jest dostępny tłumacza języka migowego mimo znajdującej się na drzwiach wejściowych tablicy informacyjnej o działaniu tłumacza języka migowego on-line.

Wejście A i wejście B, są trudne do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Na elewacji przy obu wejściach, znajdują się tablice Urzędu Miasta, oznakowania poszczególnych wejść tablicami z literami (odpowiednio) A i B. Przy wejściu A znajduje się tablica wskazująca kierunek dojścia do windy przeznaczonej dla osób poruszających się na wózkach.

Dojścia piesze płaskie, bez nachyleń. Od ulicy Niecałej chodnik wąski ze słupkami umieszczonymi na chodniku wzdłuż krawężników. W sąsiedztwie wejścia A na chodniku wystająca studzienka.

Przy wejściu A znajduje się hol wejściowy ze stanowiskiem ochrony. Stanowisko ochrony znajduje się również przy wejściu B. Oba stanowiska ochrony nie pełnią funkcji informacyjnej.

W holu głównym (przy wejściu A), wejście na schody znajduje się po lewej stronie holu. Schody prowadzą do 3 pietra.

Korytarze na wszystkich piętrach mają szerokość umożliwiającą wyminięcie się 2 osób. Korytarze na wszystkich piętrach łączą klatkę A i B. Klatki A i B zamykane są drzwiami wyposażonymi w samozamykacze bez mechanizmów ułatwiających otwieranie.

W budynku znajdują się dwie klatki schodowe A i B. Obie pełnią funkcję klatek ewakuacyjnych. Stopnie schodów z wystającymi noskami, rozróżnione kolorystycznie stopnice i podstopnice. Krawędzie schodów bez wyróżnień kolorystycznych (niewidoczne dla osób słabowidzących).Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w jednostronne poręcze. Brak poręczy wzdłuż ścian.

Winda znajduje się przy klatce schodowej od strony wejścia B. Oznakowanie przycisków wklęsłe, wypukłe oznakowanie brajlem. Brak w windzie komunikatów dźwiękowych informujących o numerze piętra,

Pętla indukcyjna znajduje się w Sali konferencyjnej na parterze budynku. W budynku nie działa tłumacz języka migowego.

Brak tłumacza języka migowego.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na każdym piętrze bliskiej odległości od klatki A.

Z korytarza dostęp do toalet dla osób z niepełnosprawnością przez przedsionek. W przedsionku brak miejsca obok drzwi dla wózka, by je otworzyć bez konieczności wycofania się. W każdej toalecie jest przestrzeń manewrowa, brak jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest z lewej strony od wejścia, na niskiej wysokości i jest wyposażona w uchylną poręcz z jednej strony. Umywalka umieszczona jest po lewej stronie od wejścia, obok miski ustępowej.

W budynku znajdują się cztery sale konferencyjne. Sale konferencyjne są oznakowane tabliczką. Pętla indukcyjna znajduje się jedynie w sali konferencyjnej na parterze.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.
Budynek Urzędu m. st. Warszawy, Nowy Świat 18/20, 00 – 412 Warszawa
Siedziba Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz Siedziba Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.


1. Sposób Dojazdu
Dojścia piesze są od ulic Nowy Świat i Smolna. Przejścia dla pieszych posiadają sygnalizacje dźwiękowej na skrzyżowaniu ulic Nowy świat i Aleje Jerozolimskie. Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np. drzewa, słupki na przejściach, siedziska, kosze na śmieci.

Najbliższa stacja PKP Powiśle znajduje się w odległości do ok.550 m. Dojście na perony jest możliwe wyłącznie za pomocą schodów.

Najbliższe przystanki autobusowe: Foksal 01, 02 (111,116,128,175,180,222,503,518,E2) znajdują się w odległości do 20 m.

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Smolnej Miejsce parkingowe jest na jezdni.

W okolicy jest postój taksówek.


2. Wejście do budynku i obszar kontroli
Główne zadaszone wejście znajduje się przy ul. Nowy Świat, jest łatwe do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Wejście nie jest wyposażone w drzwi automatycznie otwierane i nie jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dodatkowe wejście z kontrolą dostępu dla pracowników znajduje się z hallu. Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia (napis „WEJŚCIE GŁÓWNE”) z tablicą Urzędu Miasta. Hol wejściowy jest przestronny, jasny, bez oznakowania dotykowego na posadzce. Punkt informacyjny jest przy wejściu, posiada wysoką ladę niedostępną dla osób na wózkach. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym. Schody w holu głównym znajdują się na wprost od wejścia. Na parterze znajduje się również punkt ochrony oraz winda.

Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Wejścia do pokoi oznakowane są i tabliczkami. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich. Oznaczenia korytarzy znajdują się na wprost wyjścia z holu windowego.

Główna klatka schodowa ewakuacyjna ma kontrolę dostępu i jest dostępna od korytarza.

Stopnie schodów są z podcięciami. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w dwustronne okrągłe poręcze.

1 winda znajduje się w hallu głównym. Oznakowanie przycisków wypukłe, brak oznakowania brajlem.

Brak pętli indukcyjnych w budynku.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Dostęp do tłumacza PJM jest na w sekretariatach biur na piętrach.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.

Sale konferencyjne są oznakowane tabliczką.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.
Budynek Urzędu m.st. Warszawy, ul. Obozowa 57, Warszawa
Siedziba Centrum Obsługi Podatnika Urzędu m.st. Warszawy.


1. Sposób Dojazdu
Budynek znajduje się na skrzyżowaniu ulic Obozowej i Prymasa Tysiąclecia

Dojścia piesze są od ulic Obozowa, Prymasa Tysiąclecia. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodniki ul. Obozowej i Prymasa Tysiąclecia są wąskie. Na trasie dojścia do budynku występują przeszkody np. słupki na przejściach, latarnie, słupki znaków drogowych, wejście na schody kładki. Na trasie wejścia znajdują się donice z kwiatami, ławki, kosze na śmieci.

Najbliższa stacja PKP Koło znajduje się w odległości do ok. 600 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów oraz windy.

Najbliższy przystanek tramwajowy: PKP Koło 03 (kierunek Gocławek: 24; kierunek Żerań FSO: 20; kierunek Czynszowa: 23), znajduje się w odległości około 90m

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Rozbrat. Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się w garażu podziemnym w budynku na poziomie -1.

Brak w okolicy postoju taksówek.


2. Wejście do budynku i strefa obsługi klienta
Główne wejście znajduje się od strony ulicy Obozowej. Poprzedzone jest monumentalnymi schodami zewnętrznymi wyposażonymi w barierki. Miedzy schodami zewnętrznymi a drzwiami wejściowymi znajduje się szerokie patio, na którym ustawiono donice z kwiatami i ławki. Wejście od strony ulicy Obozowej jest wyposażone w drzwi obrotowe oraz w drzwi otwierane. Z uwagi na różnicę poziomów, wejście od ulicy Obozowej jest niedostępne dla osób poruszających się na wózku.

v Wejście od strony ulicy Prymasa Tysiąclecia jest wyposażone w drzwi otwierane i jest dostępne dla osób poruszających się na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów).

Punkt informacyjny jest w znacznej odległości od wejścia, nie posiada obniżonej lady. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym. Sala Obsługi klienta znajduje się na 1 piętrze, dostępna za pomocą wind oraz schodów. W Sali obsługi klienta przy stanowiskach obsługi oraz jedna z kas ma obniżoną ladę z zapewnioną możliwością podjazdu do lady.

Wjazd windami na piętra od 2 w górę oraz wejście na klatki schodowe jest ograniczony poprzez kontrolę dostępu znajdującą się w windzie, klatkach schodowych.

Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Wyraźny kontrast miedzy płaszczynami podłogi, ścian, drzwi. Drzwi do pokoi oznaczone tabliczkami umieszczonymi na drzwiach. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich, poza przyciskami w windach.

Dwie klatki schodowe ewakuacyjne dostępne poprzez przedsionki od strony holi windowych. Stopnie schodów są proste bez wystających nosków. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w dwustronne okrągłe poręcze.

Windy przestronne zapewniają dostęp między parterem a 1 piętrem, wjazd na wyższe kondygnacje z kontrolą dostępu. Osobna winda zapewniająca dostęp między parterem a garażem podziemnym. Oznakowanie przycisków wypukłe, osobne przyciski z oznakowaniem brajlem. Windy wyposażone w komunikaty dźwiękowe informują o numerze piętra. Sygnał dźwiękowy cichy.

Brak pętli indukcyjnych w budynku. W hali obsługi klienta na piętrze znajdują się elektroniczne tablice z wyświetlaczem informujące o kolejce osób oczekujących.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Brak dostępu do tłumacza języka migowego.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Ogólnodostępne toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na 1 piętrze. Jedna zlokalizowana naprzeciwko kas znajdujących się w sali obsługi klienta. W toalecie jest zapewniona przestrzeń manewrowa. Miska sedesowa umieszczona jest na ścianie na wprost wejścia, na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne ruchome poręcze, umożliwiając transfer przedni i boczny. Umywalka umieszczona jest po prawej stronie od wejścia. Toaleta wyposażona w system przyzywowy. Druga toaleta zlokalizowana jest, podobnie jak na pozostałych piętrach, w sąsiedztwie klatki schodowej, dostępna od strony holu windowego.

W toaletach dla osób z niepełnosprawnościami znajdujących się na każdym piętrze, w sąsiedztwie klatki schodowej, dostępnych od strony holu windowego, brak jest przestrzeni do transferu bocznego. Toalety wyposażone w system przyzywowy.

Sale konferencyjne są oznakowane tabliczką. niektórych salach konferencyjnych ograniczona jest przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się wózku.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.
Budynek przy pl. Konstytucji 4, 00 – 552 Warszawa
Siedziba Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.


1. Sposób Dojazdu
Budynek znajduje się po wschodniej stronie pl. Konstytucji w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Koszykowej.

Dojścia piesze są od ulic Marszałkowskiej i Koszykowej. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik (skwer) przed budynkiem jest szeroki. Na trasie dojścia do budynku występują przeszkody: 5 drzew otoczonych ławkami oraz 5 drzew otoczonych słupkami i siatką oraz jeden okrągły słup reklamowy. Słupki drogowe i betonowe kosze na śmieci występują od strony ul. Marszałkowskiej, ale są poza trasą wejścia . Przy najbliższym przejściu dla pieszych na ulicy Koszykowej znajdują się wyspy ograniczające nieprawidłowe parkowanie pojazdów oraz ścieżka rowerowa, która znajduje się w jezdni ul. Koszykowej.

Najbliższa stacja PKP Śródmieście znajduje się w odległości ok. 1,4 km. Dojście na perony posiadają windy. Stacja PKP Centralna znajduje się w odległości ok. 1,7 km. Dojścia na perony posiadają pochylnie, schody ruchome i windy.

Najbliższe przystanki autobusowe: pl. Konstytucji 01 (kierunek Sadyba – 131, Rechniewskiego – 151, Stara Miłosna – 411 502, Stegny – 501, Wola Grzybowska – 514, Powsin – 519, Marysin – 520, Branickiego – 522, Międzylesie - 525), pl. Konstytucji 02 (kierunek Dworzec Centralny – 131, 501, 519, 522, 525), pl. Konstytucji 08 (kierunek Bródno – 118, Płocka – 520), pl. Konstytucji 10 (kierunek Branickiego – 522) znajdują się w odległości do 300 m.

Najbliższy przystanek tramwajowy: pl. Konstytucji 06 (4 – Wyścigi – Żerań, 18 – Służewiec – Żerań)

Zdj. 4. Widok na miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych ul. Marszałkowska

Na wprost wejścia w odległości 50 m na ul. Marszałkowskiej znajduje się niestrzeżony płatny parking, na którym wydzielono 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Najbliższy postój taksówek znajduje się przy ul. Marszałkowskiej na wprost wejścia w odległości ok. 50 m.


2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Główne wejście znajduje się na pl. Konstytucji i jest trudne do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Na witrynie przy drzwiach wejściowych umieszczona jest niewielka tabliczka informacyjna. Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Wejście wyposażone jest w dwuskrzydłowe przeszklone drzwi i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość całkowita drzwi 190 cm). Przed wejściem do drzwi głównych jest próg o wysokości ok. 10 cm z zamontowaną pochylnią o szerokości 120 cm. Wejście posiada przedsionek, z którego do lokalu prowadzą dwuskrzydłowe przeszklone drzwi o szerokości całkowitej 190 cm. Punkt informacyjny zlokalizowany jest po lewej stronie od wejścia. Prowadzą do niego 4 stopniowe szerokie schody.

Na parterze wprost z przedsionka wchodzi się do dużej sali warsztatowej wyposażonej w stoliki, krzesła i kanapy. Pomiędzy stołami są swobodne przejścia wystarczające do poruszania się dla osób z niepełnosprawnością. Na I piętrze wprost ze schodów wchodzi się do przestronnego holu, z którego szerokie przejście prowadzi do sali wystawowej, w środku której zamontowany jest słup konstrukcyjny. Za salą wystawową jest korytarz o szerokości 100 cm w najwęższym miejscu, który prowadzi do oznakowanych numerami pomieszczeń warsztatowych. Na końcu korytarza znajduje się ogólnodostępna toaleta.

Do punktu informacyjnego prowadzą szerokie 4 stopniowe schody z jednostronną poręczą umieszczoną z prawej strony. Na dwóch pierwszych stopniach zamontowana jest taśma ostrzegawcza. Z punktu informacyjnego na I piętro prowadzą 12 stopniowe schody o szerokości biegu 185 cm z oznakowanym pierwszym stopniem taśmą ostrzegawczą. Bieg schodowy posiada poręcze obustronne, a schody nadstopnice. Na podeście spoczynkowym schody rozchodzą się na dwa 9 stopniowe biegi o szerokości 140 cm i posiadają jednostronną poręcz.

W lokalu nie ma windy oraz pochylni na schodach.

Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego. W lokalu nie ma oznaczeń brajlowskich.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze w prawym narożniku sali warsztatowej. Drzwi do toalety znajdują się za narożnikiem i nie są widoczne z sali. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest na bocznej prawej ścianie przy drzwiach wejściowych na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka umieszczona jest obok miski ustępowej . Toaleta służy także do dyspozycji sąsiedniego lokalu użytkowego.

Lokal posiada oznaczenia ewakuacyjne.
Budynek przy pl. Zamkowym 6, Warszawa
Pałac Ślubów

Pałac mieści dwie sale ślubów - na I i II piętrze. Są to stylowe wnętrza o bogatym wystroju. W zabytkowych podziemiach Pałacu z odrestaurowanymi gotyckimi łukami i sklepieniami znajdują się dwie sale toastów. Obok marmurowych schodów zamontowano windę ułatwiającą dostęp na piętra Pałacu. Pałac jest także w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.


1. Sposób Dojazdu
Dojścia piesze są od ulicy Kanoniej i placu Zamkowego. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik z przeznaczeniem wyłącznie na pas dla pieszych . Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np., słupki na przejściach, kamienne, kosze na śmieci. Plac Zamkowy jest wyłożony starą kostką brukową co bardzo utrudnia poruszanie się osobom z trudnościami ruchu i na wózkach inwalidzkich.

Najbliższa stacja : Warszawa Wileńska znajduje się w odległości do ok.2700 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów, windy i pochylni.

Najbliższe przystanki autobusowe i tramwajowe:
Stare Miasto 01,02; Podzamcze 01,02; Plac Zamkowy 01,02

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na placu zamkowym – 40m od budynku. Istnieje możliwość zatrzymania się samochodem na chwilę przed wejściem w celu transportu osoby poruszającej się na wózku.

W okolicy jest postój taksówek (plac Zamkowy)


2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Główne wejście znajduje się przy placu Zamkowym 6 i jest łatwe do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Wejście nie jest wyposażone w drzwi automatycznie otwierane. Jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm). Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia z tablicą Urzędu Miasta. Hol wejściowy jest przestronny, jasny bez oznakowania dotykowego na posadzce. Punkt ochrony i szatni jest na lewo od wejścia i posiada niską ladę. Po prawej stronie od wejścia znajduje się korytarz z dojściem do windy i toalet. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym. Schody w holu głównym znajdują się na prawo od wejścia. Schody prowadzą na IV piętro i do piwnicy. Na parterze za punktem ochrony i szatni znajduje się przejście do Sali Ślubno –Konferencyjnej z małą poczekalnią. Na piętrze znajduje się pomieszczenie Sali ślubów wraz z dwoma pomieszczeniami poczekalni. Sala Ślubów jest pomieszczeniem jednoprzestrzennym, połączonym drzwiami z pomieszczeniami poczekalni. Pomieszczenia na piętrze obsługiwane są przez otwartą klatkę schodową (reprezentacyjną).Na drugim piętrze umieszczono również sale ślubów z dwoma poczekalniami, połączonymi drzwiami dwuskrzydłowymi. Salę Ślubów obsługuje urzędnik Urzędu Stanu Cywilnego, który posiada biuro z zapleczem sanitarnym

Korytarze na parterze i piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Wejścia do pomieszczeń są oznakowane. Brak kontroli dostępu do pomieszczeń. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Główna klatka schodowa nie ma kontroli dostępu i jest dostępna od hallu na prawo od wejścia. Stopnie schodów są z podcięciami i wyłożone wykładziną dywanową. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w dwustronne poręcze.

W budynku jest winda co umożliwia poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

Brak pętli indukcyjnych w budynku.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze. Drzwi do toalety nie są wyposażone w samozamykacz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest na lewo od wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w poręcz. Umywalka umieszczona jest na lewo od wejścia.

W budynku jest winda do celów ewakuacyjnych.
Budynek Urzędu m.st. Warszawy, ul. Milenijna 2a, 03 – 122 Warszawa
Siedziba Urzędu Dzielnicy Białołęka.


1. Sposób Dojazdu
Budynek znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Ronda Ignacego Daszyńskiego w Warszawie.

Brak pochylni przy zjeździe z ciągów pieszych na jezdnię.

Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami

Komunikacja miejska z przystankami i dojścia przystosowane i dostępne:
Tramwaj - SO m - Przystanek Rondo Daszyńskiego OS - linie:l, 22,24; Autobus - SO m – przystanek Rondo Daszyńskiego 09 linie: lOS, 109, lSS, 171, 178, 190, 2SS; metro M 2 - 20 m.

Najbliższa stacja PKP Warszawa Centralna znajduje się w odległości 2,2 km; kolejna Warszawa Zachodnia 2,7 km. Dworce dostosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Utrudnione znalezienie miejsca do parkowania, brak miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Brak w pobliżu postoju taksówek.

Informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: www.wtp.waw.pl


2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Drzwi wejściowe są rozsuwane, otwierane fotokomórką, bez barier architektonicznych.

Dźwig osobowy - wyposażony w poręcze oraz lustro, szerokość dostosowana do wózków inwalidzkich, panel sterowania z wypukłymi cyframi, podświetlany.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na kondygnacji „O" przy recepcji budynku i wyposażona w uchwyty i poręcze.

Ciągi piesze mają szerokość dostosowaną dla wózków inwalidzkich, posadzka podłogi matowa, antypoślizgowa.

Wejście pod nadzorem służby ochrony zatrudnionej przez Właściciela obiektu. Obiekt monitorowany, osoby nie są legitymowane.

Pomieszczenia obsługi klientów dostosowane do obsługi osób z niepełnosprawnościami.

Brak pętli indukcyjnych w budynku.

Brak dostępu do tłumacza Polskiego Języka Migowego.

Istnieje możliwość obsługi osoby z towarzyszącym psem asystującym.

Budynek wyposażony w system wykrywania dymu oraz alarmowy system powiadamiania o konieczności ewakuacji. Ewakuacja możliwa tylko przy wykorzystania klatek schodowych i ciągów komunikacyjnych poziomych. Brak windy do celów ewakuacyjnych.
Budynek przy ul. Sandomierskiej 12, Warszawa
Siedziba Biura Geodezji i Katastru


1. Sposób Dojazdu
Dojścia piesze są od ulicy Sandomierskiej i Olszewskiej. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik jest podzielony na pas dla pieszych i rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np., słupki na przejściach, kosze na śmieci.

Najbliższa stacja PKP Warszawa Śródmieście znajduje się w odległości do ok. 3500 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów i windy.

Najbliższe przystanki tramwajowe i autobusowe: Rakowiecka 03, 06

Przed wejściem głównym do budynku B1 (od ul. Sandomierskiej) wydzielone są dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych oraz jedno takie miejsce dla pracowników zlokalizowane na wewnętrznym parkingu BGiK.

W okolicy jest postój taksówek.


2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Wejście główne do obiektu zlokalizowane jest od ulicy Sandomierskiej

Budynek B1 w który odbywa się bezpośrednia obsługa klientów zewnętrznych posiada cztery wejścia w tym dwa przystosowane do przemieszczania się osób z niepełnosprawnością ruchową tj.

Wejście główne (bezprogowe) do biura od ul. Sandomierskiej – posiada podjazd dla wózków (nieznacznie oddalony od furtki wejściowej) oraz dźwig z intercomem umiejscowionym przed wejściem do dźwigu.

Wejście od strony wewnętrznego dziedzińca z pochylnią (bezprogowe) - posiada windę dostosowaną do użytku przez osoby niepełnosprawne z kasetą oznaczoną napisami w języku Braille'a oraz intercom.

Pozostałe dwa wejścia od wewnętrznego dziedzińca (od strony ul. Rejtana i od strony ul. Olszewskiej) są ograniczone stopniami.

Budynek B3 posiada jedno wejście (bezprogowe) od ul. Olszewskiej przy wewnętrznym dziedzińcu – wejście na parter gdzie zlokalizowana jest toaleta dla niepełnosprawnych, ograniczone stopniami z elektroniczną platformą przyschodową.

Sala obsługi klientów zlokalizowana jest na parterze gdzie znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych, tablice informacyjne w druku powiększonym, oznaczenia kontrastowe, punkt informacyjny położony na wprost wejścia głównego, oraz wydzielone stanowisko do obsługi klientów w języku migowym (PJM) online.

Hol wejściowy jest przestronny, jasny, bez oznakowania dotykowego na posadzce. Punkt informacyjny jest w bliskiej odległości od wejścia i posiada wysoką ladę niedostosowaną dla osób na wózkach. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym. Schody w holu głównym znajdują się po lewej stronie i prowadzą na wyższe piętra.

Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób.

Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami. Brak kontroli dostępu do pomieszczeń jedynie w korytarzach i przy wejściach w budynku B3.

W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Budynek B, posiada układ skrzydłowy z 3 klatkami schodowymi. Klatki skrajne dochodzą do II pietra, a centralna prowadzi równie na poddasze. W części centralnej oraz w północnym skrzydle znajdują się dźwigi osobowe obsługujące kondygnacje użytkowe i suterynę

Budynek B2 jest usytuowany w zabudowie pierzejowej ul. Olszewskiej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony obecnie przystosowany do funkcji warsztatowej.

Budynek B3 posiada układ prosty (w formie prostokąta), z jedną klatką schodową zespoloną z dźwigiem osobowym oraz przejazdem bramowym na wewnętrzny dziedziniec działki.

Główna klatka schodowa nie ma kontroli dostępu i jest dostępna od hallu na wprost przy wejściu. Stopnie schodów są proste bez podcięć z czytelnymi oznaczeniami krawędzi w budynku B1 przy wejściach do hallu. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów w pozostałych częściach budynków. Schody wyposażone są w jedno i dwustronne okrągłe poręcze. Druga klatka schodowa ewakuacyjna znajduje się w budynku B przy windzie z możliwością wydostania się z budynku bez różnicy poziomów (schodów)

Dostęp do wszystkich kondygnacji w budynku B1 i B3 zapewniają windy dostosowana do użytku przez osoby niepełnosprawne.

Brak pętli indukcyjnych w budynku.

Windy w budynku wyposażone są w informację głosową i przyciski w języku Braillea.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze przy Hallu. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz W toalecie jest przestrzeń manewrowa. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest na wprost wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w poręcze.

Sale nie są oznakowane. Przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się wózku jest ograniczona.

Windy i klatka schodowa do celów ewakuacyjnych.

W przypadku ewakuacji budynków, wyznaczeni pracownicy biura (oznakowani koszulkami odblaskowymi) zobowiązani są w pierwszej kolejności do rozgłaszania alarmu oraz pomocy przy ewakuacji osób o ograniczoną mobilnością i percepcją zgodnie z pkt. VI, ppkt. 4, „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Urzędu m.st. Warszawy w lokalizacji Sandomierska 12”. Jednocześnie budynki posiadają dostępne plany ewakuacji budynku, spoczniki powiększone umiejscowione pomiędzy kondygnacjami, oświetlenie awaryjne, akustyczny system ostrzegania, znaki kierunkowe i kontrastowe.
Budynek Urzędu m.st. Warszawy, ul. Senatroska 36, 00 – 098 Warszawa
Siedziba: Biura Marketingu Miasta, Biura Współpracy Międzynarodowej, Biura Organizacji Urzędu


1. Sposób Dojazdu
Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Dojście piesze od ulicy Senatorskiej. Przejścia dla pieszych przy ul. Senatorskiej nie posiadają sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np. słupki.

Najbliższa stacja metra Merto Ratusz Arsenał znajduje się w odległości do ok. 280 m. Dojście na perony możliwe jest za pomocą schodów, schodów ruchomych (wyjazd na górę), wind.

Najbliższe przystanki tramwajowe:
• Plac Bankowy 07 (kierunek Wyścigi: 4, 35; kierunek Al. Krakowska: 15; kierunek PKP Służewiec: 18), znajduje się w odległości ok. 280 m;
• Plac Bankowy 08 (kierunek Bemowo: 35; kierunek Żerań Wschodni: 4; kierunek Żerań FSO: 18; kierunek Potok: 15), znajduje się w odległości ok. 300 m ;
• Metro Ratusz Arsenał 09 (kierunek Bazylika: 13; kierunek Wiatraczna: 26; kierunek FSO: 20;
• Żerań Wschodni: 4), znajduje się w odległości 400m (przez ul. Bielańską);
• Metro Ratusz Arsenał 10 (kierunek Koło: 20; kierunek Nowe Bemowo: 23; kierunek Boernerowo: 20; kierunek Cmentarz Wolski: 13), znajduje się w odległości 400m (przez ul. Bielańską)

Najbliższe przystanki autobusowe: pl. Bankowy 03 (kierunek Kierbedzia: 107; kierunek Gocław: 111; kierunek Wilanów: E-2), znajduje się w odległości 280 m;

Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się obok wejścia przy ulicy Senatorskiej 36.

Brak w okolicy postoju taksówek.


2. Wejścia do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Dojścia piesze płaskie, bez nachyleń. Na chodnikach miejscami wystające płyty chodnikowe, pachołki, donice z kwiatami.

Główne wejście znajduje się w narożniku skweru dostępnego od ul. Senatorskiej. Na elewacji przy wejściu głównym, znajdują się tablice Urzędu Miasta. Drzwi wejściowe wyposażone w samozamykacz bez wspomagania otwierania. Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe o szerokości jednego skrzydła co najmniej 90 cm. Pokonanie różnicy poziomów między wejściem głównym, znajdującym się na poziomie chodnika ul. Senatorskiej 36, a holem windowym, odbywa się poprzez platformę, obsługiwaną bezpośrednio przez osobę z niej korzystającą (bez konieczności angażowania osób trzecich).

Dodatkowe wejście od strony ul. Corazziego ze schodami zewnętrznymi. Dostęp do budynku przez osoby poruszające się na wózku, możliwy jedynie od strony ul. Senatorskiej 36.

W budynku nie jest dostępny tłumacz języka migowego.

Korytarz na parterze umożłiwiający wyminięcie się dwóch osób. Korytarze na pozostałych piętrach bardzo wąskie. Klatka schodowa od korytarzy oddzielona drzwiami o odporności ogniowej wyposażonymi w samozamykacze, bez mechanizmów ułatwiających otwieranie.

W budynku znajduje się jedna klatka schodowa, pełniąca również funkcję klatki schodowej ewakuacyjnej. Stopnie schodów proste , bez wystających nosków. Schody prowadzące od wejścia głównego (od strony ul. Senatorskiej 36) do holu windowego, rozróżnione kolorystycznie pierwszy i ostatni stopień. Krawędzie schodów bez wyróżnień kolorystycznych (niewidoczne dla osób słabowidzących).Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów.

W budynku znajduje się jedna winda. Oznakowanie przycisków wypukłe oraz wypukłe oznakowanie brajlem. Na panelu zewnętrznym wyświetla się numer piętra. W windzie brak komunikatów dźwiękowych informujących o numerze piętra.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz nie działa tłumacz języka migowego. Przy wejściu głównym znajduje się platforma dla osób z niepełnosprawnościami.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się jedynie na parterze, w bliskim sąsiedztwie stanowiska ochrony.

W budynku znajdują się trzy sale konferencyjne.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.
Budynek Urzędu m.st. Warszawy, ul. Senatorska 29/31, 00 – 099 Warszawa
Siedziba Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.


1. Opis sposobu dojazdu
Budynek znajduje się na skrzyżowaniu ulic Senatorskiej i Canaletta.

Dojścia piesze są od ulic Senatorskiej, Canaletta. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji świetlnej oraz dźwiękowej. Chodnik przy budynku jest szerokości ok. 2,20m. Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np. słupki na przejściach, znaki drogowe. Stojaki dla rowerów, kosze na śmieci występują poza trasą wejścia.

Najbliższa stacja PKP Centrum znajduje się w odległości do ok.3000 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą windy oraz schodów.

Najbliższe przystanki autobusowe: Pl. Teatralny 01(kierunek Gocław: 111, kierunek Kierbedzia: 107), Pl. Teatralny 02 (kierunek Kierbedzia: 107, kierunek Bielańska: 222), Bielańska 01 (kierunek Spartańska :222) znajdują się w odległości do 300 m.

Budynek posiada własne miejsca postojowe przeznaczone dla pracowników znajdujące się od strony ul. Senatorskiej. Na tym parkingu brak jest miejsc przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością. Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Senatorskiej oddalone o ok. 120m od głównego wejścia do budynku.

Brak w okolicy postoju taksówek.


2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Główne niezadaszone wejście znajduje się od strony ulicy Canaletta, jest trudne do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Wejście jest wyposażone w drzwi, które się ciężko otwierają (szerokość przejścia ok. 60 cm jednego skrzydła, po otwarciu drugiego skrzydła szerokość ok. 120cm, brak progów). Po wejściu do budynku wchodzimy na szeroki hol z miejscem gdzie przebywa ochrona, która kontroluje wejście osób przychodzących i wychodzących. Hol wejściowy jest przestronny, doświetlony światłem sztucznym, bez oznakowania dotykowego na posadzce. Punkt informacyjny jest w znacznej odległości od wejścia, nie posiada obniżonej lady. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym. Schody w holu głównym znajdują się po prawej stronie, które prowadzą na pierwsze piętro.

Korytarze na kondygnacjach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze są wydzielone szklanymi drzwiami przeciwpożarowymi z samozamykaczem, bez mechanizmów ułatwiających otwieranie. Szklane drzwi są nieoznakowane. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

W budynku znajduje się kilka klatek schodowych. Wszystkie klatki są równorzędnie dostępne. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w jednostronne lub dwustronne poręcze.

W budynku brak wind.

W budynku brak pętli indukcyjnych, pochylni, informacji głosowych.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Brak dostępu do tłumacza języka migowego.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

W budynku brak ogólnodostępnych toalet przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.

Sale konferencyjne są oznakowane tabliczką. Brak pętli indukcyjnych w salach konferencyjnych, w pomieszczeniu spotkań zlokalizowanym na parterze ograniczona jest przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się wózku.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.
Budynek Urzędu m.st. Warszawy, ul. Smolnej 4, 00 – 375 Warszawa
Biuro Rozwoju Gospodarczego, Siedziba Centrum Przedsiębiorczości.


1. Sposób Dojazdu
Budynek znajduje się w Parku Beyera, przy ulicy Smolnej 4 .

Dojścia piesze są od ulic Kruczkowskiego, Czerwonego Krzyża, aleją parkową ks. Pasierba. Przejścia dla pieszych w ul. Kruczkowskiego nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik jest podzielony na pas dla pieszych i rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np. słupki na przejściach. Dojście aleją parkową bez przeszkód.

Najbliższa stacja PKP Powiśle znajduje się w odległości do ok.600 m. Dojście na perony jest możliwe wyłącznie za pomocą schodów w ul. Kruczkowskiego.

Najbliższy przystanek autobusowe: Kruczkowskiego „PKP Powiśle”(kierunek EC Siekierki/Pl. Hallera: linia 162.

Wjazd z ulicy Kruczkowskiego poprzez wewnętrzną drogą dojazdową.

Na terenie znajduje się siedem miejsc parkingowych oraz dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Postój taksówek znajduje się w okolicy dworca Powiśle ok. 600 m. od wyjścia z budynku.


2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Główne wejście znajduje się od frontu budynku, na wprost parkingu, ale jest niedostępne dla osób na wózkach. Dojście dla osób na wózkach jest możliwe z dwóch stron budynku poprzez rampę najazdową wzdłuż południowej elewacji oraz od strony północnej prowadzącej z alei parkowej po lekko wznoszącym się chodniku . Prowadzą one do wejście z drzwiami dwuskrzydłowymi otwieranymi klamką i są dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Wejście jest widoczne , również dzięki znajdującemu się oznakowanie z tablicą Urzędu Miasta. Hol wejściowy jest przestronny, jasny bez oznakowania dotykowego na posadzce. Punkt informacyjny znajduje się przy wejściu, posiada w 1/3 części obniżoną ladę.

Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym. Komunikacja pionowa w budynku odbywa się zabudowaną klatką schodową i windą, które są zabezpieczone kartami dostępu.

Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób na wózkach . Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami. Drzwi do pomieszczeń są wyposażone w kontrolę dostępu . W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich. Oznaczenia korytarzy znajdują się na wprost wyjścia z windy.

Główna klatka schodowa ewakuacyjna ma kontrolę dostępu i jest dostępna od strony korytarza na każdej kondygnacji. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w dwustronne poręcze.

1 winda przestronna, dostosowana do wózka inwalidzkiego, zabezpieczona przy jeździe w górę kartą dostępu, w przypadku jazdy w dół bez kodu dostępu. Oznakowanie przycisków wypukłe oraz brajlem.

Brak pętli indukcyjnych, informacji głosowych i oznaczeń brajlem w budynku. Wejście do budynku dla osób na wózkach poprzez rampę i lekko wznoszący się chodnik.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Dostęp do tłumacza PJM jest możliwy poprzez sekretariat obiektu.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim.

Ogólnodostępne toalety dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na I i II piętrze . Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz W toaletach jest przestrzeń manewrowa, brak jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miski ustępowa umieszczona są na wprost wejścia na niskiej wysokości i są wyposażona w obustronne poręcze. Umywalki umieszczone po lewej(Ip)/prawej(IIp) stronie od wejścia.

Sale konferencyjne są oznakowane tabliczką. Brak pętli indukcyjnych w salach konferencyjnych, w niektórych salach konferencyjnych ograniczona jest przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się wózku.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.
Budynek Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Smyczkowej 14, 02-678 Warszawa
W budynku znajdują się: Archiwum UW Instytutu Archeologii UW, Urząd Stanu Cywilnego m. st. Warszawy - Archiwum Warszawa.


1. Sposób Dojazdu
Dojścia piesze do budynku są od ul. Puławskiej i ul. Zygmunta Modzelewskiego. Ulica Smyczkowa znajduje się między tymi ulicami. Przy ulicy Puławskiej i Modzelewskiej w połączeniu z ul. Smyczkową nie ma sygnalizacji świetlnej. Ulica Smyczkowa jest dwukierunkowa z chodnikami po dwóch stronach, bez pasów dla rowerów. W pobliżu budynku przejście przez ul. Smyczkową ma obniżone krawężniki.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się na skrzyżowaniu ul. Puławskiej z ul. Wałbrzyską/al. Lotników (192,331,709,715,727,739) w odległości ok. 200 m; al. Lotnikówi Z. Modzelewskiego oraz ul. W. Rzymowskiego i Orzyckiej ze skrzyżowaniem z ul. Z. Modzelewskiego (174,193) w odległości ok. 50 m.Przystanki tramwajowe są przy skrzyżowaniu ul. Puławskiej i al. Lotników (4,10,35) oraz na pętli tramwajowej Wyścigi. Obydwa przystanki są w odległości ok. 200 m.

Przystanek metra Służewiec znajduje się ok. 600 m.

Przy budynku, blisko wejścia po schodach znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Od nich do rampy prowadzącej do wejścia jest ok. 20 m.Na wewnętrznym parkingu przy budynku nie ma wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością. Brakuje obniżenia krawężnika aby przejść na chodnik.

Brak w okolicy postoju taksówek. Najbliższy jest w pobliżu skrzyżowania ul. Wałbrzyskiej z ul. Puławską.

Informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: www.wtp.waw.pl


2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Wejście do budynku znajduje się w środkowej części budynku od strony ul. Smyczkowej. Budynek ma trzy kondygnacje i jest ogrodzony.

Po lewej stronie na podest wejściowy prowadzą schody. Po prawej pochylnia. Wejście jest wyposażone w podwójne drzwi. Jedno skrzydło jest szerokości 90 cm. Niestety wejście nie jest w pełni dostępne dla osób na wózkach, ponieważ ma próg. Skrzydło jest otwierane przy pomocy klamki. Dzwonki po prawej stronie są niedostępne dla osoby na wózku, są za wysoko. Po prawej stronie wejścia znajduje się pochylnia o poprawnym nachyleniu i szerokości z obustronnymi, podwójnymi poręczami i cokołami na dole.Niestety brak wyraźnego wydzielenia podestu o długości 140 cm w środkowej części pochylni (lub po 9 m długości pochylni). Na ścianie przy wejściu, na tablicach znajdują się informacje: Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy oraz Uniwersytet Warszawski Archiwum. Przy furtce przy ul. Smyczkowej jest domofon, a przy wjeździe na wewnętrzny parking - wideofon. W holu wejściowym, po prawej stronie jest portiernia. Hol jest jasny. Naprzeciwko wejścia są okna i wyjście ewakuacyjne. Po prawej stronie holu są dwie windy, po lewej toalety. Po prawej i lewej stronie parteru znajdują się pomieszczenia Instytutu Archeologii UW oraz dodatkowo, po lewej magazyn archiwum. Na pierwszym piętrze znajduje się Urząd Stanu Cywilnego. Jest to duża, jasna sala obsługi klienta. Ma wydzielone przestrzenie z biurkami dla osób na wózkach inwalidzkich. Do sali możemy dojechać windami lub wejść po schodach, które pełnią też rolę ewakuacyjną.

Część korytarzy ma szerokość 140 cm. Umożliwia to wyminięcie się dwóch osób. Korytarze są zamykane drzwiami, osoba na wózku inwalidzkim może mieć problemy z otwieraniem drzwi i manewrami z tym związanymi (powinno być min. 150 cm szerokości, przynajmniej w pobliżu drzwi). Korytarze są oświetlone światłem sztucznym.

W budynku są jedne schody, które prowadzą na wszystkie kondygnacje. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów oraz pól uwagi. Schody maja poręcze tylko z jednej strony od środka biegów.

Dwie windy są dostępne z przestrzeni holu. Są dobrze widoczne. Ich wielkość kabiny (120x125 cm) nie spełnia przepisów prawa budowlanego. W jednej kabinie przyciski są wypukłe z oznaczeniem brajla. W drugiej brakuje takich oznaczeń. Wjazd do wind jest poprzez otwór w grubym murze ze niewielkimi skosami, które mogą zawężać światło przejazdu.

Brak pętli indukcyjnych w budynku. Pochylnia znajduje się na zewnątrz budynku. Na piętrzew holu Urzędu Stanu cywilnego znajduje się czytelna tablica informacyjna naprzeciwko wind.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym.

W Urzędzie Stanu Cywilnego jest osoba przeszkolona w porozumiewaniu się w języku migowym. Jest też możliwość skorzystania z Tłumacza PJN online.

Na parterze budynku znajduje się jedyna w budynku toaleta dla osób z niepełnosprawnością. Jest ona łatwo dostępna z holu. W toalecie jest przestrzeń manewrowa. Miska ustępowa jest po lewej stronie wejścia. Miejsce jest wyposażone w obustronne poręcze. Poręcz od strony wejścia jest ruchoma. Z tej strony jest przestrzeń na transfer boczny. Umywalka jest wyposażona w dwie poręcze. Znajduje się po prawej stronie od wejścia. Nad umywalką nie ma lustra, znajduje się tam bojler. Lustro na poprawnej wysokości wisi naprzeciwko wejścia. Pojemnik na mydło i suszarka elektryczną są za wysoko. Brak systemu przyzywania.

Nie ma sal konferencyjnych w budynku. W Urzędzie Stanu Cywilnego w dziale obsługi klienta stanowiska są przy biurkach. Ten sposób obsługi umożliwia swobodne korzystania osoby np. na wózku inwalidzkim.

Brak windy do celów ewakuacyjnych. W budynku są tylko jedne schody ewakuacyjne i trzy wyjścia ewakuacyjne z budynku na parterze (w tym jedno na rampę wyładowczą). Czytelne schematy ewakuacyjna na ścianach.
ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury - Urzędu m.st. Warszawy, Pasaż S. Wiecheckiego „Wiecha” 4, 00 – 017 Warszawa
Użytkownicy Biura Architektury i Planowania Przestrzennego oraz Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.


1. Sposób Dojazdu
Budynek znajduje się przy Pasażu S. Wiecheckiego „Wiecha” 4 w bliskiej odległości ulicy Chmielnej 33 (kino Atlantic).

Dojścia piesze są od ulic Chmielnej, Pasażu S. Wiecheckiego „Wiecha” oraz ulicy Widok. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik nie jest podzielony na pas dla pieszych i rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku nie występują żadne przeszkody. Stojaki dla rowerów, kosze na śmieci występują poza trasą wejścia.

Najbliższa stacja PKP Śródmieście znajduje się w odległości ok. 400 m. Dojście na perony jest możliwe wyłącznie za pomocą schodów.

Najbliższa stacja metra Centrum znajduje się w odległości ok. 300 m (linia M1)

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości do 300 m. : Centrum 01 (linie 131,501,519,520,522,525); Centrum 03 (linie 118, 127, 166); Centrum 05 i Centrum 06 (linie 117,127,128, 131, 158, 171, 175, 507, 521)

Najbliższe przystanki tramwajowe:

Centrum 07 i Centrum 08 (linie 4, 15, 18, 35),

Centrum 09 i Centrum 10 (linie 7, 9, 22, 24, 25)

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Chmielnej. Miejsce parkingowe jest częściowo na jezdni. Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością w podziemnym parkingu budynku przy ulicy Widok 26.

Najbliższy postój przy ulicy Marszałkowskiej około 200m (przed Rotundą).


2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Główne wejście znajduje się w ścianie budynku przy placu od strony Pasażu S. Wiecheckiego „Wiecha”. Wejście jest wyposażone w podchwyty pionowe ułatwiające otwierane i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dodatkowe wejścia od ul Chmielnej oraz po drugiej stronie budynku nie mają kontroli dostępu – tj. czytnika kart, jedynie otwierane od wewnątrz manualnie (od strony restauracji PIZZA HUT). Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Na drzwiach wejściowych znajduje się napis „Zodiak Warszawski Pawilon Architektury”.

Hol wejściowy jest przestronny, jasny, bez oznakowania dotykowego na posadzce. Punkt informacyjny jest w bliskiej odległości od wejścia. Hol stanowi przestrzeń zaaranżowaną na wystawy czasowe. Zastosowane wykończenie korytarza, powierzchni ścian, podłóg ma jednolitą jasną barwę, podłogi korytarza wykonane z jasnego lastryko nie są skontrastowane z białym kolorem ścian korytarza. Drzwi wewnętrzne są w tym samym kolorze co ściany - białe lub szklane, ale bez oznakowania w postaci pasów kontrastowych.

Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym. Schody oraz winda znajdują się na klatce schodowej, do której prowadzą podwójne drzwi (szerokość powyżej 90 cm). Schody prowadzą do kondygnacji „-1” oraz na pierwsze piętro. Winda obsługuje kondygnację „-1” oraz piętro. Na parterze znajduje się jedna sala dla gości odwiedzających pawilon.

Schody w budynku można ominąć używając windy. Stopnie są proste, bez podcięć, ażurowe (brak podstopnicy). Stopnie i spoczniki są wykonane z lastryko, krawędzie schodów nie są oznakowane w sposób kontrastowy. Schody mają obustronne poręcze. Otwarte schody stanowią utrudnienie dla osób posługujących się białą laską, stopa osoby wchodzącej w górę nie ma wystarczającego podparcia o podstopnicę. Brak oznakowania stopni stanowi utrudnienie dla osób słabowidzących, gdyż stopnie zlewają się w jedną całość.

Zainstalowana winda ma minimalny wymiar wewnętrzny kabiny 1,1 m szerokości x 1,4 m długości. Lokalizacja windy jest łatwa do zidentyfikowania na klatce schodowej. Występuje przestrzeń manewrowa o wymiarach minimum 1,5 x 1,5 m przed wejściem do windy.

Winda dysponuje sygnalizacją: świetlną przyjazdu windy, dźwiękową przyjazdu windy oraz inforumującą o zamykaniu i otwierania drzwi. Przy wejściu do windy zainstalowano zewnętrzny panel sterujący na wysokości 0,8 – 1,1 m, panel jest ograniczony do przycisku, trudno go dostrzec, gdyż umieszczony jest na wąskiej obudowie windy. W kabinie zainstalowano wewnętrzny panel sterujący na wysokości 0,8 – 1,1 m. Panele sterujące windy wyposażony są w Brajlowskie numery, wypukłe numery. Przycisk kondygnacji „zero” jest też wyróżniony kolorystycznie. Drzwi windy mają szerokość min. 0,9 m oraz otwierają i zamykają się automatycznie oraz są wyposażone w system zatrzymujący zamykanie, w przypadku wystąpienia przeszkody w wejściu. Winda jest wyposażona w poręcze, jedną poręcz zamontowano równolegle po tej samej stronie, na której mieści się panel sterujący.

Brak pętli indukcyjnych w budynku. Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku. Brak dostępu do tłumacza PJM. Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze na końcu Sali wystawowej. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa. W toalecie zapewniona jest możliwość transferu na miskę ustępową z prawej, z przodu oraz kątowo. Powierzchnie ścian toalet wykończone są płytkami ceramicznymi z wzorem w kratki o bardzo wysokim kontraście LRV 1,0 (płytki są biało – czarne). Tak wysoki kontrast może niektórych użytkowników wprowadzić w błąd, powodować zamieszanie, szczególnie osoby niedowidzące, osoby z niepełnosprawnością umysłową / zaburzeniami neurologicznymi.

Wyposażenie toalet jest w większości zgodne ze Standardami dostępności. Zapewniono przestrzeń manewrową poza polem otwierania drzwi. Zapewniono pole manewrowe przed umywalką oraz przestrzeń wolną na kolana oraz stopy. Zapewniono przestrzeń przed miską ustępową o minimalnych wymiarach 0,9 x 1,5 m oraz poręcze po obu stronach miski ustępowej. Uchwyt od strony transferu i ściany jest podnoszony. Górna krawędź umywalki znajduje się na wysokości 0,8-0,85 m. Zastosowano baterię obsługiwaną za pomocą dźwigni z przedłużonym uchwytem. Dozownik mydła, dozownik papieru toaletowego na wysokości 0,9m od poziomu posadzki.

Sale konferencyjne mają wystarczającą przestrzeń manewrową dla osób poruszających się na wózku. Brak windy do celów ewakuacyjnych.
Budynek Urzędu m.st. Warszawy, ul. Kruczkowskiego 2, 00 – 412 Warszawa
Siedziba Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, Biura Edukacji, Biura Gospodarki Odpadami, Biura Polityki Zdrowotnej, Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Biura Spraw Dekretowych, Centrum Komunikacji Społecznej.


1. Sposób Dojazdu
Budynek znajduje się na skrzyżowaniu ulic Kruczkowskiego i Ludnej.

Dojścia piesze są od ulic Kruczkowskiego, Ludna, Rozbrat lub Książęca. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik jest podzielony na pas dla pieszych i rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np. drzewo posadzone na linii dojścia do drzwi wejściowych, słupki na przejściach, kamienne siedziska. Stojaki dla rowerów, kosze na śmieci występują poza trasą wejścia.

Najbliższa stacja PKP Powiśle znajduje się w odległości do ok.600 m. Dojście na perony jest możliwe wyłącznie za pomocą schodów.

Najbliższe przystanki autobusowe: Książęca 01 (kierunek Śniegockiej: 108, 162, 171), Książęca 02 (kierunek PKP Powiśle: 162), Książęca 04 (kierunek Plac Trzech Krzyży: 108, 118, 127, 166, 171), Czerniakowska 01 (kierunek Solec: 118, 127, 166) znajdują się w odległości do 200 m.

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Rozbrat. Miejsce parkingowe jest częściowo na jezdni i chodniku. Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością w podziemnym parkingu budynku.

Brak w okolicy postoju taksówek.


2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Główne zadaszone wejście znajduje się w narożniku budynku przy skrzyżowaniu ulic Kruczkowskiego i Ludnej, jest trudne do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Wejście jest wyposażone w drzwi automatycznie otwierane i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dodatkowe wejście z kontrolą dostępu dla pracowników znajduje się z tyłu budynku. Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia (napis „WEJŚCIE GŁÓWNE”) z tablicą Urzędu Miasta. Hol wejściowy jest przestronny, jasny, z kolumnami bez oznakowania dotykowego na posadzce. Punkt informacyjny jest w znacznej odległości od wejścia, posiada obniżoną ladę. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym. Schody w holu głównym znajdują się po lewej stronie, spód schodów jest częściowo zabezpieczony donicą kwiatów, zabezpieczenie jest tymczasowe, schody prowadzą wyłącznie na pierwsze piętro. Na parterze za punktem informacyjnym znajdują się przejścia obrotowe oraz 2 boczne bramki z kontrolą dostępu. Bramki dostępu są szklane nieoznakowane. Na parterze znajdują się dwie sale obsługi klientów, w sali po lewej stronie znajduje się drugi punkt podawczy z obniżoną ladą z zapewnioną możliwością podjazdu do lady.

Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze prowadzą po łuku dookoła budynku oraz częściowo mają widok na wewnętrzne atrium. Korytarze są wydzielone szklanymi drzwiami przeciwpożarowymi z samozamykaczem, bez mechanizmów ułatwijących otwieranie. Szklane drzwi są nieoznakowane. Wejścia do pokoi oznakowane są i tabliczkami. . Drzwi do pomieszczeń są wyposażone w kontrolę dostępu oraz klamkę w formie gałki, której się nie przekręca. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich. Oznaczenia korytarzy znajdują się na wprost wyjścia z holu windowego.

Główna klatka schodowa ewakuacyjna ma kontrolę dostępu i jest dostępna od korytarza przy atrium. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w dwustronne okrągłe poręcze.

4 windy przestronne znajdują się za za bramkami dostępu. Oznakowanie przycisków wypukłe, brak oznakowania brajlem. Komunikaty dźwiękowe znajdują się w wybranych windach i informują o numerze piętra,

Brak pętli indukcyjnych w budynku. W halach obsługi klienta na parterze znajdują się elektroniczne tablice z wyświetlaczem informujące o kolejce osób oczekujących.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Dostęp do tłumacza PJM jest na w sekretariatach biur na piętrach.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze na końcu hali obsługi. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz W toalecie jest przestrzeń manewrowa, brak jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest na wprost wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka umieszczona jest po lewej stronie od wejścia.

Na każdym piętrze znajduje się jedna dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowana w pobliżu klatki schodowej. W toalecie przestrzeń manewrowa jest ograniczona, uniemożliwiony jest transfer przedni. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa wyposażona w obustronne poręcze umieszczona jest na prawo od wejścia, a umywalka jest na lewo od wejścia. Mechanizm do zamykania drzwi jest obrotowy i niewielkich rozmiarów.

Sale konferencyjne są oznakowane tabliczką. W niektórych salach konferencyjnych ograniczona jest przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się wózku.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.
Siedziba jednostki organizacyjnej m.st. Warszawy, ul. Z. Nałkowskiej 11, 01-886 Warszawa
Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”


1. Sposób Dojazdu

Dojście piesze od ul. Żeromskiego, ul. Perzyńskiego, ul. Podczaszyńskiego.
Przejścia dla pieszych przy ul. Żeromskiego posiadają sygnalizację świetlną. Na trasie dojść do wejść do budynku występują przeszkody np. słupki, kosze na śmieci, stopnie.

Najbliższa stacja metra: Metro Słodowiec znajduje się w odległości do ok. 700 m. Dojście na perony możliwe jest za pomocą schodów, schodów ruchomych (wyjazd na górę), wind.

Najbliższe przystanki autobusowe:
• Perzyńskiego 04 (kierunek Gwiaździsta: 197; kierunek Cm. Północny-Brama Gł.: 303; kierunek Metro Stare Bielany: 397), znajduje się w odległości ok. 59 m;
• Perzyńskiego 01 (kierunek Metro Marymont: 110; kierunek CH Marki: 112; kierunek Wilanów: 116;
kierunek Ursus-Niedźwiadek: 197; kierunek pl. Wilsona: 303; kierunek Koło: 397), znajduje się w odległości ok. 140 m;
• Perzyńskiego 02 (kierunek CH Łomianki: 110; kierunek Karolin: 112; kierunek Chomiczówka: 116), znajduje się w odległości ok. 140 m;

Brak miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością. Brak w okolicy postoju taksówek.


2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Na elewacji budynku przy wejściu głównym znajduje się tablica z nazwą Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”. Wejście główne (środkowe drzwi od strony ul. Perzyńskiego wejście przez stopień, klatkę schodową a następnie domofon). Wejście dla osób poruszających na wózku (prawe drzwi od strony ul. Perzyńskiego, możliwość zasygnalizowania dzwonkiem, możliwość wjazdu do budynku po rozkładanej rampie najazdowej – wysokość stopnia 7 cm).

Drzwi wejściowe jednoskrzydłowe. Korytarz na klatce schodowej budynku umożliwia wyminięcie się dwóch osób. Brak wind w budynku. W budynku znajduje się jedna ewakuacyjna klatka schodowa. Komunikacja między piętrami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem schodów. Krawędzie schodów prowadzących od wejścia od strony ul. Perzyńskiego, bez wyróżnień kolorystycznych (niewidoczne dla osób słabowidzących). Stopnie schodów proste, bez wystających nosków. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów.

W siedzibie działa tłumacz on-line języka migowego, natomiast nie ma pętli indukcyjnej.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku znajduje się jedna sala konferencyjna.

Ewakuacja z budynku odbywa się poprzez klatkę schodową oraz przez dodatkowe drzwi wejściowe – 2 szt. Brak windy do celów ewakuacyjnych.
Budynek Urzędu m.st. Warszawy, ul. Powstańców Śląskich 70, 01 – 381 Warszawa
Siedziba Urzędu Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy.


1. Sposób Dojazdu
Budynek znajduje się na skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Górczewskiej.

Dojścia piesze są od ulic Powstańców Śląskich, Górczewskiej i Konarskiego. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik jest podzielony na pas dla pieszych i rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku występują przeszkody np. ogrodzenia zabezpieczające miejsce budowy stacji metra , słupki na przejściach, kamienne siedziska. Stojaki dla rowerów, kosze na śmieci.

Najbliższa stacja PKP Wola Moczydło znajduje się w odległości do ok. 3,9 km. Jednakże ze względu na zamknięcie ul. Górczewskiej dojazd jest utrudniony – są wyznaczone objazdy.

Najbliższe przystanki autobusowe:
Bemowo Ratusz 01 (kierunek Księcia Janusza : 109, 154, 171, 190, 523, N43) - w odległości do 100 m.
Bemowo Ratusz 02 (kierunek Lazurowa: 109, 154, N42) - w odległości do 200 m.
Bemowo Ratusz 03 (kierunek Czumy: 112, 190, N01, N42, N43 na żądanie) w odległości do 100 m.
Bemowo Ratusz 04 (kierunek Kazubów: 112, 171, 523, N01, N43) znajduje się w odległości do 200 m.

Najbliższe przystanki tramwajowe:
Bemowo Ratusz 07 (kierunek Czumy: 10, 11, 26) w odległości do 50 m.
Bemowo Ratusz 08 (kierunek Kazubów: 10, 11, 26) w odległości do 200 m.

Urząd posiada parking wewnętrzy (101 miejsc parkingowych) przeznaczony dla interesantów załatwiających sprawy urzędowe, na którym jest wydzielonych 9 miejsc dla osób niepełnosprawnych i rodzica z dzieckiem.

Ze względu na budowę stacji metra brak w okolicy innego miejsca postoju taksówek.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego w związku z budowa stacji metra mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.bemowo.waw.pl/


2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Główne zadaszone wejście znajduje się w środkowej części budynku przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Górczewskiej, jest łatwe do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Wejście jest wyposażone w podwójne przeszklone drzwi i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dodatkowe dwa wejścia znajdują się: jedno w skrzydle południowym budynku od strony poczty do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowotnej dla Dzielnicy Bemowo, a drugie od strony parkingu z tyłu budynku. Oba te wejścia posiadają podjazdy dla wózków inwalidzkich.

Dojście główne piesze jest równe, bez nachylenia. Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia (napis „WEJŚCIE GŁÓWNE”) z tablicą Urzędu Miasta. Hol wejściowy jest przestronny, bez oznakowania dotykowego na posadzce. W holu wejściowym głównym (w przedsionku) znajduje się ogólnodostępny bankomat PKO SA. Punkt informacyjny jest w bliskiej odległości od wejścia, posiada obniżoną ladę. Brak pętli indukcyjnej. Dostęp do tłumacza języka migowego jest zapewniony w punkcie informacyjnym. Schody w holu głównym znajdują się po prawej stronie za punktem informacyjnym. Schody prowadzą na każde piętro budynku Urzędu. Na parterze znajduje się sala obsługi klientów, Kancelaria WOM i Punkt Podawczy. Na lewo od wejścia głównego znajdują się pomieszczenia Sali Sesji, pokój związków zawodowych, toaleta dla niepełnosprawnych i restauracja. Na prawo Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej oraz Terenowy Punkt Paszportowy.

Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze prowadzą od skrzydła budynku po łuku dookoła łącznika w kształcie tzw. jajka, oraz częściowo mają widok na wewnętrzne zabezpieczone poręczami atrium. Korytarze są wydzielone szklanymi drzwiami przeciwpożarowymi z samozamykaczem, bez mechanizmów ułatwiających otwieranie. Szklane drzwi są nieoznakowane. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami. Drzwi do pomieszczeń na I i II piętrze w skrzydle północnym są wyposażone w kontrolę dostępu. W budynku na parterze znajdują się tablice tyflograficzene z oznaczeniami brajlowskimi. Na I piętrze w strefie obsługi klienta znajduje się wpłatomat dla interesantów oraz stacja do doładowywania smartfonów (telefonów).

Główna klatka schodowa ewakuacyjna jest dostępna od korytarza przy tzw. jajku. Stopnie schodów są proste antypoślizgowe z tzw. krawędziami riflowanymi. Schody wyposażone są w poręcze.

2 windy przestronne znajdują się w łączniku budynku (tzw. jajko). Oznakowanie przycisków wypukłe, oznakowane brajlem. Komunikaty dźwiękowe informują o numerze danego piętra.

Brak pętli indukcyjnych w budynku. W strefach obsługi klienta na parterze i pierwszym piętrze znajdują się elektroniczne tablice z wyświetlaczem informujące o kolejce osób oczekujących.

W odniesieniu do osób z niepełnosprawnością wzroku Urząd w strefie obsługi mieszkańców na parterze i pierwszym piętrze posiada tablice tyflograficzne z rozkładem pomieszczeń i punktów obsługi.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku za wyjątkiem objętych kontrolą dostępu.

W przypadku obsługi osób/interesantów z niepełnosprawnością słuchu Urząd posiada stanowisko obsługi z tłumaczem języka migowego online. Koordynacją spraw w tym zakresie zajmują się stosownie przeszkoleni pracownicy punktów informacyjnych Wydziału Obsługi Mieszkańców.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze przy Sali Sesji. Jest zamontowany system przyzywowy do dyżurki ochrony. Drzwi do toalety umożliwiają swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. W toalecie jest wystarczająca przestrzeń manewrowa, z przestrzenią do transferu bocznego. Miska ustępowa umieszczona jest na lewo od wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka umieszczona jest na wprost od wejścia. W toalecie znajduje się przewijak. Na parterze w Wydziale Polityki Społecznej i zdrowotnej znajduje się druga toaleta dla osób z niepełnosprawnością.

Na każdym piętrze w skrzydle północnym znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowana w pobliżu klatki schodowej. W toaletach tych przestrzeń manewrowa jest ograniczona.

Sale konferencyjne zlokalizowane na parterze (sala sesji) , II piętrze (sala Zarządu) i sale Wydziału Obsługi Rady na IV piętrze budynku są oznakowane tabliczkami. Brak pętli indukcyjnych w salach konferencyjnych, w niektórych salach konferencyjnych II i IV p. ograniczona jest przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się wózku.

Do celów ewakuacji na poszczególnych kondygnacjach służą korytarze i 3 klatki schodowe. Dwie z nich usytuowane są w południowym skrzydle budynku od ul. Powstańców Śląskich, trzecia w skrzydle północnym od ul. Górczewskiej. Wyjścia ewakuacyjne z klatek schodowych prowadzą bezpośrednio na przestrzeń otwartą. Miejsce zbiórki dla pracowników i interesantów znajduje się na parkingu Urzędu. Wszystkie klatki schodowe są wyposażone w urządzenia do usuwania dymu uruchamianymi ręcznie (przycisk) i automatycznie (czujka liniowa dymu). W budynku brak windy do celów ewakuacyjnych.

W przypadku zagrożeń skutkujących ewakuacją z budynku interesantów z niepełnosprawnościami, osobie takiej towarzyszy dyżurny piętra lub dyżurny strefy wyznaczony do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji i wyprowadza taką osobę w miejsce bezpieczne na zewnątrz budynku.
Budynek Urzędu m.st. Warszawy, ul. Milenijna 2a, 03 – 122 Warszawa
Siedziba Urzędu Dzielnicy Białołęka.


1. Sposób Dojazdu
Budynek znajduje się na skrzyżowaniu ulic Milenijnej i Produkcyjnej.

Dojścia piesze są od ulic Milenijnej lub Produkcyjnej. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej.

Najbliższe przystanki autobusowe: Ceramiczna 01 (kierunek Białołęka-Ratusz: 211, 516), Ceramiczna 02 (kierunek Ćmielowska: 211, 516)

Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością (3 miejsca) znajdują się na parkingu przy budynku Urzędu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, po prawej stronie od schodów wejściowych.

Brak w okolicy postoju taksówek.

Informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: www.wtp.waw.pl


2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Wejście bezpośrednio z chodnika (bez progów) znajduje się w narożniku budynku przy skrzyżowaniu ulic Produkcyjnej i Milenijnej. Wejście wyposażone jest w drzwi otwierane na zewnątrz (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów).

Hall wejściowy jest niewielki, dosyć jasny, bez przeszkód oraz z odpowiednią przestrzenią manewrową, bez oznakowania dotykowego na posadzce. Punkty obsługi interesantów są dostosowane do obsługi siedzącej.

Obsługa interesantów odbywa się w przestrzeni hallu.

Budynek nie został wyposażony w pętle indukcyjne.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Dostęp do tłumacza PJM jest na w sekretariacie Wydziału Obsługi Mieszkańców na parterze w budynku przy ul. Modlińskiej 197.

Brak dostępu do toalety dla interesantów w budynku, najbliższa toaleta dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Dzielnicy Białołęka przy ul. Modlińskiej 197.

Ewakuacja z budynku odbywa się bezpośrednio z sali obsługi interesantów.
Budynek Urzędu m.st. Warszawy, ul. Modlińska 197, 03 – 122 Warszawa
Siedziba Urzędu Dzielnicy Białołęka.


1. Sposób Dojazdu
Budynek znajduje się na skrzyżowaniu ulic Modlińskiej i Światowida.

Dojścia piesze są od ulic Modlińskiej lub Światowida. Przejścia dla pieszych posiadają sygnalizację dźwiękową. Na trasie dojścia do budynku występują następujące przeszkody:
- wolnostojące, nieogrodzone drzewo,
- klomby z roślinami oraz szafki elektryczne, za zejściem z pasów z ulicy Światowida,
- słup ogłoszeniowy oraz stojaki rowerowe,
- klomby z roślinami przed przejściem dla pieszych na parkingu przed schodami wejściowymi.

Najbliższa stacja PKP Płudy znajduje się w odległości ok. 3 km. Dojście na perony jest możliwe za pomocą windy oraz schodów. Stamtąd bezpośrednio pod budynek Urzędu prowadzi linia autobusowa 152 z wiaduktu nad peronami, na który można się dostać przy pomocy windy.

Najbliższe przystanki autobusowe: Białołęka-Ratusz 01 (kierunek Obrazkowa: 126, 186, 509, 511, 516, 518, 723, 731, Białołęka-Ratusz 02 (kierunek Braci Zawadzkich: 126, 152, 511, 723, 731),), Białołęka-Ratusz 03 (kierunek Milenijna: 152, 186, 509, 516, 518), znajdują się w odległości do 200 m.

Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością (3 miejsca) znajdują się na parkingu przy budynku Urzędu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, po prawej stronie od schodów wejściowych.

Brak w okolicy postoju taksówek.


2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Główne zadaszone wejście znajduje się w narożniku budynku przy skrzyżowaniu ulic Modlińskiej i Światowida, do którego prowadzą schody o 7 stopniach. Z lewej strony od wejścia znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością. Wejście wyposażone jest w dwie pary drzwi manualnych otwierane na zewnątrz co może stanowić utrudnienie dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Po przejściu pierwszych drzwi znajdują się drugie tworzące tzw. wiatrołap, otwierane również do zewnątrz.

Hol wejściowy jest przestronny, dosyć ciemny, z licznymi przeszkodami w postaci stolików i krzeseł oraz kolumn. Bez oznakowania dotykowego na posadzce. Punkt informacyjny bezpośrednio za drugimi drzwiami po lewej stronie od wejścia. Schody w holu głównym znajdują się po prawej stronie za stoiskami obsługi interesantów i prowadzą wyłącznie na pierwsze piętro. Na parterze znajdują się dwie sale obsługi interesantów. W hallu głównym po prawej stronie od wejścia jest przejście do Sali B. Punkty obsługi interesantów w hallu głównym nie są dostosowane do obsługi siedzącej, w Sali B są przystosowane. Po prawej stronie od wejścia do hallu głównego znajduje się tablica tyflograficzna z rozmieszczeniem pomieszczenia hallu głównego oraz Sali B.

Drugie wejście do budynku („Wejście C”) znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego do budynku przy skrzyżowaniu ulic Modlińskiej i Produkcyjnej. Z prawej strony od wejścia znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Po drodze do wejścia znajduje się słup ograniczający przestrzeń manewrową dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Wejście wyposażone jest w drzwi manualne otwierane na zewnątrz, co stanowi utrudnienie dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Szerokość przejścia ma powyżej 90 cm, brak progów.

Trzecie wejście znajduje się z tyłu budynku od skrzyżowania ulic Milenijnej i Produkcyjnej. Z lewej strony od wejścia znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wejście wyposażone jest w drzwi manualne otwierane na zewnątrz co stanowi utrudnienie dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Szerokość przejścia ma powyżej 90 cm, brak progów.

Korytarze na piętrach są wąskie, umożliwiają wyminięcie się 2 osób. Korytarze prowadzą do pomieszczeń biurowych, są wydzielone szklanymi drzwiami z samozamykaczem, bez mechanizmów ułatwiających otwieranie. Szklane drzwi są nieoznakowane. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami. Drzwi do korytarzy wyposażone są w kontrolę dostępu oraz klamkę.

Stopnie schodów są proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody klatki głównej prowadzące na IV piętro wyposażone są w okrągłe poręcze od wewnętrznej strony i znajdują się za hallem głównym, po lewej stronie od wejścia głównego do budynku.

Budynek wyposażony jest w jedną przestronną windę wyposażoną w oznaczenie brajlowskie oraz sygnalizację dźwiękową informująca o numerze piętra. Znajduje się ona za hallem głównym po lewej stronie od wejścia, za przeszklonymi drzwiami, w głównej klatce schodowej .

Budynek nie został wyposażony w pętle indukcyjne. W halach obsługi klienta na parterze znajdują się elektroniczne tablice z wyświetlaczem informujące o kolejce osób oczekujących.

Na salę konferencyjną zlokalizowaną na pierwszym piętrze prowadzi winda, a następnie platforma schodowa, automatyczna, dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Dostęp do tłumacza PJM jest w sekretariacie Wydziału Obsługi Mieszkańców na parterze.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze na końcu hallu głównego. Drzwi do toalety nie są wyposażone w samozamykacz, mechanizm do zamykania drzwi jest obrotowy i niewielkich rozmiarów.

W toalecie jest przestrzeń manewrowa do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest po lewej stronie od wejścia i jest wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka umieszczona jest po lewej stronie od wejścia.

Sala konferencyjna jest oznakowana tabliczką. Przestrzeń manewrowa nie jest ograniczona.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.
Budynek Urzędu Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa.
Siedziba Zarządu Dzielnicy Mokotów oraz Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, Wydziału Architektury i Budownictwa, Wydziału Budżetowo-Księgowego, Wydziału Informatyki, Wydziału Kadr, Wydziału Nieruchomości, Wydziału Obrotu Nieruchomościami, Wydziału Obsługi Mieszkańców, Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy, Wydziału Organizacyjnego, Wydziału Prawnego , Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej, Wydziału Zamówień Publicznych, Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich – Ewidencja Ludności i Dowodów Osobistych, Zespołu Kultury.


1. Sposób Dojazdu
Wejście główne do budynku znajduje się od strony ulicy Wiśniowej.

Dojście piesze od ul. Rakowieckiej, Wiśniowej, Starościńskiej, Puławskiej oraz Al. Niepodległości. Przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Rakowieckiej i Wiśniowej nie posiada sygnalizacji dźwiękowej, pozostałe przejścia posiadają sygnalizację dźwiękową. Wszystkie przejścia posiadają podjazdy dla wózków. Na trasie przejścia znajdują się słupki – odległości pomiędzy nimi to 130 -170 cm. Chodnik nie jest podzielony na pas dla pieszych i rowerzystów.

Dojazd samochodem od ulicy Wiśniowej – dostępne są 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, oraz od ulicy Rakowieckiej – dostępne jest 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Najbliższa stacja metra linii M1 „POLE MOKOTOWSKIE” znajduje się w odległości około 500 m. Wyjście z metra możliwe jest za pomocą schodów, schodów ruchomych oraz windy.

Najbliższe przystanki autobusowe:
przystanek „Wiśniowa 01” (kierunek: Wiśniowa Góra: autobus nr 119; kierunek Wilanów : autobus nr 130; kierunek: Siekierki-Sanktuarium: autobus nr 167; kierunek Witolin: autobus nr 168) znajduje się w odległości około 100 m.
przystanek „Wiśniowa 02” (kierunek: Sanktuarium Rakowiecka : autobusy nr 119, 130 ; kierunek: Znana: autobus nr 167; kierunek Spartańska: autobus nr 168) znajduje się w odległości około 100 m.
przystanek „Rakowiecka 02” (kierunek: Utrata: autobus nr 138, kierunek: Bielańska: autobus nr 222) znajduje się w odległości około 500 m.
przystanek „Rakowiecka 01” (kierunek: Bokserska: autobus nr 138, kierunek: Spartańska autobus nr 222) znajduje się w odległości około 500 m.
przystanek „Metro Pole Mokotowskie 02” (kierunek: Rondo ONZ: autobus nr 174, kierunek: Dworzec Centralny: autobus nr 200)) znajduje się w odległości około 500 m.
przystanek „Metro Pole Mokotowskie 01” (kierunek: Bokserska : autobus nr 174, kierunek: Pańska
(Konstancin Jeziorna): autobus nr 200)) znajduje się w odległości około 500 m.

Najbliższe przystanki tramwajowe:
przystanek „Rakowiecka 05” (kierunek: Wyścigi: tramwaje nr 4,10,35; kierunek: Metro Wilanowska: tramwaj nr 14, kierunek: PKP Służewiec: tramwaj nr 35)) znajduje się w odległości około 500 m.
przystanek „Rakowiecka 06” (kierunek: Żerań Wschodni: tramwaj nr 4, kierunek: Metro Młociny : tramwaj nr 10, kierunek: Banacha: tramwaj nr 14, kierunek: Żerań FSO: tramwaj nr 18, kierunek: Nowe Bemowo: tramwaj nr 35)) znajduje się w odległości około 500 m.
przystanek „Metro Pole Mokotowskie 04” (kierunek: Tarchomin Kościelny: tramwaj nr 17, kierunek: Metro Młociny: tramwaj nr 33, kierunek: Żerań Wschodni: kierunek nr 41) – dojście możliwe tylko za pomocą schodów, przystanek znajduje się w odległości około 500 m.
przystanek „Metro Pole Mokotowskie 03” (kierunek: PKP Służewiec: tramwaje nr 17,41; kierunek: Kielecka: tramwaj nr 17) – dojście możliwe tylko za pomocą schodów, przystanek znajduje się w odległości około 500 m.

Informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie : www.wtp.waw.pl


2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Główne wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Wiśniowej, nie jest trudne do zlokalizowania dla osób słabowidzących. Przy wejściu znajduje się podjazd dla wózków z poręczami na dwóch wysokościach 70 cm. oraz 90 cm. Podjazd składa się z dwóch części po 8.30 m. długości każda, o szerokości 120 cm. i nachyleniu 6 %. Drzwi wejściowe o szerokości powyżej 90 cm otwierane na zewnątrz. Hol wejściowy bez oznakowania dotykowego w posadzce. Po jego obydwu stronach znajdują się drzwi przesuwne o szerokości powyżej 90 cm.

Po prawej stronie od wejścia znajduje się tablica tyflograficzna z przyciskiem przywołania pracownika Wydziału Obsługi Mieszkańców.

Po lewej stronie od wejścia za przesuwnymi drzwiami znajduje się punkt informacyjno-kancelaryjny z ladą na wysokości 120 cm, nie jest przystosowany do obsługi interesantów na wózkach inwalidzkich. W dalszej części korytarza zlokalizowane są stanowiska obsługi mieszkańców o szerokości 150 cm. Korytarz prowadzący do stanowisk ma szerokości 2m, w korytarzu tym znajdują się krzesła dla interesantów, które po rozłożeniu zawężają przestrzeń do 80 cm, co uniemożliwia swobodne minięcie się dwóch osób oraz przejazd wózkiem inwalidzkim. Dodatkowo znajdują się w korytarzu przewężenia poniżej 90 cm szerokości, utrudniające przedostanie się osoby na wózku inwalidzkim do kolejnej sali obsługi, w której mieszczą się kasy. Za przewężeniem znajdują się drzwi z progiem o wysokości około 2 cm.

Po prawej stronie od wejścia znajdują się stanowiska obsługi Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich (ewidencja ludności i dowodów osobistych). W budynku nie ma pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących. W salach obsługi interesantów na parterze znajdują się elektroniczne tablice z wyświetlaczem informujące o kolejności obsługi interesantów oraz o numerze stanowiska.

W budynku nie ma windy, ani platformy do przemieszczania się osób niepełnosprawnych, w związku z tym piętra są niedostępne dla osób na wózkach inwalidzkich.

Korytarze na piętrach mają szerokość 125 cm, łączy je pięć klatek schodowych. Podzielone są szklanymi drzwiami przeciwpożarowymi, które nie są oznakowane kontrastowymi naklejkami. Drzwi te są zintegrowane z systemem p.poż i zamykają się w momencie włączenia tego systemu. Wejścia do pokoi oznakowane zostały tabliczkami informacyjnymi, drzwi nie są wyposażone w kontrolę dostępu. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Klatki schodowe nie mają kontroli dostępu. Stopnie schodów są proste bez podcięć o wysokości 15 cm, pokryte antypoślizgowym, ryflowanym gresem bez czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody w zależności od klatki schodowej o szerokości od 90 cm do 110 cm. wyposażone w jednostronną drewnianą poręcz.

Do wszystkich pomieszczeń budynku możliwy jest wstęp z psem asystującym.

Dostęp do tłumacza języka migowego on-line jest możliwy na parterze budynku przy stanowisku nr 8.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze w korytarzu na lewo od wejścia głównego. Drzwi toalety zamykane są na klucz, który jest dostępny w punkcie informacyjno-kancelaryjnym, nie są one wyposażone w samozamykacz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa, z możliwością transferu bocznego lewostronnego. Brak systemu przywoławczego. Miska ustępowa umieszczona jest na prawo od wejścia na wysokości 47 cm i jest wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka umieszczona jest po lewej stronie od wejścia.

Sale konferencyjne zlokalizowane są na parterze i I piętrze – brak windy i platformy dla osób niepełnosprawnych. Sale są oznakowane tabliczkami informacyjnymi. Ewakuacja z budynku

Brak wózków do ewakuacji z wyższych pięter budynku.
Budynek Urzędu Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, ul. Wiktorskiej 91A, 02-582 Warszawa.
Siedziba Wydziału Ochrony Środowiska, Wydziału Obsługi Mieszkańców, Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Wydziału Zasobów Lokalowych , Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich – Rejestracja Pojazdów i Wydawanie Uprawnień, Zespołu Funduszy Europejskich.


1. Sposób Dojazdu
Wejście główne do budynku znajduje się od strony parkingu zlokalizowanego pomiędzy budynkami Wiktorska 89 i Wiktorska 91A.

Dojście piesze od strony Al. Niepodległości ulicą Wiktorską około 500 m. Przejście dla pieszych na ul. Wiktorskiej nie posiada sygnalizacji dźwiękowej. Wszystkie przejścia posiadają podjazdy dla wózków. Na trasie przejścia znajdują się słupki – odległości pomiędzy nimi to 130 -170 cm. Chodnik nie jest podzielony na pas dla pieszych i rowerzystów. Na trasie przejścia po lewej stronie ul. Wiktorskiej znajdują się latarnie i znaki zawężające przejazd do około 130 cm. Dojście od strony ul. Wołoskiej ulicą Wiktorską około 400 m. Wszystkie przejścia posiadają podjazdy dla wózków. Chodnik nie jest podzielony na pas dla pieszych i rowerzystów.

Dojazd samochodem od ulicy Wołoskiej ulicą Wiktorską – dostępne 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, oraz od Al. Niepodległości ulicą Dąbrowskiego przez Rondo Pawła Jasienicy i ulicę Jana Józefa Lipskiego do ulicy Wiktorskiej – dostępne jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Najbliższa stacja metra linii M1 „RACŁAWICKA” znajduje się w odległości około 500 m. Wyjście z metra możliwe jest za pomocą schodów oraz windy (winda znajduje się przy ul. Racławickiej)

Najbliższe przystanki autobusowe:
przystanek „Metro Racławicka 02” (kierunek: Rondo ONZ: autobus nr 174, kierunek: Dworzec Centralny: autobus nr 200)) znajduje się w odległości około 500 m.
przystanek „Metro Racławicka 01” (kierunek: Bokserska : autobus nr 174, kierunek: Pańska (Konstancin Jeziorna): autobus nr 200)) znajduje się w odległości około 500 m.
przystanek „Wołoska 02” (kierunek: Utrata: autobus nr 138, kierunek: kierunek Witolin: autobus nr 168) znajduje się w odległości około 500 m.
przystanek „ Wołoska 01” (kierunek: Bokserska: autobus nr 138, kierunek: Spartańska autobus nr 168, kierunek Cynamonowa autobus nr 136) znajduje się w odległości około 600 m.

Najbliższe przystanki tramwajowe:
przystanek „Wołoska 04” (kierunek: Tarchomin Kościelny: tramwaje nr 17; kierunek: Żerań Wschodni: kierunek nr 41) znajduje się w odległości około 600 m.
przystanek „Wołoska 03” (kierunek: PKP Służewiec: tramwaje nr 17,41) znajduje się w odległości około 500 m.
Informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: http://www.wtp.waw.pl


2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Wejście główne do budynku znajduje się od strony parkingu zlokalizowanego pomiędzy budynkami Wiktorska 89 i Wiktorska 91A, nie jest trudne do zlokalizowania dla osób słabowidzących. Przy wejściu znajduje się podjazd dla wózków z poręczami na dwóch wysokościach 70 cm. oraz 90 cm. Podjazd o długości 840 cm i o szerokości 120 cm. oraz nachyleniu 6 %. Drzwi wejściowe o szerokości powyżej 90 cm otwierane na zewnątrz. Pomiędzy wejściem głównym a holem znajduje się przedsionek o wymiarach 150x150 z drzwiami wewnętrznymi otwieranymi również na zewnątrz, utrudniający wjazd osobom na wózkach inwalidzkich Hol wejściowy bez oznakowania dotykowego w posadzce.

Na wprost wejścia głównego znajdują się schody. Schody te uniemożliwiają dostęp osób na wózkach inwalidzkich do dalszych pomieszczeń, ponieważ w budynku nie ma windy ani platformy do przemieszczania osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym po lewej stronie od wejścia głównego (przed schodami) znajduje się pokój obsługi interesantów niepełnosprawnych (pomieszczenie nr 4) . Konieczność skorzystania z tego pokoju należy zgłaszać pracownikom ochrony, którzy urzędują w portierni znajdującej się po prawej stronie od wejścia głównego. Ochrona wzywa pracownika merytorycznego Urzędu, który obsługuje osobę niepełnosprawną.

Za schodami po lewej stronie od wejścia znajduje się sala obsługi interesantów Delegatury Administracji i Spraw Obywatelskich – Rejestracja Pojazdów. Do Sali obsługi interesantów prowadzą szklane drzwi o szerokości powyżej 90 cm. Korytarze w sali obsługi mają szerokość 160 cm, znajdują się tam krzesła oraz ławki dla oczekujących interesantów, które zawężają korytarze do szerokości 110 cm - 90 cm. Okienka obsługi znajdują się na wysokości 105 cm., stanowisko obsługi ma szerokość 140 cm. Punkt informacyjno-kancelaryjny z ladą o wysokości 120 cm znajduje się na wprost wejścia za schodami, do punktu tego prowadzą drzwi szklane o szerokości powyżej 90 cm. W salach obsługi interesantów na parterze znajdują się elektroniczne tablice z wyświetlaczem informujące o kolejności obsługi interesantów oraz o numerze stanowiska. W budynku nie ma pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących.

Korytarze na piętrach mają szerokość od 160 cm do 175 cm, łączą je dwie klatki schodowe. Korytarze od klatek schodowych wydzielone są szklanymi drzwiami przeciwpożarowymi o szerokości powyżej 90 cm, które nie są oznakowane kontrastowymi naklejkami. Wejścia do pokoi oznakowane zostały tabliczkami informacyjnymi, drzwi nie są wyposażone w kontrolę dostępu. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Klatki schodowe nie mają kontroli dostępu. Stopnie schodów są proste bez podcięć o wysokości 15 cm, pokryte antypoślizgowym, ryflowanym gresem bez czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody o szerokości 95 cm wyposażone w jednostronną drewnianą poręcz.

Do wszystkich pomieszczeń budynku możliwy jest wstęp z psem asystującym.

Brak dostępu do tłumacza języka migowego on-line.

Brak w budynku toalety dla osób niepełnosprawnych.

Brak wózków do ewakuacji z pięter budynku.
Budynek Urzędu Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, ul. Woronicza 44a, 02-640 Warszawa.
Siedziba Mokotowskiego Centrum Integracji Mieszkańców


1. Sposób Dojazdu
Budynek znajduje się przy ulicy Woronicza 44a.

Wejście główne do budynku znajduje się od strony parkingu zlokalizowanego pomiędzy budynkami mieszkalnymi.

Dojście piesze od strony Al. Niepodległości ulicą Woronicza około 800 m, a od strony ul. Wołoskiej ulicą Woronicza około 300 m. Przejście dla pieszych przez ul. Woronicza przy Al. Niepodległości nie posiada sygnalizacji dźwiękowej. Przejścia dla pieszych przez ul. Woronicza przy ul. Samochodowej/ ul. F. Joliot Curie oraz przez ul. Wołoską posiadają sygnalizację dźwiękową. Wszystkie przejścia posiadają podjazdy dla wózków. Chodnik wzdłuż ul. Woronicza nie jest podzielony na pas dla pieszych i rowerzystów.

Dojazd samochodem od ulicy Wołoskiej lub Al. Niepodległości ulicą Woronicza – dostępne 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wjazd ulicą osiedlową pomiędzy budynkami mieszkalnymi Woronicza 44 i Woronicza 46.

Najbliższa stacja metra linii M1 „WIERZBNO” znajduje się w odległości około 800 m. Wyjście z metra możliwe jest za pomocą schodów oraz windy (winda znajduje się przy skrzyżowaniu Al. Niepodległości z ul. Woronicza)

Najbliższe przystanki autobusowe:
Przystanek „Samochodowa 01” (kierunek: Królikarnia: autobus nr 218, kierunek: Metro Wierzbno: autobus nr 308)) znajduje się w odległości około 400 m.
Przystanek „Samochodowa 02” (kierunek: Metro Wilanowska: autobus nr 218, kierunek: Spartańska: autobus nr 222, kierunek: Domaniewska Office Park: autobus nr 308) znajduje się w odległości około 250 m.
Przystanek „Samochodowa 06” (kierunek: Bielańska: autobus nr 222 – przystanek na żądanie) znajduje się w odległości około 250 m.
Przystanek „Woronicza 01” (kierunek: Cynamonowa: autobus nr 136, kierunek: Bokserska: autobus nr 138) znajduje się w odległości około 400 m.
Przystanek „Woronicza 02” (kierunek: Młynów: autobus nr 136, kierunek: Utrata autobus nr 138, kierunek Witolin: autobus nr 168) znajduje się w odległości około 300 m.

Najbliższe przystanki tramwajowe:
Przystanek „Woronicza 03” (kierunek: PKP Służewiec: tramwaje nr 17, 18, 31, 41) znajduje się w odległości około 400 m.
Przystanek „Woronicza 04” (kierunek: Tarchomin Kościelny: tramwaj nr 17, kierunek: Żerań Wschodni tramwaj nr 41) znajduje się w odległości około 300 m.
Przystanek „Woronicza 07” (kierunek: Żerań Wschodni: tramwaj nr 18, kierunek: Metro Wierzbno: tramwaj nr 31) znajduje się w odległości około 300 m.


2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Wejście główne do budynku znajduje się od strony parkingu zlokalizowanego pomiędzy budynkami Woronicza 44 i Woronicza 46. Przy wejściu znajduje się podjazd dla wózków z poręczami na dwóch wysokościach 70 cm oraz 90 cm, podjazd o długości 4 m i o szerokości 95 cm oraz nachyleniu 3%. Do drzwi wejściowych z poziomu terenu prowadzi jeden stopień o wysokości 15 cm bez oznaczeń kontrastowych. Drzwi wejściowe o szerokości powyżej 90 cm otwierane na zewnątrz. Pomiędzy wejściem głównym a holem znajduje się przedsionek o wymiarach 360x187 cm, jest zawężony przez parapet podokienny do wymiarów 360x125 cm. Drzwi wewnętrzne otwierane są na zewnątrz, utrudniają wjazd osobom na wózkach inwalidzkich. Hol wejściowy bez oznakowania dotykowego w posadzce. W budynku brak pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących.

Sale, w których odbywają się zajęcia dla mieszkańców znajdują się na poziomie „0” – parter budynku. Po lewej stronie od wejścia znajduję się sala komputerowa oraz punkt nieodpłatnych porad prawnych. Po prawej stronie od wejścia znajdują się pozostałe sale, w których odbywają się zajęcia dla mieszkańców. Na lewo, na skos od wejścia głównego, na parterze, znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Zajęcia dla mieszkańców odbywają się również na poziomie„-1” - znajdują się tam siłownia, szatnie oraz toalety przeznaczone do użytku dla osób korzystających z siłowni. Na poziom ten można dostać się windą, która znajduje się na lewo od wejścia głównego lub klatką schodową znajdująca się na prawo od wejścia głównego. Schody o szerokości 135 cm z poręczą obustronną, stopnie o wysokości 17 cm. bez oznaczeń kontrastowych. Winda o wymiarach 110x140 cm. z drzwiami przesuwnymi otwierającymi się na szerokość 80 cm., brak sygnalizacji dźwiękowej informującej o poziomie, na którym znajduje się winda. W budynku nie ma kontroli dostępu, oraz brak jest oznaczeń brajlowskich

Do wszystkich pomieszczeń budynku możliwy jest wstęp z psem asystującym.

W sali komputerowej (sala nr 18) istnieje dostęp do tłumacza języka migowego on-line.

W budynku znajdują się dwie toalety dla osób niepełnosprawnych. Jedna na poziomie „0” na lewo skos od wejścia głównego. Drzwi do toalety o szerokości powyżej 90 cm. W toalecie dostępna jest przestrzeń manewrowa z możliwym transferem przednim. Brak systemu przywoławczego. Miska ustępowa umieszczona jest na wprost wejścia na wysokości 47 cm i jest wyposażona w obustronne, nieodchylane poręcze. Umywalka znajduje się po lewej stronie od wejścia to toalety.

Druga toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie „-1”. Drzwi do toalety o szerokości powyżej 90 cm, na lewo od wejścia umieszczona jest miska ustępowa z możliwością transferu przedniego, na wprost wejścia znajduje się umywalka, a po prawej stronie prysznic dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Na poziomie „0” po prawej stronie od wejścia głównego znajduje się sala konferencyjna z drzwiami o szerokości powyżej 90 cm.

Brak wózków do ewakuacji z poziomu „-1”
Lokal w budynku mieszkalnym przy ul. Białobrzeskiej 26.
Siedziba Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota


1. Sposób dojścia
Lokal znajduje się na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Białobrzeskiej 26 w Warszawie.

Dojścia piesze są od ulic: Przemyskiej i Siewierskiej. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik nie jest podzielony na pas dla pieszych i rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku występują różne przeszkody np. drzewa i betonowe pojemniki na śmieci.

Najbliższa stacja PKP Warszawa Zachodnia znajduje się w odległości ok.1km.

Najbliższe przystanki autobusowe:
ROKOSOWSKA (linie 157, 521) znajduje się w odległości około 50 m.
BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R. (linie 136,167, 191, 521) znajduje się w odległości około 500 m.

Najbliższe przystanki tramwajowe:
BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R. (linie 1, 7, 9, 14, 25) znajduje się w odległości około 500 m.

Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Białobrzeskiej 26.


2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Główne zadaszone wejście znajduje się we frontonie budynku Białobrzeska 26. Wejście jest wyposażone w drzwi automatycznie otwierane i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Na spocznik przed wejściem do budynku prowadzi pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia oraz tablice urzędowe.

Poczekalnia jest przestronna, widna, bez oznakowania dotykowego na posadzce. Przy wejściu zlokalizowany jest podnośnik dla osób niepełnosprawnych.

Na parterze znajduje się sala obsługi klientów. Do pomieszczeń biurowych, na tej samej kondygnacji, prowadzą korytarze.

Jeden z korytarzy – na prawo od wejścia, umożliwia wyminięcie się 2 osób i prowadzi także do toalety dla osób niepełnosprawnych.

Schody wewnętrzne (proste, bez podcięć) łączą spocznik przy drzwiach wejściowych z powierzchnią poczekalni, do której można się dostać również przy użyciu podnośnika. Brak pętli indukcyjnych w budynku. W poczekalni znajduje się elektroniczna tablica z wyświetlaczem, informująca o kolejce osób oczekujących. Lokal doposażony jest w jedną pochylnię i podnośnik dla osób niepełnosprawnych.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń dostępnych dla interesantów.

Brak dostępu do internetowego tłumacza języka migowego.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze, w prawym, patrząc od wejścia, korytarzu. W toalecie jest przestrzeń manewrowa, także do transferu bocznego. Brak systemu przywoławczego. Miska ustępowa umieszczona jest na lewo od wejścia, na niskiej wysokości, z zamontowaną jedną poręczą. Umywalka umieszczona jest po lewej stronie od wejścia. W toalecie zainstalowany został przewijak.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.
Budynek Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, ul. Grójecka 17 A, 02 – 021 Warszawa
Siedziba Rady i Zarządu, Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy Ochota, Wydziału Organizacyjnego, Wydziału Obsługi Mieszkańców, Wydziału Budżetowo-Księgowego, Wydziału Informatyki, Wydziału Kadr, Wydziału Prawnego, Wydziału Zamówień Publicznych, Wydziału Promocji i Funduszy Europejskich, Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń, Wydziału Obsługi Rady i Wydziału Zasobów Lokalowych.


1. Sposób dojścia
Budynek znajduje się przy ul. Grójeckiej 17 A w Warszawie, pomiędzy ulicami: Daleką i Niemcewicza.

Dojścia piesze są od ulic Dalekiej, Niemcewicza i Tarczyńskiej. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik nie jest podzielony na pas dla pieszych i rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku występują różne przeszkody np. drzewa, betonowe gazony i pojemniki na śmieci.

Najbliższa stacja PKP Ochota znajduje się w odległości do ok.400 m. Dojście na perony jest możliwe wyłącznie za pomocą schodów.

Najbliższe przystanki autobusowe:
PL. NARUTOWICZA (linie 157, 191,517, 521)
PL. ZAWISZY (linie 127,157, 158, 159, 175, 504, 517, 521)
znajdują się w odległości około 350 m.

Najbliższe przystanki tramwajowe:
Grójecka OCHOTA RATUSZ (linie 1, 7, 9, 25)

Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Grójeckiej 17 A.


2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Główne zadaszone wejście znajduje się we frontonie budynku Grójecka 17 A. Wejście jest wyposażone w podwójne drzwi automatycznie otwierane i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Na spocznik przed wejściem do budynku prowadzi pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia (napis „OCHOTA RATUSZ”) i tablice urzędowe. Przy wejściu, po prawej stronie, umieszczona jest tablica tyflograficzna – przeznaczona dla osób niedowidzących i niewidomych.

Westybul jest przestronny, jasny, z kolumnami, bez oznakowania dotykowego na posadzce. Punkt informacyjny z obniżoną ladą, usytuowano w pobliżu wejścia.

Przy wejściu zlokalizowane jest stanowisko obsługi dla osób niepełnosprawnych.

Schody wiodące do dźwigów osobowych wyposażone są w podnośnik schodowy.

Na parterze znajduje się sala obsługi klientów, a do drugiej, zlokalizowanej na półpiętrze sali obsługi, prowadzą schody, przy czym różnicę poziomów można pokonać korzystając z dźwigu dla osób niepełnosprawnych.

Drugie wejście do budynku prowadzi od ulicy Tarczyńskiej. Krawędzie schodów oznakowane są antypoślizgową taśmą ostrzegawczą. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z zewnętrznej windy.

Korytarze na piętrach są szerokie, umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze są wydzielone szklanymi drzwiami przeciwpożarowymi z samozamykaczem, bez mechanizmów ułatwiających otwieranie. Szklane drzwi są oznakowane i wyposażone w kontrolę dostępu.

Główna klatka schodowa ewakuacyjna nie ma kontroli dostępu. Stopnie schodów są proste, bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są dwustronnie w okrągłe pochwyty.

Dwie przestronne windy obsługują wszystkie kondygnacje budynku. Oznakowanie przycisków wypukłe, zastosowano oznakowanie brajlem. Komunikaty dźwiękowe informują o numerze piętra.

Brak pętli indukcyjnych w budynku. W halach obsługi klienta na parterze znajdują się elektroniczne tablice z wyświetlaczem informujące o kolejce osób oczekujących. Budynek doposażony jest w jedną pochylnię i cztery podnośniki dla osób niepełnosprawnych.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń dostępnych dla interesantów.

Dostęp do internetowego tłumacza migowego możliwy jest po wejściu do budynku. Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa, także do transferu bocznego. Brak systemu przywoławczego. Miska ustępowa umieszczona jest na wprost wejścia na niskiej wysokości, obustronnie zamontowano poręcze (jedna uchylna). Obustronnie otoczona poręczami umywalka umieszczona jest po prawej stronie od wejścia. W toalecie zainstalowany został przewijak.

Sale konferencyjne są oznakowane tabliczkami.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.
Budynek biurowy przy ul. Tarczyńskiej 21, 02-023 Warszawa.
Siedziba Wydziałów dla Dzielnicy Ochota: Administracyjno-Gospodarczego, Nieruchomości, Architektury i Budownictwa.


1. Sposób dojścia
Dojścia piesze są od ulic: Niemcewicza i Dalekiej. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik nie jest podzielony na pas dla pieszych i rowerzystów.

Najbliższa stacja PKP Warszawa Ochota znajduje się w odległości ok.400 m.

Najbliższe przystanki autobusowe:
PL. NARUTOWICZA (linie 157, 191,517, 521)
PL. ZAWISZY (linie 127,157, 158, 159, 175, 504, 517, 521) znajdują się w odległości około 350 m

Najbliższe przystanki tramwajowe:
OCHOTA RATUSZ (linie 1, 7, 9, 14, 25) znajduje się w odległości około 500 m.

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Tarczyńskiej 20 (vis a vis posesji Tarczyńska 21).


2. Wejście do budynku i strefa mieszkańców
Główne zadaszone wejście znajduje się w wykuszu budynku przy ul. Tarczyńskiej 21. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia oraz tablice urzędowe. W budynku brak windy i podnośnika dla osób z niepełnosprawnością.

Korytarze są wąskie, niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością.

Schody wewnętrzne są proste, bez podcięć, o nierównomiernej wysokości.

Brak pętli indukcyjnych w budynku. Brak wind i pochylni.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym.

Brak dostępu do internetowego tłumacza języka migowego.

Brak toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.
Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
Siedziba Biura Rady Warszawy, Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Polskiej Akademii Nauk PAN, Polskiego Komitetu ds. Unesco, Szkoły Wyższej Wszechnica Polska, Szkoły Wyższej Nauk Społecznych Collegium Civitas, Polskiej Orkiestry Simfonia Juventus, Związku Powiatów Polskich.

W związku z zabytkowym charakterem obiektu jego dostępność architektoniczna jest ograniczona.


1. Sposób Dojazdu
Budynek usytuowany jest na Placu Defilad (dzielnica Śródmieście)

Dojścia piesze są od ulic Marszałkowskiej, Świętokrzyskiej (wejście główne) oraz od Al. Jerozolimskich oraz Emilii Plater (dziedziniec wewnętrzny, wejście tylne). Główne przejścia dla pieszych posiadają sygnalizację dźwiękową. Na trasach dojścia do budynku występują liczne przeszkody np. park, parking otaczający budynek, słupki na trasie do wejścia głównego, źle zaparkowane samochody, kostka brukowa, rząd drewnianych stołów na placu przed wejściem głównym. Stojaki dla rowerów, występują poza trasą wejścia.

Najbliższa stacja PKP Śródmieście znajduje się w odległości do ok.200 m. Kolejny dworzec to Warszawa Centralna w odległości ok. 400m. Dojścia na perony są wyposażone w schody ruchome.

Linie autobusowe zatrzymujące się na wymienionych poniżej przystankach można sprawdzić na https://www.wtp.waw.pl/rozklady-jazdy/?wtp_dt=2020-03-02&wtp_md=1

Najbliższe przystanki autobusowe: Metro Świętokrzyska 01, 02, 03, 04 odległość ok. 500m ; Centrum 01, 03, 05, 06 odległość ok. 400m ; Dworzec Centralny 11, 16 odległość ok. 300m od wejścia tylnego. Emilii Plater 01, 02, 04 odległość ok. 200m od wejścia tylnego.

Autobusy Dalekobieżne Prywatne :Przystanek Centrum -Modlin , Siedlce

Najbliższe przystanki tramwajowe: Metro Świętokrzyska 05, 06; Centrum 07, 08, 09, 10

Są przeszkody na drodze (np. słupki, nierówny chodnik, kostka brukowa, źle zaparkowane samochody, wysokie krawężniki, zwężenia chodnika)

Najbliższe stacje metra: Metro Świętokrzyska: linie M1 oraz M2 odległość ok. 400m; Metro Centrum: linia M1 odległość ok.400m

Są przeszkody na drodze (np. słupki, nierówny chodnik, kostka brukowa, źle zaparkowane samochody, wysokie krawężniki, zwężenia chodnika)

Parking przy PKiN jest płatny i dysponuje kasą przystosowaną do wnoszenia opłat za bilety parkingowe przez osoby z niepełnosprawnością ruchową, poruszające się na wózku inwalidzkim. Kasa znajduje się przy Teatrze „Studio” i jest specjalnie oznakowana. Pozostałe automatyczne kasy parkingu PKiN wyposażone zostały w dodatkowy przycisk na wysokości odpowiedniej dla osoby na wózku , przy pomocy którego może ona przywołać parkingowego. Wszystkie urządzenia systemu parkingowego PKiN poczynając od bileterek na wjeździe, poprzez kasy automatyczne, aż do rogatek wyjazdowych – mają przyciski interkomu służące do natychmiastowego porozumiewania się z obsługą parkingu. Parkingowi są przygotowani do udzielenia pomocy przy korzystaniu z parkingu i urządzeń. Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą także wnosić opłaty podjeżdżając do punktu Obsługi Technicznej przy wyjedzie na ul. Marszałkowską z pominięciem kas automatycznych. Serwis parkingu czynny jest przez 24 godziny.

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parkingu zewnętrznym PKIN między innymi przed wejściem głównym, oraz przy wjeździe na dziedziniec wewnętrzny od strony ul. Emilii Plater, przy Sali Kongresowej. Oprócz tego są rozlokowane dookoła PKiN w liczbie ponad 20.

Postoje taksówek znajdują się przy Dworcu Centralnym w odległości ok.400m od PKiN, oraz przy Alejach Jerozolimskich róg ul Emilii Plater przy Dworcu Śródmieście w odległości ok 300m.


2. Wejście do budynku i obszar kontroli
Główne wejście znajduje się od strony Placu Defilad, jest łatwe do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia (napis „Pałac Kultury i Nauki”). Do wejścia prowadzą schody z kontrastowymi oznaczeniami przed pierwszym i na ostatnim stopniu. Od dwóch stron z parkingu do schodów prowadzą kontrastowe linie. Z lewej strony wejścia znajduje się dźwig, którego drzwi otwierają się automatycznie, po przyciśnięciu przycisku na panelu wezwań na przystanku. Podobnie odbywa się jazda z przystanku na przystanek. Platforma posiada udźwig 600 kg. Powierzchnia podłogi kabiny wynosi 108x138 cm. Kabina wyposażona jest także w informację głosową i oznaczenia dla osób niedowidzących. Wejście główne jest wyposażone w drzwi otwierane ręcznie i jest trudno dostępne dla osób na wózku (duży rozmiar oraz ciężar drzwi, samozamykacze).Znajdujące się wewnątrz szklane drzwi przeciw przeciągowe są szklane, automatyczne i otwierają się po łuku nie stanowiąc żadnego utrudnienia w poruszaniu się. Dodatkowe wejście dla pracowników znajduje się z tyłu budynku na dziedzińcu wewnętrznym od strony ul. Emilii Plater. Jest wyposażone w podjazd i prowadzi wprost do holu windowego, jednak automatyczne drzwi otwierają się na zewnątrz. Wewnątrz znajdują się jeszcze automatyczne drzwi przeciw przeciągowe, jednak nie stanowią żadnego utrudnienia. Dla osób poruszających się na wózkach to wejście może stanowić wygodniejszą alternatywę. Hol wejściowy jest przestronny, jasny, bez oznakowania dotykowego na posadzce. Punkt informacyjny znajduje się w znacznej odległości od wejścia, wymaga wejścia po schodach. W holu głównym budynku po lewej stronie znajduje się platforma schodowa. Podest platformy schodowej ma wymiary 120x 100 cm. Na ścianie platformy zamontowano składane krzesełko o udźwigu 300 kg. Tor jezdny platformy dodatkowo może służyć jako poręcz dla pieszych. Platforma umożliwia zarówno wjazd na poziom informacji PKiN jak i zjazd do holu windowego (poziom-1). W holu głównym zawsze dyżuruje pracownik przeszkolony w pomocy przy obsłudze platformy. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym. Do holu windowego z holu głównego należy zejść poziom niżej (-1). Schody znajdują się po bokach holu głównego zarówno z lewej jak i prawej strony. Posiadają oznakowanie kontrastowe na początku i końcu.

Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze prowadzą dookoła budynku, hole windowe na piętrach biurowych są położone centralnie oddzielone od korytarzy szklanymi drzwiami z samozamykaczami. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Dwie główne ewakuacyjne klatki schodowe zaczynają się po obu stronach holu windowego. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w okrągłe poręcze od strony wewnętrznej. Na 6 piętrze konieczność przejścia korytarzem do klatek części wysokościowej.

Windami można się dostać na dowolnie wybrane piętra budynku. Wind głównych jest 6 (złote), posiadają obniżone przyciski pięter, informację głosową i świetlną oraz poręcze, 4 dodatkowe windy (srebrne) obsługują tylko piętra 1-12. Brak przestrzeni manewrowej dla osób poruszających się na wózku, windy dostępne z pomocą dla osób na wózkach. Osoby z ograniczoną mobilnością mogą z holu windowego dostać się do kas Tarasu Widokowego lub na sam Taras windami obsługowymi nr 11 i 12.

Brak pętli indukcyjnych w budynku. Platformy schodowe w holu głównym (zdj.8) oraz platformy dźwigowe na tarasie widokowym XXX p. (zdj.19) Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Dostęp do tłumacza PIM jest możliwy w niektórych instytucjach mieszczących się w Pałacu, po uprzednim zgłoszeniu.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym. Wybrane informacje na piktogramach oraz w języku angielskim, francuskim i angielskim znajdują się w holu głównym, w holu windowym i na tarasie widokowym.

Dwie ogólnodostępne toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się w holu windowym, przy ogólnodostępnych toaletach męskiej i damskiej . Toalety otwierane są przez dyżurującego w holu windowym pracownika. W toalecie jest przestrzeń manewrowa, w „damskiej” brak jest przestrzeni do transferu bocznego. Jest system przyzywający. Toalety te są również przystosowane dla matek z małymi dziećmi.

Aby dostać się do sali obrad Rady Warszawy należy wybrać piętro IV, do Biura Rady Warszawy - piętro XX. Na IV piętrze należy poruszać się zgodnie z informacjami na kierunkowskazach prowadzących do Sali Warszawskiej. Dostać się do niej można wyłącznie schodami przez salę Gagarina, która jest nieco poniżej poziomu IV piętra, w związku z czym osoby poruszające się na wózku muszą zgłosić wartownikowi potrzebę skorzystania ze schodołazu. Schodołaz gąsienicowy umożliwia pokonanie stopni dla osób na wózkach ręcznych jak i akumulatorowych. Schodołaz nie jest urządzeniem samoobsługowym i wymaga pomocy drugiej osoby. Sala Warszawska znajduje się na poziomie Sali Gagarina, z której należy kierować się do wejścia po prawej stronie. Miejsca w sali obrad zostaną wskazane przez pracowników Biura Rady m. st. Warszawy.

Z poziomu punktu informacyjnego PKiN do kawiarni po lewej stronie, oraz do Sali Marmurowej prowadzą schody. Po lewej stronie schodów zamontowana jest platforma schodowa. W holu głównym zawsze dyżuruje pracownik przeszkolony w pomocy przy obsłudze platformy.

Taras Widokowy XXX p. jest obsługiwany przez dwie windy szybkobieżne operujące z poziomu kas tarasu. Z punktu informacyjnego PKiN do kas prowadzą schody.

Osoby poruszające się na wózku muszą zgłosić wartownikowi potrzebę skorzystania ze schodołazu, lub skorzystać z platformy schodowej w holu głównym w celu zjechania do holu windowego i udania się stamtąd windą obsługową do kas tarasu lub na sam taras, gdy już taki bilet posiadają. Zakup biletu on line: https://www.bilety.pkin.pl/ .

Na XXX p. jest platforma wewnętrzna na poziom galerii, oraz platforma zewnętrzna z galerii na taras. Przy windach na XXX p. w godzinach pracy tarasu dyżuruje wartownik, przeszkolony do pomocy przy obsłudze platform.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.
Budynek Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
Siedziba Biur i Delegatur:
Wydział Obsługi Mieszkańców; Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich; Terenowy Punkt Paszportowy Praga Południe; Urząd Stanu Cywilnego; Wydział Organizacyjny; Wydział Kadr; Wydział Administracyjno-Gospodarczy; Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia; Wydział Architektury i Budownictwa; Wydział Budżetowo-Księgowy; Wydział Informatyki; Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego; Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami; Wydział Prawny; Wydział Infrastruktury.


1. Sposób Dojazdu
Ciąg pieszy prowadzący od przystanków ma odpowiednią szerokość i jest w dobrym stanie technicznym, a w przebiegu dojścia do budynku (głównego wejścia od ul. Grochowskiej) nie pojawiają się zmiany wysokości, pojedyncze stopnie, nierówności i ubytki. W najbliższym sąsiedztwie Urzędu znajdują się przejścia dla pieszych. Wyposażone zostały w sygnalizację świetlną, brak towarzyszącej jej sygnalizacji dźwiękowej / wibracyjnej (być może jest to stan trwały, być może brak sygnalizacji dźwiękowej wynikał z prowadzonego remontu przejść). Przed przejściem zastosowano obniżenia krawężnika i oznaczenia dotykowe. Oznaczenia są w dobrym stanie technicznym, jednak są bardzo słabo skontrastowane w stosunku do pozostałej nawierzchni, przez co mogą być trudne do zauważenia przez osoby z niepełnosprawnością wzroku (słabowidzące).

Najbliższa stacja PKP Warszawa-Wschodnia znajduje się w odległości do ok.1600 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów, a także przy pomocy zainstalowanych wind.

Najbliższe przystanki autobusowe:
PRAGA-PŁD.-RATUSZ 01 (kierunek Metro, stadion Narodowy: 125), (kierunek Pl. Hallera: 135), znajduje się bezpośrednio przy urzędzie,
PRAGA-PŁD.-RATUSZ 02 (kierunek Międzylesie : 125), (kierunek PKP Olszynka Grochowska: 135), (kierunek Gocław: 311), znajduje się ok. 50 m od siedziby urzędu.

Najbliższe przystanki tramwajowe:
PRAGA-PŁD.-RATUSZ 04 (kierunek Annopol: 3), (kierunek Młociny: 6), (kierunek Piaski: 22), (kierunek Koło: 26), znajduje się bezpośredni przy urzędzie,
PRAGA-PŁD.-RATUSZ 03 (kierunek Gocławek: 3), (kierunek Gocławek: 6), (kierunek Wiatraczna: 22), (kierunek Wiatraczna: 26), znajduje się ok. 50 m od urzędu.

W najbliższym sąsiedztwie budynku znajdują się miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością: w pasie drogowym ul. Grochowskiej oraz w obrębie parkingu na dziedzińcu budynku Urzędu.

Miejsca postojowe od strony ul. Grochowskiej. Miejsca postojowe mają prawidłowe wymiary i oznakowanie (pionowe, poziome i kolorem niebieskim). Znajdują się wystarczająco blisko wejścia do budynku, z ich obszaru zapewniony został dostęp do strefy wejściowej. Utrudnieniem może być nierówna nawierzchnia miejsc postojowych, wynikająca prawdopodobnie z zużycia – w miarę możliwości zaleca się jej remont. Miejsca postojowe na parkingu mają prawidłowe wymiary. Miejsca znajdują się wystarczająco blisko wejścia do budynku (wejścia bocznego), z ich obszaru zapewniony został dostęp do strefy wejściowej (przez parking). Utrudnieniem może być krawężnik, ograniczający jedno z miejsc.

Brak w okolicy postoju taksówek.


2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Wejście do budynku jest łatwe do odnalezienia, a sam budynek czytelnie oznakowany. Wejście główne zapewnia dostęp wszystkim użytkownikom, również osobom z niepełnosprawnością (bez zmian wysokości).

W strefie wejściowej znajduje się wyświetlacz informacji dynamicznej. Informacje na nim podawane są czytelne.

Drzwi wejściowe i wiatrołap mają odpowiednie wymiary (szerokość i wysokość w świetle ościeżnicy). Wysokość progu nie przekracza 20 mm. Drzwi otwierają się automatycznie (co jest bardzo dobrym rozwiązaniem). Przed drzwiami znajduje się przestrzeń wystarczająca do manewrowania wózkiem a wycieraczki systemowe, znajdujące się przed drzwiami, nie utrudniają poruszania się. W strefie wejściowej znajduje się bankomat.

Na drzwiach wejściowych znajdują się liczne oznaczenia – jednym z nich jest informacja o lokalizacji dostępnych wejść do budynku i ich charakterystyka – „Wejście dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych od ul. Grochowskiej – platforma dla wózków inwalidzkich, od ul. Kamionkowskiej – podjazd (pochylnia)”). Jest to bardzo dobre rozwiązanie, zdecydowanie upraszczające proces decyzyjny użytkowników i dający im swobodę wyboru sposobu dostania się do budynku.

Schody (siedem stopni schodów + dodatkowy stopień przed nimi) poprowadzono w linii prostej (nie są to schody zabiegowe ani kręcone), jednak kształt stopni i ich krzywizny mogą być trudne do pokonania dla części użytkowników . Ilość stopni w biegu nie przekracza wymaganych 10. Szerokość użytkowa biegu jest prawidłowa.

Schody zostały wyposażone w obustronne, nieprzedłużone poręcze.

Nachylenie pochylni jest odpowiednie, szerokość biegu również (1,55 m) a długość pojedynczego biegu nie przekracza 9,00 m. Przestrzeń manewrowa przed początkiem pochylni została zachowana, brak jednak wystarczającej przestrzeni manewrowej na spoczniku przed drzwiami wejściowymi do budynku (il. 20). Pochylnię wyposażono w obustronne murki, zapobiegające zsunięciu się kół wózka, o odpowiedniej wysokości (co najmniej 70 mm).

Drzwi wejściowe mają odpowiednie wymiary (szerokość i wysokość w świetle ościeżnicy). Wysokość progu nie przekracza 20 mm. Drzwi nie otwierają się automatycznie, ale ich otwarcie nie wymaga znacznej siły. Przed drzwiami brak przestrzeni wystarczającej do manewrowania.

Przed drzwiami wejściowymi umieszczono wycieraczkę systemową w zagłębieniu. Na drzwiach wejściowych znajdują się liczne oznaczenia. Jednym z nich jest informacja (taka sama, jak na drzwiach wejścia głównego) o lokalizacji dostępnych wejść do budynku i ich charakterystyka („Wejście dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych od ul. Grochowskiej – platforma dla wózków inwalidzkich, od ul. Kamionkowskiej – podjazd (pochylnia)”). Jest to bardzo dobre rozwiązanie, zdecydowanie upraszczające proces decyzyjny użytkowników i dający im swobodę wyboru sposobu dostania się do budynku.

W strefie wejściowej wewnątrz budynku znajduje się pojedynczy bieg schodów. Bieg prowadzi z poziomu wejścia na poziom wysokiego parteru. Ilość stopni w biegu jest odpowiednia (nie przekracza wymaganych 17), szerokość użytkowa również. Wszystkie stopnie w biegu mają taką samą wysokość i szerokość. Schody zostały wyposażone w jednostronną poręcz i poręcz pośrednią o wygodnej średnicy i kształcie pochwytu, przedłużoną poza krawędź pierwszego i ostatniego stopnia. Pozioma krawędź każdego stopnia została oznaczona pasami taśmy antypoślizgowej o kontrastowym kolorze. Schody w strefie wewnętrznej można ominąć za pomocą podnośnika ukośnego (platformy przyschodowej), przeznaczonego do przewozu osób z niepełnosprawnością oraz za pomocą szyn najazdowych , przeznaczonych do wprowadzania wózków dziecięcych i rowerów.

Platforma podnośnika ma odpowiednie wymiary, a sam podnośnik został prawidłowo i czytelnie oznaczony. Podnośnik nie może być obsługiwany samodzielnie przez użytkownika wózka – do jego użycia konieczne jest uruchomienie przez pracownika ochrony. Podnośnik został wyposażony w awaryjną blokadę systemów napędowych, podłoga platformy jest ryflowana i antypoślizgowa.

Informacja znajduje się w pewnym oddaleniu od wejścia do budynku, jednak jest ona łatwa do odnalezienia, również dzięki czytelnemu oznaczeniu i wyróżnieniu za pomocą kontrastów kolorystycznych. Osoba znajdująca się za kontuarem jest widoczna zarówno dla osoby siedzącej, jak i stojącej.

Klatka schodowa prowadzi z kondygnacji 0 na kondygnację +3. Ilość stopni w każdym biegu jest odpowiednia (nie przekracza wymaganych 17).

Obydwa dźwigi osobowe mają takie same wymiary oraz elementy wyposażenia. Dźwig osobowy zapewnia dostępność wszystkich kondygnacji. Szerokość drzwi jest odpowiednia a różnica wysokości pomiędzy poziomem posadzki w budynku i w kabinie nie przekracza 20 mm. Drzwi otwierają się automatycznie i zostały wyposażone w system zatrzymujący zamykanie, oparty na czujnikach. Są też dobrze skontrastowane w stosunku do ściany, w której się znajdują.

Tablica przyzywowa (panel zewnętrzny) znajduje się na odpowiedniej wysokości.

Korytarze w budynku mają odpowiednią szerokość, zapewniają także swobodną możliwość manewrowania wózkiem. Stosowane materiały wykończeniowe ścian i podłóg nie odbijają światła (nie powodują zjawiska olśnienia), a meble i elementy wyposażenia, choć zawężają szerokość przejścia / przejazdu, nie powodują utrudnień w poruszaniu się klientów Urzędu.

Drzwi wewnętrzne mają odpowiednie wymiary (wysokość i szerokość przejścia) i nie posiadają progów o wysokości przekraczającej 20 mm. Klamki można obsługiwać jedną ręką, nie wymagają mocnego ściskania ani przekręcania.

Wejście do części pomieszczeń biurowych wymaga wcześniejszego kontaktu telefonicznego.

Brak pętli indukcyjnych w budynku. W halach obsługi klienta na parterze znajdują się elektroniczne tablice z wyświetlaczem informujące o kolejce osób oczekujących.

Poszczególne stanowiska obsługi klientów są dostępne i dość wygodne dla użytkowników wózków i osób niskiego wzrostu.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

W Urzędzie zapewniono możliwość tłumaczenia na Polski Język Migowy (zdalnego i bezpośredniego). W przypadku tłumaczenia zdalnego miejsce, w którym umieszczony jest wideotłumacz jest prawidłowo i czytelnie oznakowane (informacja o dostępie do tłumacza online znajduje się również na drzwiach wejściowych do budynku). Pracownicy potrafią zainicjować usługę zdalnego tłumaczenia.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze przy stanowisku informacji. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa, brak jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Toaleta została dość dobrze oznaczona. W budynku wyznaczone zostało osobne pomieszczenie dla rodziców / opiekunów z dziećmi, wyposażone w przewijak. Informacja o tym pomieszczeniu znajduje się w przestrzeniach Urzędu, co jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Sala konferencyjna znajduje się na III piętrze.

W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych. Brak informacji dotykowej o drogach ewakuacji i dotykowego planu ewakuacji, (przy czym plan sali obsługi częściowo spełnia tą rolę). W budynku zainstalowano dźwiękowy system powiadamiania alarmowego, brak towarzyszącego mu systemu świetlnego (istotnego dla osób g/Głuchych). Komunikaty podawane przez centralny system nagłośnieniowy mogą być trudne do zrozumienia dla osób z niepełnosprawnością słuchu.
Budynek Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6, 03-841 Warszawa
Siedziba Biur i Delegatur: Wydział Zasobów Lokalowych; Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń; Zespół Kultury; Zespół Gospodarowania Odpadami; Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; Wydział Oświaty i Wychowania; Wydział Zamówień Publicznych; Wydział Ochrony Środowiska; Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia; Samodzielne stanowisko ds. Kontroli oraz Systemu Kontroli Zarządczej.


1. Sposób Dojazdu
Najbliższe przystanki komunikacji publicznej (Międzyborska 05 i Międzyborska 06) znajdują się w odległości nieprzekraczającej 200 m (odpowiednio: 190 m i ok. 100 m), kolejne (Podskarbińska 01 i Podskarbińska 02) w odległości ok. 250 m. W każdym przypadku jest to odległość uznawana za niepowodującą nadmiernego zmęczenia, również wśród osób z niepełnosprawnością, seniorów i dzieci. Korzystanie z przystanków jest możliwe i wygodne dla osób z niepełnosprawnością.

Ciąg pieszy prowadzący od przystanków ma odpowiednią szerokość i jest w dobrym stanie technicznym a w przebiegu dojścia do budynku nie pojawiają się zmiany wysokości, pojedyncze stopnie, nierówności i ubytki. W najbliższym sąsiedztwie Urzędu znajdują się przejścia dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej i towarzyszącej jej sygnalizacji dźwiękowej / wibracyjnej (jednak ulica jest na tyle mała i na tyle mało ruchliwa, że sygnalizacja nie jest konieczna). Przed przejściem zastosowano obniżenia krawężnika i oznaczenia dotykowe.

Najbliższa stacja PKP Warszawa-Wschodnia znajduje się w odległości do ok.1700 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów, a także zainstalowanych wind.

Najbliższe przystanki autobusowe:
Międzyborska 06 (kierunek Ratusz : 311), (kierunek PKP Olszynka Grochowska: 102), znajduje się bezpośrednio przy urzędzie,
Międzyborska 05 (kierunek Młynów : 102), znajduje się ok. 50 m od siedziby urzędu.

Najbliższe przystanki tramwajowe:
Międzyborska 04 (kierunek Annopol: 3), (kierunek Młociny: 6), (kierunek Piaski: 22), (kierunek Koło: 26), znajduje się ok. 100 do siedziby urzędu,
Międzyborska 02 (kierunek Gocławek: 3), (kierunek Gocławek: 6), (kierunek Wiatraczna: 22), (kierunek Wiatraczna: 26), znajduje się ok. 100 m od urzędu.

W najbliższym sąsiedztwie budynku znajdują się miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością: w pasie drogowym ulicy Kobielskiej . Miejsca postojowe mają prawidłowe wymiary i oznakowanie (pionowe, poziome i kolorem niebieskim). Zostały zlokalizowane wystarczająco blisko wejścia do budynku a z ich obszaru zapewniony został dostęp do strefy wejściowej.

Brak w okolicy postoju taksówek.


2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Wejście do budynku jest łatwe do odnalezienia, a sam budynek – czytelnie oznakowany. Wejście główne zapewnia dostęp wszystkim użytkownikom, również osobom z niepełnosprawnością (wejście z poziomu terenu, bez zmian wysokości).

Drzwi wejściowe mają odpowiednie wymiary (szerokość i wysokość w świetle ościeżnicy). Wysokość progu wynosi dokładnie 20 mm. Drzwi nie otwierają się automatycznie . Przed drzwiami znajduje się przestrzeń wystarczająca do manewrowania wózkiem.

W strefie wejściowej znajduje się pojedynczy bieg schodów (6 stopni). Szerokość użytkowa biegu i spocznika jest prawidłowa. Wszystkie stopnie w biegu mają taką samą wysokość i szerokość. Pierwszy i ostatni stopień nie zostały oznaczone za pomocą pasów kontrastowych, co sprawia, że mogą być trudne do zauważenia dla osób z niepełnosprawnością wzroku lub problemami z koncentracją. Rekomenduje się kontrastowe oznaczenie pierwszego i ostatniego stopnia w biegu pasami w jednolitym, skontrastowanym z tłem (stopniem) kolorze, znajdującymi się na powierzchni pionowej i poziomej stopnia. Schody zostały wyposażone w obustronne poręcze o wygodnej średnicy i kształcie. Pochwyty zostały wystarczająco skontrastowane w stosunku do ścian, na których się znajdują i przedłużone poza krawędź pierwszego i ostatniego stopnia. Schodów w strefie wejściowej nie można ominąć za pomocą dźwigu osobowego, podnośnika ani innych rozwiązań, przeznaczonych do przewozu osób z niepełnosprawnością Portiernia zlokalizowana została w najbliższym sąsiedztwie wejścia do budynku. Jest ona łatwa do odnalezienia a pracownik znajdujący się wewnątrz jest widoczny zarówno dla osoby siedzącej, jak i stojącej.

Klatka schodowa prowadzi z kondygnacji 0 na kondygnację +2. Ilość stopni w każdym biegu jest odpowiednia (nie przekracza wymaganych 17), szerokość użytkowa biegu jest prawidłowa. Wszystkie stopnie w biegu mają taką samą wysokość i szerokość. Schody zostały wyposażone w jednostronne poręcze o wygodnej średnicy i kształcie pochwytu, nieprzedłużone poza krawędź pierwszego i ostatniego stopnia.

Schodów w budynku nie można ominąć za pomocą dźwigu osobowego, podnośnika ani innych rozwiązań, przeznaczonych do przewozu osób z niepełnosprawnością.

Korytarze w budynku mają odpowiednią szerokość, zapewniając wygodne przejście a także swobodną możliwość manewrowania wózkiem. Stosowane materiały wykończeniowe ścian i podłóg nie odbijają światła (nie powodują zjawiska olśnienia) a meble i elementy wyposażenia, choć zawężają szerokość przejścia / przejazdu, nie powodują utrudnień w poruszaniu się klientów Urzędu.

Brak pętli indukcyjnych w budynku.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

W Urzędzie nie zapewniono możliwość tłumaczenia na Polski Język Migowy.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Toaleta znajduje się na kondygnacji 0. Drzwi do toalety są łatwe do odnalezienia (dobrze skontrastowane w stosunku ściany). Toaleta została oznaczona. Drzwi mają odpowiednie wymiary.

Sala konferencyjna znajduje się na II piętrze budynku.

W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych. W budynku zainstalowano dźwiękowy system powiadamiania alarmowego wraz z towarzyszącym mu systemem świetlnym (istotnym dla osób g/Głuchych). Komunikaty podawane przez centralny system nagłośnieniowy mogą być trudne do zrozumienia dla osób z niepełnosprawnością słuchu.

W budynku brak rozwiązań zapewniających możliwość ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.
Budynek Urzędu m.st. Warszawy, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03 – 708 Warszawa

1. Sposób Dojazdu
Budynek znajduje się na skrzyżowaniu ulic Ks. I. Kłopotowskiego i Sierakowskiego.

Dojścia piesze są od ulicy Sierakowskiego, Stefana Okrzei i Ks. I. Kłopotowskiego. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik jest tylko pasem dla pieszych. Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np. kamienne kwietniki, stojaki dla rowerów, betonowe kosze na śmieci, słup ogłoszeniowy, maszty na flagi (3 szt.).

Najbliższe przystanki autobusowe: Sierakowskiego 02 znajduje się w odległości 300 m (kierunek Elektrociepłownia Siekierki : Nr 162) Sierakowskiego 01 znajduje się w odległości 600 m (kierunek pl. Hallera: Nr 162).

Przystanek Park Praski 01 znajduje się w odległości 800 m (kierunek Dworzec Centralny 23: Nr 160), (kierunek Górczewska 06: Nr 190).

Przystanek Park Praski 02 znajduje się w odległości 800 m (kierunek Grodzisk 06: Nr 160), (kierunek CH 01; Nr 190)

Najbliższe przystanki tramwajowe: Park Praski 01 znajduje się

w odległości 800 m (kierunek Wyścigi 06: Nr 4), (kierunek Cm. Wolski 04: Nr 13),

(kierunek Nowe Bemowo 03: Nr 23), (kierunek Koło 01: Nr 26)

Najbliższe przystanki tramwajowe: w odległości 800 m Park Praski 02 (kierunek Żerań Wschodni 01 : Nr 4), (kierunek Kawęczyńska-Bazylika 03: Nr 13), (kierunek Czynszowa 01: Nr 23), (kierunek Wiatraczna 13: Nr 26)

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Ks. I. Kłopotowskiego 15. Miejsce parkingowe jest częściowo na chodniku.

W okolicy postój taksówek w odległości 600 m.


2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Główne zadaszone wejście znajduje się w narożniku budynku przy skrzyżowaniu ulic Ks. I. Kłopotowskiego i Sierakowskiego. Wejście jest wyposażone w drzwi automatycznie otwierane i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dodatkowe wejście z kontrolą dostępu dla pracowników znajduje się z tyłu budynku. Dojście piesze jest po pokonaniu 10 schodów o szerokości 2x3m (po środku jest poręcz). Z boku jest podjazd dla wózków. Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia (napis „WEJŚCIE GŁÓWNE”) z tablicą Urzędu Miasta. Hol wejściowy jest przestronny, jasny. Punkt informacyjny jest w odległości 5 m od wejścia, posiada podwyższoną ladę. Na parterze, na wprost wejścia w odległości 4 m znajduje się punkt przeznaczony dla Ochrony budynku (w razie potrzeby ochrona pokieruje do Sali obsługi mieszkańca znajdującej się po lewej stronie od wejścia w odległości 3 m). W sali po lewej stronie znajduje się punkt informacyjny z możliwością podjazdu do lady.

Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze są proste i wydzielone szklanymi drzwiami przeciwpożarowymi z samozamykaczem, otwierane po uprzednim zgłoszeniu do odpowiedniego Wydziału przez domofon. Szklane drzwi są oznakowane. Wejścia do pokoi są oznakowane i mają na ścianie z boku tabliczki z osobami pracującymi w danym pokoju. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich. Oznaczenia korytarzy znajdują się na z boku wyjścia z holu windowego.

Główna klatka schodowa ewakuacyjna ma kontrolę dostępu i jest dostępna z każdego korytarza. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w jednostronne poręcze.

2 windy przestronne znajdują się na wprost wejścia po prawej stronie w odległości 5 m. Oznakowanie przycisków wypukłe, brak oznakowania brajlem. Komunikaty dźwiękowe znajdują się w windach i informują o numerze piętra,

Brak pętli indukcyjnych w budynku. Po wejściu do Urzędu znajduje się tablica poglądowa z rozkładem Urzędu w języku braille’a. W holu obsługi klienta na parterze znajdują się elektroniczne tablice z wyświetlaczem informujące o kolejce osób oczekujących.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Dostęp do tłumacza PJM jest w Sali Obsługi Mieszkańców przy punkcie informacyjnym.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia do budynku, tuż przy wejściu do hali obsługi. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa, jest przestrzeń do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest na wprost wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka umieszczona jest po prawej stronie od wejścia.

Sala konferencyjna jest oznakowana tabliczką. Pprzestrzeń manewrowa dla osób poruszających się na wózku nie jest ograniczona.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.
Budynek Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela 28, 04 – 401 Warszawa
Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego Warszawa Rembertów, Punkt Informacyjno–Konsultacyjny, Rembertowska Akademia Seniora.


1. Opis sposobu dojazdu
Główne wejście do Urzędu Dzielnicy Rembertów znajduje się od al. gen. Chruściela. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. Bezpośrednio przy budynku urzędu znajduje się przystanek autobusowy „Rembertów – Ratusz 02”. Stojaki dla rowerów, kosze na śmieci występują poza trasą wejścia.

Najbliższa stacja PKP Rembertów znajduje się w odległości do ok. 300 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów i pochylni.

Najbliższe przystanki autobusowe: Rembertów – Ratusz 01 (kierunek PKP Rembertów: 143, 196, 153, 225 i 115), Rembertów – Ratusz 02 (kierunek Rembertów Akademia: 143, 196, 153, 225 i 115)

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy na parkingu urzędowym przy ul. Konwisarskiej.

Najbliższy postój taksówek znajduje się przy rondzie gen. Fieldorfa ps. „Nil”.


2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Główne zadaszone wejście znajduje się w centralnej części budynku przy al. gen. Chruściela, jest dobrze widoczne dla osób słabo widzących. Drugie wejście bezpośrednio do Wydziału Obsługi Mieszkańców znajduje się po lewej stronie stojąc przodem do budynku urzędu. Do urzędu dostać się można schodami, dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim dostępna jest pochylnia. Główne wejście wyposażone jest w drzwi otwierane automatycznie i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia z tablicą Urzędu Miasta. Hol wejściowy jest przestronny, jasny, z kolumnami bez oznakowania dotykowego na posadzce. Dostęp do tłumacza migowego znajduje się w pokoju 213 na pierwszym piętrze. Schody w holu głównym znajdują się na wprost od wejścia.

Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami z nazwą wydziału. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich. Oznaczenia korytarzy znajdują się na wprost wyjścia z windy.

Główna klatka schodowa ewakuacyjna prowadzi od holu do 5 piętra. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w dwustronne okrągłe poręcze. Dodatkowo budynek wyposażony jest w dwie klatki schodowe ewakuacyjne znajdujące się po obu stronach każdego piętra.

Winda przestronna znajduje się w holu głównym na wprost od wejścia do budynku. Brak oznakowania przycisków windy brajlem. Brak komunikatów dźwiękowych z informacją o numerze piętra.

Brak pętli indukcyjnych w budynku. W halach obsługi klienta na parterze znajdują się elektroniczne tablice z wyświetlaczem informujące o kolejce osób oczekujących.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Dostęp do tłumacza PJM znajduje się w pok. 213 na pierwszym piętrze.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia głównego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest po lewej stronie i jest wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka umieszczona jest na wprost od wejścia.

Sale konferencyjne są oznakowane tabliczką. W niektórych salach konferencyjnych ograniczona jest przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się wózku. Brak windy do celów ewakuacyjnych.
Budynek Urzędu m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
Siedziba Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st, Warszawy


1. Sposób Dojazdu
Budynek znajduje się przy u zbiegu ulic Nowogrodzkiej i Poznańskiej.

Dojścia piesze są od ulic Nowogrodzkiej, Poznańskiej i Żurawiej. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Na trasie dojścia do budynku nie występują przeszkody. Do drzwi wejściowych prowadzą schody. Stojaki dla rowerów, kosze na śmieci występują poza trasą wejścia.

Dojazd rowerem od ulic Nowogrodzkiej, Poznańskiej i Żurawiej –częściowo wyznaczone ścieżki rowerowe. Stojak dla rowerów usytuowany z lewej strony budynku.

Najbliższa stacja PKP Śródmieście znajduje się w odległości do ok.500 m. Dojście na perony jest możliwe wyłącznie za pomocą schodów.

Najbliższy przystanek autobusowe: Centrum 01 (kierunek Mokotów, autobusy linii: 131, 501, 519, 520, 522, 525) znajduje się w odległości do 200 m.

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Poznańskiej. Miejsce parkingowe jest częściowo na jezdni i chodniku.

Postój taksówek znajduje się na ul. Nowogrodzkiej ok. 50 m od budynku Urzędu.


2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Główne wejście do budynku Urzędu usytuowane jest od strony ul. Nowogrodzkiej. Trudne do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. W wejściu po lewej stronie na elewacji umiejscowiona tablica informująca o pracy Urzędu w języku Braille'a. Od strony Poznańskiej zamontowany podjazd dla wózków.

Wejście jest wyposażone w podwójne drzwi automatycznie otwierane i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dodatkowe wejście z kontrolą dostępu dla pracowników znajduje się z tyłu budynku. Na elewacji znajduje się oznakowanie z tablicą Urzędu Miasta. Hol wejściowy jest przestronny, jasny, z kolumnami bez oznakowania dotykowego na posadzce. Punkt informacyjny jest w znacznej odległości od wejścia, posiada obniżoną ladę. Brak pętli indukcyjnej. Dostęp do tłumacza języka migowego znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. Schody w holu głównym znajdują się po lewej i prawej stronie. Wejścia na klatki schodowej zabezpieczone są systemem kontroli dostępu, zabezpieczenie jest tymczasowe, schody prowadzą na pierwsze, drugie i trzecie piętro. Na parterze znajdują się dwie sale obsługi klientów, w pierwszej sali po lewej stronie znajduje się kancelaria, po prawej obsługa interesanta. Trzecia sala obsługi znajduje się na wprost ode wejścia i jest usytułowana poniżej poziomu wejścia.

Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze prowadzą po kwadracie dookoła budynku oraz częściowo mają widok na wewnętrzne atrium. Korytarze są wydzielone szklanymi drzwiami przeciwpożarowymi z samozamykaczem, bez mechanizmów ułatwiających otwieranie, ale zabezpieczone systemem kontroli dostępu. Wejścia do pokoi oznakowane są i tabliczkami. Drzwi do pomieszczeń są wyposażone w klamkę oraz zamki na klucz.

W budynku nie ma oznaczeń Braille'a. Oznaczenia numerów pomieszczeń znajdują się przy wejściach do korytarzy.

Główna klatka schodowa ewakuacyjna ma kontrolę dostępu i jest dostępna od korytarza. Stopnie schodów są proste, bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w jednostronne okrągłe poręcze.

Pierwsza winda znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. Oznakowanie przycisków wypukłe, oznakowane Braillem.

Druga winda znajduje się po lewej stronie w korytarzu i jest z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych oraz wózków.

Brak pętli indukcyjnych w budynku. W halach obsługi klienta na parterze znajdują się elektroniczne tablice z wyświetlaczem, informujące o kolejce osób oczekujących oraz plan sal obsługi w języku Braille'a z informacją akustyczną.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Dostęp do tłumacza znajduję się po prawej stronie od wejścia głównego.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze po lewej stronie. Jest ona wyposażona również w przewijak dla matek z dziećmi. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa, brak jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest na wprost wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w jednostronną poręcz. Umywalka umieszczona jest po prawej stronie od wejścia. Na każdym piętrze znajduje się jedna toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. W toalecie przestrzeń manewrowa jest ograniczona, uniemożliwiony jest transfer przedni. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa wyposażona w jednostronną poręcz umieszczona jest na wprost od wejścia, a umywalka jest na lewo od wejścia. Mechanizm do zamykania drzwi jest obrotowy i niewielkich rozmiarów.

Sale konferencyjne są oznakowane tabliczką. W niektórych salach konferencyjnych ograniczona jest przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się na wózku.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.
Budynek Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy 00-983 Warszawa, ul. Kondratowicza 20
Siedziba Wydziałów: Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz; Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy; Budżetowo - Księgowy dla Dzielnicy; Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy; Edukacji i Wychowania dla Dzielnicy; Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy; Infrastruktury dla Dzielnicy; Inwestycji dla Dzielnicy; Kultury i Promocji dla Dzielnicy; Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy; Obsługi Rady Dzielnicy; Obsługi Urzędu i Informatyki dla Dzielnicy; Obsługi Zarządu Dzielnicy; Ochrony Środowiska dla Dzielnicy; Prawny dla Dzielnicy; Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy; Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy; Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnic; Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich; Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; Urząd Stanu Cywilnego


1. Sposób Dojazdu
Budynek znajduje się na skrzyżowaniu ulic Ludwika Kondratowicza i 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego.

Dojścia piesze są od ulic Ludwika Kondratowicza ,20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego oraz św. Wincentego. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodniki są podzielone na pas dla pieszych i rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np. słupki na przejściach, betonowe blokady przejazdu. Stojaki dla rowerów, kosze na śmieci występują poza trasą wejścia.

Najbliższe przystanki autobusowe: ul. Świętego Wincentego (Targówek- Ratusz 51 kierunek Żuromińska) : 112,120,126,145,160,212,240,256,527, ul. Świętego Wincentego (Targówek- Ratusz 52 kierunek Kondratowicza): 112,120,126,145,160,212,240,256,527, znajdują się w odległości około 300 m.

Najbliższe 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje bezpośrednio przy wejściu do budynku Urzędu dostęp do nich możliwy jest poprzez przywołanie pracownika ochrony poprzez intercom znajdujący się przy szlabanie wjazdowym. Pozostałe miejsca dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na tymczasowym parkingu (na czas budowy metra) od południowej strony budynku Urzędu.

Najbliższy postój taksówek znajduje się na ulicy 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego w odległości około 50 m od wejścia do Urzędu.


2. Wejście do budynku i strefa obsługi klientów
Główne zadaszone wejście znajduje się w narożniku budynku przy skrzyżowaniu ulic Ludwika Kondratowicza i 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego . Dojście piesze schodami z obustronnymi poręczami , podjazd dla wózków po obydwu stronach wejścia . Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia z tablicą Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Wejście jest wyposażone w drzwi obrotowe oraz w drzwi automatycznie otwierane dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów).

Hol wejściowy jest przestronny, jasny, z oznakowaniem dotykowym na posadzce, plan tyflograficzny znajduje się na wprost od wejścia . Punkt informacyjny jest po prawej stronie od wejścia . Okienka obsługi wyposażone są w przenośne pętle indukcyjne oraz dostępne jest oddzielne pomieszczenie z tłumaczem języka migowego. Na parterze znajdują się okienka obsługi klientów.

Dostęp do korytarzy jak i pięter budynku objęty jest kontrolą dostępu . Wejście możliwe jest po wcześniejszym uzyskaniu przepustki w okienku ochrony mieszczącym się na wprost od wejścia do budynku.

Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze są wydzielone szklanymi drzwiami przeciwpożarowymi z samozamykaczem, bez mechanizmów ułatwiających otwieranie. Wejścia do pokoi oznakowane są i tabliczkami. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich. Oznaczenia korytarzy znajdują się na wprost wyjścia z wind.

Główna klatka schodowa ewakuacyjna znajduje się w centralnej części budynku . Stopnie schodów są proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w dwustronne okrągłe poręcze. Klatki ewakuacyjne poboczne umiejscowione są w skrzydłach budynku i są ograniczone kontrolą dostępu. Wyposażone są w schody kręcone , zabiegowe oznaczone w części wewnętrznej liniami ostrzegawczymi.

2 windy przestronne przeszklone znajdują się w strefie ograniczonego dostępu. Oznakowanie przycisków wypukłe, oznakowane brajlem. Brak komunikatów dźwiękowych o numerze piętra.

W przestrzeni obsługi klienta na parterze znajdują się:
• elektroniczne tablice z wyświetlaczem informujące o kolejce osób oczekujących,
• oznakowaniem dotykowe na posadzce,
• plan tyflograficzny,
• pomieszczenie z dostępem do tłumacza języka migowego on-line.
• okienka obsługi bezpośredniej wyposażone są w przenośną pętle indukcyjną.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Dostęp do tłumacza PJM jest w wydzielonym pomieszczeniu na parterze.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze przy wejściu głównym do budynku . Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz W toalecie jest przestrzeń manewrowa, jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest po prawej stronie od wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka umieszczona jest po lewej stronie od wejścia.

Sale konferencyjne są oznakowane tabliczką. Brak pętli indukcyjnych w salach konferencyjnych, w niektórych salach konferencyjnych ograniczona jest przestrzeń manewrowa dla osób poruszających

Brak windy do celów ewakuacyjnych.
Budynek Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976r. nr 1, 02-495 Warszawa.
Budynek jest siedzibą Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Dzielnicowego Biura Oświaty w Dzielnicy Ursus, Urząd Stanu Cywilnego, Referatu Paszportów nr 2. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.


1. Sposób Dojazdu
Urząd Dzielnicy Ursus znajduje się na Placu Czerwca 1976 r, w bezpośrednim sąsiedztwie galerii handlowej FACTORY.

Dojścia piesze są od ulicy Traktorzystów, wzdłuż parkingu należącego do Urzędu Dzielnicy Ursus, oraz wzdłuż budynku od ul. Hennela i Dyrekcyjnej. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik jest przystosowany dla pieszych, posiada zjazdy i podjazdy dla wózków inwalidzkich, rowerów, oraz wózków dziecięcych. Dojście do budynku z za torów kolejowych odbywa się poprzez przejście nad torami kolejowymi, oraz nad ul. Traktorzystów, za pomocą kładki dla pieszych wyposażonej w dwie platformy dla niepełnosprawnych po obu stronach linii kolejowej. Na trasie dojścia do budynku nie występują przeszkody architektoniczne mogące utrudnić dostęp do budynku. Stojaki dla rowerów, kosze na śmieci występują poza trasą wejścia.

Najbliższa stacja PKP Ursus znajduje się w odległości do ok.1000 m. Dojście na perony jest możliwe wyłącznie za pomocą schodów, oraz za pomocą pochylni.

Najbliższe przystanki autobusowe: Ursus Ratusz 03 (na Pl. Czerwca 1976) przed Urzędem Dzielnicy Ursus. Przystanek ten pełni rolę pętli autobusowej, ułatwiając komunikacje z innymi częściami Warszawy i Ursusa. Z przystanku Ursus Ratusz 03 odjeżdżają dwa autobusy: linia 177 oraz linia 228.

Na parkingu będącym własnością U.D. Ursus, znajdują się dwa miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, oraz dwa miejsca dla matek z małymi dziećmi. Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych usytuowane są naprzeciwko wejścia do budynku.

Brak w okolicy postoju taksówek.


2. Wejście do budynku i strefa obsługi klientów
Główne zadaszone wejście znajduje się na szczycie budynku przy Placu Czerwca 1976 nr 1, jest łatwe do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Wejście jest wyposażone w drzwi automatycznie otwierane i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dodatkowe wejście z kontrolą dostępu dla pracowników znajduje się z boku budynku, od strony drugiego parkingu. Istnieje jeszcze wejście boczne od strony galerii handlowej FACTORY, służące do komunikacji przed i po godzinach otwarcia Urzędu Dzielnicy Ursus. Dojście piesze do głównego wejścia jest równe, bez nachylenia. Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia (napis „WEJŚCIE GŁÓWNE”) z tablicą Urzędu Miasta. Hol wejściowy jest przestronny, jasny, bez oznakowania dotykowego na posadzce. Punkt informacyjny jest w bliskiej odległości od wejścia, nie posiada obniżonej lady. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym. Na parterze znajdują się dwie otwarte sale obsługi klientów dolna i górna, oraz przylegające do niej korytarze. Mają tam swoją siedzibę stanowiska Wydziału Obsługi Mieszkańców, Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego, Referatu Paszportów nr 2. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz stanowiska innych wydziałów przeznaczone do obsługi interesantów.

Dostęp do korytarza znajdującego się za pierwszą salą holu głównego odbywa się za pomocą schodów lub zamontowanej równolegle platformy windowej dla wózków i osób niepełnosprawnych. Parter budynku jest wyłączony z pod kontroli dostępu, aż do drugiej klatki schodowej, za którą znajdują się pomieszczenia wydziałów merytorycznych. Z holu głównego można przejść do windy usytuowanej z prawej strony budynku, skomunikowanej z każdym z trzech pięter zajmowanych przez Urząd Dzielnicy Ursus.

Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze są przedzielone trzema klatkami schodowymi. Komunikacja między piętrami odbywa się za pomocą schodów , lub windy umiejscowionej przy pierwszej klatce schodowej. Korytarze są wydzielone szklanymi drzwiami przeciwpożarowymi z samozamykaczem, z kontrolą dostępu, bez mechanizmów ułatwiających otwieranie. Wejścia do pokoi oznakowane są i tabliczkami. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich, oprócz dwóch tablic tyflograficznych znajdujących się na parterze budynku. Oznaczenia korytarzy oraz rozkład pokoi znajduje się na wprost wyjścia z holu głównego.

Każda klatka schodowa jest drogą ewakuacyjną i wydzielona strefą pożarową. Klatki pierwsza i trzecia posiadają kontrolę dostępu. Stopnie schodów są proste bez podcięć, posiadają fluorescencyjne oznaczenia krawędzi schodów. Schody wyposażone są z jednej strony w okrągłe poręcze.

Jedyna winda znajduje się po prawej stronie od wejścia i można za jej pomocą dotrzeć na każde piętro budynku. Funkcjonuje poza kontrolą dostępu. Oznakowanie przycisków są wypukłe, występuje oznakowanie przycisków brajlem. Brak komunikatów dźwiękowych informujących o numerze piętra.

Brak pętli indukcyjnych w budynku. W halach obsługi klienta na parterze znajdują się automaty do wydawania numerów do poszczególnych stanowisk, oraz elektroniczne tablice z wyświetlaczem informujące o kolejce osób oczekujących.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Dostęp do tłumacza PJM jest na w Wydziale Obsługi Mieszkańca , w pomieszczeniu nr 31 na parterze.

W holu budynku Urzędu Dzielnicy Ursus znajdują się dwie tablice z planem tyflograficznym, jedna na sali dolnej, druga na sali górnej. Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia głównego, na końcu hali obsługi. Drzwi do toalety nie są wyposażone w samozamykacz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa, brak jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest na prawo od wejścia na niskiej wysokości , jest wyposażona w poręcz. Umywalka umieszczona jest po lewej stronie od wejścia.

Na piętrach nie występują toalety wydzielone dla osób z niepełnosprawnościami.

Sale konferencyjne są oznakowane tabliczką. Brak pętli indukcyjnych w salach konferencyjnych, w niektórych salach konferencyjnych ograniczona jest przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się wózku.

Do celów ewakuacji na poszczególnych kondygnacjach służą korytarze i 3 klatki schodowe. Wyjście ewakuacyjne z pierwszej klatki schodowej prowadzi na hol główny znajdujący się na parterze, a poprzez hol na przestrzeń otwartą parkingu znajdującego się przed frontem budynku. Wyjście z drugiej i trzeciej klatki schodowej prowadzi na parking będący na tyłach budynku. Miejsce zbiórki dla pracowników i interesantów ewakuujących się z budynku znajduje się za parkingiem Urzędu, przy Pomniku Czerwca 1976 r. Wszystkie klatki schodowe są wydzielonymi strefami pożarowymi. Klatki schodowe są wyposażone w urządzenia do usuwania dymu uruchamianymi ręcznie (przycisk) i automatycznie (czujka liniowa dymu) Na ostatnim piętrze są zamontowane klapy oddymiające, włączające się samoczynnie w razie wykrycia zadymienia. W budynku brak windy do celów ewakuacyjnych.

W przypadku zagrożeń skutkujących ewakuacją z budynku interesantów z niepełnosprawnościami, osobie takiej towarzyszy dyżurny piętra lub dyżurny strefy wyznaczony do wykonywania czynności

w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji i wyprowadza taką osobę w miejsce bezpieczne na zewnątrz budynku.
Budynek Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa

1. Sposób Dojazdu
Budynek znajduje się na przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 (skrzyżowanie al. Komisji Edukacji Narodowej z ul. Indiry Gandhi).

Dojścia piesze od al. Komisji Edukacji Narodowej i ul. Indiry Gandhi. Przejścia dla pieszych wyposażone w sygnalizację świetlną. Chodnik podzielony na pas dla pieszych i rowerzystów.

Istnieje możliwość dojścia bezpośrednio z metra stacja Imielin, wychodząc z przejścia podziemnego zlokalizowanego pod skrzyżowaniem al. Komisji Edukacji Narodowej i ul. Indiry Gandhi oraz z przejścia podziemnego pod al. Komisji Edukacji Narodowej od strony południowej.

Na trasie przejścia od strony skrzyżowania al. Komisji Edukacji Narodowej/ul. Indiry Gandhi znajdują się przeszkody: słup ogłoszeniowy, latarnie, ławki kamienne, recyklomat, stojaki rowerowe, kosze na śmieci, kwietniki. Chodnik od strony przejścia podziemnego wyposażony w ścieżki dotykowe prowadzące bezpośrednio do jednego z wejść do budynku Urzędu.

Trasa dojścia od przejścia podziemnego pod al. Komisji Edukacji Narodowej prowadzi długimi kilkudziesięciostopniowymi schodami lub okrężną drogą przez pochylnię. Udogodnieniem jest znajdująca się winda przy tym przejściu.

Przejścia podziemne dają możliwość przedostania się na druga stronę ulicy bez konieczności korzystania z ulicznych przejść dla pieszych.

Najbliższe przystanki: Metro Imielin 01 (autobusy nr: 136, 148, 179, 185, 192, 195, 503), Metro Imielin 02 (autobusy nr: 136, 148, 179, 185, 192, 195), Metro Imielin 04 (autobusy nr: 401, 503).

Przed budynkiem znajduje się kilkusetmiejscowy parking ogólnodostępny. Jest on bezpłatny. Wydzielone zostało na nim 3 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Znajdują się one kilka metrów od wejścia. Dojazd dla wózków możliwy ze względu na wyprofilowanie chodnika.

Brak w bezpośrednim sąsiedztwie postoju taksówek.

Bezpośrednio przy budynku od strony al. Komisji Edukacji Narodowej znajduje się sezonowo działająca stacja systemu samoobsługowych wypożyczalni rowerów miejskich.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl


2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Do budynku prowadzą trzy wejścia. Każde z nich jest oznaczone logiem Urzędu. Do wejścia strony skrzyżowania al. Komisji Edukacji Narodowej/ul. Indiry Gandhi doprowadzone są linie dotykowe. Brak drzwi automatycznych. Drzwi są podwójne. Ze względu na swój ciężar mogą stanowić problem dla osoby poruszającej się na wózku. Pozostałe wejścia wyposażone są w podwójne drzwi automatyczne. Dogodny podjazd dla wózków.

Bezpośrednia obsługa klienta w budynku odbywa się głównie na poziomie parteru i piętrze 1. W holu głównym znajduje się informacja, posterunek ochrony, kiosk, elektroniczna tablica ogłoszeń, windy. Od holu odchodzi korytarz prowadzący do sali obsługi mieszkańców, kasy oraz jednego z wyjść, restauracji oraz biura paszportowego.

Do sali obsługi na piętrze 1 można dostać się schodami prowadzącymi z holu głównego na parterze lub windą oraz schodami prowadzącymi z sali obsługi na parterze.

Sale obsługi, główne ciągi komunikacyjne, dojścia do wind wyposażone są w linie dotykowe. Na parterze oraz piętrze pierwszym znajdują się tablice tyflograficzne z planem budynku.

Dostęp do korytarzy poza tymi, które znajdują się w obszarze parteru i piętrzą 1 zabezpieczone są w większości systemem kontroli dostępu. Dostać się do nich można poprzez uprzednie pobranie przepustki, a następnie jadąc windą lub wchodząc schodami. Korytarze na piętrze 2, 3, 4, 5 oddzielone są od strefy wolnej drzwiami przeciwpożarowymi z samozamykaczami. Korytarze w strefie biurowej są proste, kilku i kilkudziesięciometrowe. W połowie korytarzy występują drzwi z przeszkleniem, wyposażone również w samozamykacz. Na drzwiach przeciwpożarowych prowadzących do korytarzy umieszczone są oznaczenia z numeracją pokoju.

W budynku są dwie klatki schodowe. Zabezpieczone są systemem kontroli dostępu. Stopnie schodów są proste, pokryte powłoka antypoślizgową. Schody mają jednostronne poręcze.

W budynku są cztery windy. Najbardziej dostępne są windy znajdujące się w holu głównym. Windy wyposażone są w komunikaty dźwiękowe. Przyciski dwóch wind, które znajdują się w holu głównym są z oznaczeniami w języku brajlowskim.

Brak pętli indukcyjnych. W halach obsługi znajdują się elektroniczne tablice z wyświetlaczami informującymi o ilości osób oczekujących na obsługę.

W sali WOM na piętrze pierwszym znajduje się powiększalnik elektroniczny dla osób niedowidzących.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym.

Dostęp do tłumacza PJM jest na terenie Wydziału Obsługi Mieszkańców. W urzędzie jest również osoba posługującą się językiem migowym.

Do ogólnodostępnej toalety na poziomie parteru można dostać się podążając korytarzem znajdującym się obok posterunku ochrony. Nad wejściem do korytarza znajduję się tabliczka informacyjna. W toalecie jest przestrzeń manewrowa. Jest przestrzeń do transferu bocznego. Miska ustępowa znajduje się prawej stronie od wejścia. Wyposażona jest w jednostronną składaną poręcz. Miska umywalkowa znajduje się na wprost wejścia.

Do ogólnodostępnej łazienki na piętrze 1 można dostać się podążając korytarzem biegnącym w lewą stronę od sali konferencyjnej. Drzwi wejściowe do niej znajdują się na końcu korytarza. W łazience jest przestrzeń manewrowa. Jest przestrzeń do transferu bocznego. Miska umywalkowa znajduje się na prawo od wejścia. Miska ustępowa znajduje się na wprost od wejścia.

Na każdym piętrze znajduje się jedna łazienka dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowana w łączniku korytarzy w strefie biurowej. W łazience jest przestrzeń manewrowa. Brak systemu przyzywowego. Umywalka znajduje się na lewo od wejścia. Miska ustępowa wyposażona jest w jednostronną składaną poręcz i znajduje się ona na lewo od wejścia za miską umywalkową.

W urzędzie znajdują się dwie sale konferencyjne. Do Sali dostać się można windą lub schodami. W salach jest przestrzeń manewrowa dla wózka inwalidzkiego.

Brak windy pożarowej. Sygnalizacja dźwiękowa alarmowa na wypadek zarządzonej ewakuacji.
Budynek Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ul. Żegańska 1, 04 – 713 Warszawa
Siedziba Wydziału Obsługi Rady, Wydziału Organizacyjnego, Wydziału Prawnego i Kadr, Wydziału Promocji Kultury i Sportu, Wydziału Budżetowo-Księgowego, Wydziału Ochrony Środowiska, Wydziału Inwestycji, Wydziału Infrastruktury, Wydziału Oświaty i Wychowania, Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Wydziału Zasobów Lokalowych, Wydziału Obsługi Mieszkańców, Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń, Wydziału Informatyki, Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, Wydziału Architektury i Budownictwa, Wydziału Nieruchomości, Zespołu Zamówień Publicznych, Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej.


1. Sposób Dojazdu
Budynek znajduje się przy skrzyżowaniu ulicy Żegańskiej oraz Mieczysława Pożaryskiego.

Dojścia piesze są od ulic Żegańska, Mieczysława Pożaryskiego, Kazimierza Szpotańskiego. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik jest przeznaczony dla pieszych. Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np. słupki na przejściach. Stojaki dla rowerów, kosze na śmieci występują poza trasą wejścia.

Najbliższa stacja PKP Międzylesie znajduje się w odległości do ok. 600 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów oraz wind.

Najbliższe przystanki autobusowe: Wawer-Ratusz 01 (kierunek PKP Międzylesie: 115, 119, 147), Wawer-Ratusz 02 (kierunek Pożaryskiego: 115, 119, 147), Pożaryskiego 01 (kierunek Czatów: 119, 125, 147, 525), Pożaryskiego 02 (kierunek Bursztynowa-Szpital: 119, 125, 147, 525), Pożaryskiego 03 (kierunek Wawer Ratusz: 115) Pożaryskiego 04 (kierunek Czatów: 115) znajdują się w odległości do 200 m.

Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się przed głównym wejściem do budynku. Miejsce parkingowe jest wyznaczone na parkingu przed budynkiem.

Najbliższy postój taksówek znajduje się przed galerią FERIO w odległości 300 metrów od budynku.


2. Wejścia do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Budynek posiada dwa wejścia, znajdujące się w centralnej części budynku przy ulicy Żegańskiej, są trudne do zlokalizowania przez osoby słabowidzące, ze względu na rosnące drzewa przy wejściu. Wejścia są wyposażone w drzwi automatycznie otwierane i są dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, podjazd wózkiem za pomocą pochylni). Na drzwiach przeszklonych widnieje napis „Urząd m.st. Warszawy Wydział Obsługi Mieszkańców oraz godziny otwarcia Urzędu”.

Dojście piesze jest po schodach. Osoby poruszające się na wózku wjadą po pochylni. Hol wejściowy jest przestronny, jasny, z kolumnami bez oznakowania dotykowego na posadzce. Punkt informacyjny znajduje się na wprost od wejścia, nie posiada obniżonej lady. Brak pętli indukcyjnej. Po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się oznakowany dostęp do tłumacza języka migowego oraz plan sali obsługi mieszkańców w brajlu. Schody w holu głównym znajdują się po prawej stronie od informacji, schody prowadzą na piąte piętro. W holu po lewej stronie znajdują się kasy, a na prawo sala obsługi klientów z możliwością podjazdu do lady każdego stanowiska obsługi.

Dojście piesze jest po niskim stopniu. Osoby poruszające się na wózku wjadą po pochylni. Hol wejściowy jest przestronny, jasny, z kolumnami bez oznakowania dotykowego na posadzce. Brak punktu informacyjnego. Brak dostępu do tłumacza języka migowego. Dostępny plan sali obsługi mieszkańców w brajlu znajdujący się w holu wejścia. Sala obsługi klientów z możliwością podjazdu do lady każdego stanowiska obsługi.

Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze prowadzą po prostej wzdłuż budynku. Korytarze są wydzielone szklanymi drzwiami przeciwpożarowymi z samozamykaczem, bez mechanizmów ułatwiających otwieranie. Szklane drzwi są nieoznakowane. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami. Drzwi do pomieszczeń są z klamką. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich. Oznaczenia korytarzy znajdują się na prawo od wyjścia z holu windowego.

Główna klatka schodowa znajduje się po prawej stronie w holu głównym budynku. Schody wyposażone są w dwustronne okrągłe poręcze. Stopnie schodów są proste bez podcięć.

Druga klatka schodowa (ewakuacyjna) posiada kontrolę dostępu i jest dostępna na końcu każdego korytarza. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w jednostronną płaską poręcz.

Winda główna przestronna znajduje się w głównym holu sali obsługi mieszkańców po lewej stronie od informacji. Oznakowanie przycisków wypukłe, oznakowane brajlem. Brak komunikatów dźwiękowych na piętrach.

Winda dla osób niepełnosprawnych znajduje się w holu drugiego wejścia – łącznik. Windą można wjechać na pierwsze piętro, gdzie znajduję się sala konferencyjna. Klucz do windy dla osób niepełnosprawnych jest do pobrania w dyżurce ochrony w głównym holu sali obsługi mieszkańców. Z windy można korzystać w godzinach pracy Urzędu (pon. 8:00-18:00, wt. - pt. 8: 00 – 16: 00) . Po godzinach pracy Urzędu, skorzystanie z windy dla niepełnosprawnych jest możliwe po uprzednim zgłoszeniu. Winda sterowana za pomocą przycisków naciskanych w sposób ciągły. Oznakowanie przycisków wypukłe.

Brak pętli indukcyjnych w budynku. W halach obsługi klienta na parterze znajdują się elektroniczne tablice z wyświetlaczem informujące o kolejce osób oczekujących.

Nie ma informacji o prawie wstępu z psem asystującym do pomieszczeń budynku.

Dostęp do tłumacza PJM jest na parterze po lewej stronie w głównym holu sali obsługi mieszkańców.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Obie sale obsługi mieszkańców posiadają plan sali w brajlu z przyciskiem SOS.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze w głównej hali obsługi mieszkańców. Drzwi do toalety są bez samozamykacza. W toalecie jest przestrzeń manewrowa, brak jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przywoławczego. Miska ustępowa umieszczona jest na wprost wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka oraz przewijak umieszczone są po lewej stronie od wejścia. Klucz do toalety dla osób niepełnosprawnych znajduje się w punkcie informacyjnym.

Na każdym piętrze znajdują ogólnodostępne toalety nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. W toaletach przestrzeń manewrowa jest ograniczona.

Sala konferencyjna znajduję się na pierwszym piętrze. Duża przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się wózku. Do sali konferencyjnej można dojść schodami, wjechać ogólnodostępną windą lub bezpośrednio windą dla osób niepełnosprawnych po uprzednim pobraniu klucza w dyżurce ochrony.

Pokój dla rodzica z dzieckiem znajduję się na parterze w głównym holu sali obsługi mieszkańców. Klucz do pokoju znajduje się w punkcie informacyjnym.

Winda ogólnodostępna jest przeznaczona do celów ewakuacyjnych. Winda dla osób niepełnosprawnych nie jest przystosowana do celów ewakuacyjnych. Miejsce zbiórki znajduje się przed budynkiem w punkcie oznaczonym między budynkiem WCK, a galerią FERIO przy ul. Żegańskiej.
Budynek Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Wilanów, ul. Franciszka Klimczaka 2, 02 – 979 Warszawa
Siedziba Urzędu Dzielnicy Wilanów i Urzędu Stanu Cywilnego


1. Sposób Dojazdu
Dojścia piesze są od ulic: Franciszka Klimczaka, Aleja Wilanowska, Przyczółkowa. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodniki są częściowo podzielone na pas dla pieszych i rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku przeszkodą do pokonania jest przejście po pasach przez Aleję Wilanowską od przystanku autobusowego WILANÓW 02 w kierunku budynków Urzędu, które składa się z kilku pasów ruchu rozdzielonych światłami o różnej sekwencji włączania.

Brak możliwości dojazdu pociągiem.

Najbliższe przystanki autobusowe: WILANÓW 01 z kierunku od ul. Królowej Marysieńki w stronę ul. Vogla: autobusy nr: 139, 163, 164, 200, 251, 264,339, 519

WILANÓW 02 z kierunku od ul. Vogla w stronę ul. Królowej Marysieńki: autobusy nr: 116, 130, 139, 164, 200, 251, 317, 339, 519, E-2

Autobusy: 116, 317, 519, E-2 rozpoczynają bieg od przystanku WILANÓW 02

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Franciszka Klimczaka w odległości 50m od budynku Urzędu. Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością w garażu podziemnym budynku.

Postój taksówek znajduje się przy ul. Franciszka Klimczaka 3 ok. 250 m od budynku Urzędu.


2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Dojście piesze jest równe z lekkimi nachyleniami. Wejściegłówne znajduje się z prawej strony budynku. Wejście jest oznakowane. Na elewacji z lewej strony wejścia znajduje się tablica Urzędu Miasta. Z lewej strony wejścia znajduje się stojak rowerowy, a przed wejściem odbojniki drzwi przytwierdzone do chodnika, które mogą być trudne do zauważenia przez osoby słabowidzące. Wejście dostępne dla interesantów wykonane jest w postaci przedsionka z drzwiami zewnętrznymi i wewnętrznymi dwuskrzydłowymi i z siłownikami otwierającymi automatycznie prawe skrzydło (szerokość przejścia 90 cm z progiem 3 cm) na zewnątrz przy wchodzeniu do budynku. Długość przedsionka 270 cm. Na podłodze znajduje się wycieraczka systemowa. Hol wejściowy jest jasny z ciemną ścianą drewnianą na przeciwko wejścia. Brak oznakowania dotykowego na posadzce. Punkt informacyjny jest na przeciwko wejścia. Brak pętli indukcyjnej oraz brak dostępu do tłumacza języka migowego on-line. W holu znajduje się także dźwig osobowy, którym można zjechać na parking podziemny lub wjechać na piętra 1,2,3 do pozostałych wydziałów Urzędu. Aby dostać się dźwigiem osobowym na piętra 1,2,3 należy pobrać w informacji kartę kontroli dostępu umożliwiającą wybór piętra po przyłożeniu karty do czytnika w kabinie windy. Z holu głównego z lewej strony informacji prowadzi korytarz z zakrętem w lewo do sali WOM.

Wejście bezpośrednie do sali WOM znajduje się z lewej strony budynku. Dojście piesze jest równe i bez nachyleń. Z prawej strony wejścia znajduje się stojak rowerowy, a przed wejściem odbojniki drzwi przytwierdzone do chodnika, które mogą być trudne do zauważenia przez osoby słabowidzące. Wejście dostępne dla interesantów wykonane jest w postaci przedsionka z drzwiami wewnętrznymi i zewnętrznymi dwuskrzydłowymi i z siłownikami otwierającymi automatycznie lewe skrzydło (szerokość przejścia 90 cm z progiem ok. 3 cm) na zewnątrz przy wchodzeniu do budynku. Na elewacji nad drzwiami znajduje się oznakowanie wejścia z dużym napisem Wydział Obsługi Mieszkańców (WOM). Długość przedsionka 270 cm. Na podłodze znajduje się wycieraczka systemowa.

Hol wejściowy jest jasnyz małym kontrastem bez oznakowania dotykowego na posadzce. Z lewej strony, wewnątrz przy wejściu znajduje się tablica dotykowa z pełną informacją o rozmieszczeniu stanowisk dla interesantów. Punkt informacyjny znajduje się z lewej strony 20 metrów od wejścia. W punkcie informacyjnym znajduje się dostęp do tłumaczajęzyka migowego on-line. Brak pętli indukcyjnej.

Trzecie wejście do sali WOM znajduje się od strony ulicy Franciszka Klimczaka za wieżą zegarową. Dojście piesze jest równe z nachyleniami i znajduje się ok. 50 m od parkingu dla osób z niepełnosprawnością. Przed drzwiami znajdują się odbojniki drzwi przytwierdzone do chodnika, które mogą być trudne do zauważenia przez osoby słabowidzące. Wejście dostępne dla interesantów wykonane jest w postaci przedsionka z drzwiami wewnętrznymi i zewnętrznymi dwuskrzydłowymi i z siłownikami otwierającymi automatycznie prawe skrzydło (szerokość przejścia 90 cm z progiem ok. 3 cm) na zewnątrz przy wchodzeniu do budynku. Brak oznakowania wejścia. Długość przedsionka 270 cm. Na podłodze znajduje się wycieraczka systemowa.

W garażu podziemnym znajduje się przejście do budynków przy ul. Klimczaka 2 i Klimczaka 4. Ruchoma, świetlna tablica informacyjna przekazuje podstawowe informacje o lokalizacji wydziałów. Znajduje się ona w środkowej alei komunikacyjnej i jest skierowana przodem do wjazdu do garażu. Posadzki są płaskie bez progów. Drzwi z samozamykaczami. Oznakowane kierunki poruszania się. Przy szlabanach zewnętrznych garażu i szlabanach wewnętrznych znajdują się wideo domofony do kontaktu z informacją w wejściu głównym. Z prawej strony od bramy garażu podziemnego znajdują się wejścia do budynku przy ul. F. Klimczaka 2. Z lewej strony od bramy garażu podziemnego znajdują się wejścia do budynku przy ul. F. Klimczaka 4.

Korytarze na piętrach są szerokości powyżej 1,5 m pokryte wykładziną dywanową przyklejoną do podłoża i nie posiadają progów. Na piętrach 2 i 3 korytarze prowadzą dookoła budynku i są wydzielone szklanymi drzwiami przeciwpożarowymi z samozamykaczem, bez mechanizmów ułatwiających otwieranie. Szklane drzwi przejściowe są przezroczyste i nie posiadają oznakowań. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami, a drzwi wyposażone są w powszechnie stosowane klamki typu L. Ościeżnice drzwi i ich powierzchnie o małym kontraście z kolorem ścian.

Schody o szerokości powyżej 1,2 m i szerokości spocznika powyżej 1,5 m. Główna klatka schodowa ewakuacyjna dostępna dla interesantów posiada kontrolę dostępu dla drzwi od strony schodów. Wejście na nią z korytarza wewnętrznego może nastąpić po przyciśnięciu przycisku z napisem WYJŚCIE. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Kontrastowe oznakowanie znajduje się na poziomej krawędzi wszystkich stopni schodów na drodze z poziomu garażu podziemnego na parter. Na tej samej drodze schody od strony ściany posiadają podwójne poręcze, które nie są przedłużone na spocznik. Na pozostałych piętrach oznakowania poziomej krawędzi schodów znajdują się na pierwszym i ostatnim stopniu każdego biegu schodów. Poręcze posiadają przekrój prostokątny. Posadzka ceramiczna bez wykończenia antypoślizgowego.

Jeden dźwig osobowy dostępny z poziomu garażu podziemnego na parter przy informacji i na pozostałe piętera budynku. Przyciski płaskie z wypukło zaznaczonym numerem piętra alfabetem tradycyjnym, brak oznakowania alfabetem Braille'a. Komunikaty dźwiękowe informują o numerze piętra i kierunku jazdy windy. Kabiny o wymiarach 130 cm szerokości na 150 cm długości z lustrem naprzeciw wejścia i ograniczoną możliwością manewrowania wózkiem standardowym. Korytarz przed kabiną na wszystkich piętrach z przestrzenią manewrową dla każdego typu wózka.

Brak pętli indukcyjnych w budynku. W sali WOM na parterze znajdują się elektroniczne tablice z wyświetlaczem oraz informacja głosowa mówiąca o kolejce osób oczekujących.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Dostęp do tłumacza języka migowego on-line znajduje się w informacji na sali WOM.

Na sali WOM znajdują się soczewki powiększające do czytania i ręcznego wypełniania formularzy.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się w korytarzu prowadzącym z informacji w wejściu głównym do sali WOM. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz i oznaczone napisem w języku Braile’a. W toalecie jest przestrzeń manewrowa. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest na wprost wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w poręcz jednostronną. Umywalka umieszczona jest po prawej stronie od wejścia. Mechanizm do zamykania drzwi jest obrotowy i niewielkich rozmiarów.

Na każdym piętrze znajduje się jedna toaleta dla osób z niepełnosprawnością zlokalizowana w korytarzu z prawej strony od windy. W toalecie znajduje się przestrzeń manewrowa. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa wyposażona w poręcz jednostronną umieszczona jest na prawo od wejścia, a umywalka na lewo od wejścia. Drzwi bez samozamykacza z opisem w języku Braile'a. Mechanizm do zamykania drzwi jest obrotowy i niewielkich rozmiarów.

Sale konferencyjne są oznakowane tabliczką. W niektórych salach konferencyjnych ograniczona jest przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się na wózku standardowym.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.
Budynek Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Wilanów, ul. Franciszka Klimczaka 2, 02 – 979 Warszawa
Siedziba Urzędu Dzielnicy Wilanów i Urzędu Stanu Cywilnego


1. Sposób Dojazdu
Budynek Urzędu znajduje się przy ulicy Franciszka Klimczaka 4

Dojścia piesze są od ulic: Franciszka Klimczaka, Aleja Wilanowska, Przyczółkowa. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodniki są częściowo podzielone na pas dla pieszych i rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku przeszkodą do pokonania jest przejście po pasach przez Aleję Wilanowską od przystanku autobusowego WILANÓW 02 w kierunku budynków Urzędu, które składa się z kilku pasów ruchu rozdzielonych światłami o różnej sekwencji włączania.

Brak możliwości dojazdu pociągiem.

Najbliższe przystanki autobusowe: WILANÓW 01 z kierunku od ul. Królowej Marysieńki w stronę ul. Vogla: autobusy nr: 139, 163, 164, 200, 251, 264,339, 519

WILANÓW 02 z kierunku od ul. Vogla w stronę ul. Królowej Marysieńki: autobusy nr: 116, 130, 139, 164, 200, 251, 317, 339, 519, E-2

Autobusy: 116, 317, 519, E-2 rozpoczynają bieg od przystanku WILANÓW 02

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Franciszka Klimczaka w odległości 100 m od budynku Urzędu. W garażu podziemnym budynku brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Postój taksówek znajduje się przy ul. Franciszka Klimczaka 3 ok. 150 m od budynku Urzędu.


2. Wejście do budynku i strefa obsługi klienta
Dojście piesze jest równe z lekkimi nachyleniami. Wejście główne znajduje się w części środkowej budynku. Na elewacji z lewej strony wejścia znajduje się tablica Urzędu Miasta. Przed drzwi znajdują się odbojniki przytwierdzone do chodnika, które mogą być trudne do zauważenia przez osoby słabowidzące. Wejście dostępne dla interesantów wykonane jest w postaci przedsionka z drzwiami zewnętrznymi i wewnętrznymi dwuskrzydłowymi i z siłownikami otwierającymi automatycznie prawe skrzydło (szerokość przejścia 90 cm z progiem 3 cm) na zewnątrz przy wchodzeniu do budynku. Długość przedsionka 270 cm. Na podłodze znajduje się wycieraczka systemowa. Hol wejściowy jest jasny z kontrastem ścian i wykończenia na poziomie średnim. Brak oznakowania dotykowego na posadzce. Punkt informacyjny jest z lewej strony wejścia. Brak pętli indukcyjnej oraz brak dostępu do tłumacza języka migowego on-line. W holu znajduje się także dźwig osobowy, którym można zjechać na parking podziemny lub wjechać na piętra 1,2,3 do pozostałych wydziałów Urzędu.

• Parter: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń, Urząd Stanu Cywilnego
• 1 piętro: Straż Miejska
• 2 piętro: Straż Miejska
• 3 piętro: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, Zespół Obsługi Rady Dzielnicy

W garażu podziemnym znajduje się przejście do budynków przy ul. Klimczaka 2 i Klimczaka 4. Ruchoma, świetlna informacyjna tablica, przekazuje podstawowe informacje o lokalizacji wydziałów. Znajduje się ona w środkowej alei komunikacyjnej i jest skierowana przodem do wjazdu do garażu. Posadzki są płaskie bez progów. Drzwi z samozamykaczami. Oznakowane kierunki poruszania się. Przy szlabanach zewnętrznych garażu i szlabanach wewnętrznych znajdują się wideo domofony do kontaktu z informacją w wejściu głównym. Z prawej strony od bramy garażu podziemnego znajdują się wejścia do budynku przy ul. F. Klimczaka 2. Z lewej strony od bramy garażu podziemnego znajdują się wejścia do budynku przy ul. F. Klimczaka 4.

Korytarze na piętrach są szerokości nie mniejszej niż 1,5 m pokryte wykładziną dywanową przyklejoną do podłoża i nie posiadają progów. Korytarze wydzielone są szklanymi drzwiami przeciwpożarowymi z samozamykaczem, bez mechanizmów ułatwiających otwieranie. Szklane drzwi przejściowe są przezroczyste i nie posiadają oznakowań. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami, a drzwi wyposażone są w powszechnie stosowane klamki typu L. Ościeżnice drzwi i ich powierzchnie o małym kontraście z kolorem ścian.

Schody o szerokości powyżej 1,2 m i szerokości spocznika powyżej 1,5 m. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Oznakowania poziomej krawędzi schodów znajdują się na wszystkich piętrach na pierwszym i ostatnim stopniu każdego biegu schodów. Bieg schodów z poziomu garażu podziemnego na poziom parteru posada podwójne poręcze, które nie są przedłużone na spocznik. Poręcze posiadają przekrój prostokątny. Posadzka ceramiczna bez wykończenia antypoślizgowego.

Jeden dźwig osobowy dostępny z poziomu garażu podziemnego na parter przy informacji i na pozostałe piętera budynku. Przyciski płaskie z wypukło zaznaczonym numerem piętra alfabetem tradycyjnym, brak oznakowania alfabetem Braille'a. Komunikaty dźwiękowe informują o numerze piętra i kierunku jazdy windy. Kabiny o wymiarach 130 cm szerokości na 150 cm długości z lustrem naprzeciw wejścia i ograniczoną możliwością manewrowania wózkiem standardowym. Korytarz przed kabiną na każdym piętrze z przestrzenią manewrową dla każdego typu wózka.

Brak pętli indukcyjnych w budynku.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń Urzędu

Brak dostępu do tłumacza języka migowego on-line.

Brak innych sposobów porozumiewania się.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze w korytarzu z lewej strony windy. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz i oznaczone napisem w języku Braile’a. W toalecie jest przestrzeń manewrowa. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest na wprost wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w poręcz jednostronną. Umywalka umieszczona jest po prawej stronie od wejścia. Mechanizm do zamykania drzwi jest obrotowy i niewielkich rozmiarów.

Na każdym piętrze znajduje się jedna toaleta dla osób z niepełnosprawnością zlokalizowana w korytarzu z lewej strony windy. Drzwi bez samozamykacza i bez oznaczenia napisem języku Braile'a. W toalecie znajduje się przestrzeń manewrowa. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa wyposażona w poręcz jednostronną umieszczona jest na prawo od wejścia, a umywalka na lewo od wejścia. Mechanizm do zamykania drzwi jest obrotowy i niewielkich rozmiarów.

Sala obrad Rady Dzielnicy jest oznakowana tabliczką i napisem nad drzwiami.

Dostępna przestrzeń manewrowa dla wózka standardowego.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.
Budynek Urzędu m.st Warszawy, al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
Siedziba Urzędu Dzielnicy Włochy


1. Sposób Dojazdu
Budynek znajduje się na skrzyżowaniu ulic Milenijnej i Produkcyjnej.

Dojścia piesze są od al. Krakowskiej , ul. Podborskiej i ul. Bakalaskiej. Na najbliższych skrzyżowaniach al. Krakowskiej z ul. Bakalarską oraz al. Krakowskiej z ul. Hynka, gdzie znajdują się przystanki tramwajowe i autobusowe, przejścia dla pieszych posiadają sygnalizację świetlną bez sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik w al. Krakowskiej po stronie budynku Urzędu jest podzielony na pas dla pieszych i rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku nie ma przeszkód.

Najbliższa stacja PKP Warszawa Rakowiec znajduje się w odległości ok. 500 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów lub windy.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się
• na skrzyżowaniu al. Krakowskiej z ul. Łopuszańską i Hynka: Hynka 06 (kierunek Włochy/Bemowo: 189, 401, 504), Hynka05 (kierunek Służewiec: 141, 189,401), Hynka 02 (kierunek Okęcie: 141,328, N38, N88), Hynka01 (kierunek Ochota: 328, N38, N88) w odległości ok 100 m.
• na skrzyżowaniu al. Krakowskiej z ul. Bakalarską: Włochy-Ratusz02 (kierunek Okęcie:328, N38, N88), Włochy-Ratusz01 (kierunek Ochota: 328, N38, N88) – w odległości do 50 m.

Najbliższe przystanki tramwajowe znajdują się na skrzyżowaniu alei Krakowskiej z ul. Bakalarską: Włochy-Ratusz03 (kierunek Ochota: 7,9,15), Włochy-Ratusz04 (kierunek Okęcie: 7,9,15)- w odległości do 50 m.

Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się przed budynkiem Urzędu na parkingu, z dojazdem od strony ul. Podborskiej (wyjazd do ul. Bakalarskiej). Jest 4 wydzielone miejsca postojowe specjalnie oznakowane.

Brak w okolicy postoju taksówek


2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Główne wejście do budynku znajduje się w centralnej części od strony al. Krakowskiej jak i od parkingu usytuowanego po drugiej stronie budynku. Wejście od strony al. Krakowskiej jest wyposażone w drzwi otwierane ręcznie, natomiast wejście od strony parkingu, gdzie znajdują się miejsca postojowe dla osób niepełnoprawnych jest wyposażone w drzwi automatyczne (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dodatkowe wejścia dla pracowników znajdują się od strony północnej i południowej).

Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia z tablicą Urzędu Miasta. Hol wejściowy jest przestronny, jasny z oznakowaniem dotykowym na posadzce dla osób niewidomych i słabowidzących. Punkt informacyjny znajduje się blisko wejścia . Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego. W holu głównym na parterze znajduje się dojście do dwóch wind osobowych. Na parterze budynku znajduje się kilka sal obsługi Interesantów oraz punkt podawczy/kancelaria z obniżoną ladą z zapewnioną możliwością podjazdu do lady. Na parterze (tak jak na każdym piętrze budynku) znajduje się także toaleta dla niepełnosprawnych.

Korytarze na piętrach są szerokie, umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze prowadzą wzdłuż budynku w środkowej jego części zapewniając komunikację pomiędzy strefą otwartą a strefą zamkniętą (z kontrolą dostępu) oraz holem przy windach. Korytarze są wydzielone szklanymi drzwiami przeciwpożarowymi z samozamykaczem (kontrola dostępu do strefy zamkniętej) bez mechanizmów ułatwiających otwieranie. Szklane drzwi są oznakowane. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami. Niektóre drzwi do pomieszczeń są wyposażone w kontrolę dostępu. W budynku na każdym piętrze przy windach znajdują się oznaczenia brajlowskie oraz tablice informacyjne (tyflorgaficzne) z numerami pokojów i poszczególnych komórek organizacyjnych.

Budynek posiada dwie klatki schodowe z kontrola dostępu wejścia na każdą kondygnację. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w jednostronne poręcze. Na parterze znajdują się ograniczniki wejścia na poziom -1.

Budynek wyposażony jest w dwie windy osobowe. Oznakowanie przycisków wypukłe, przyciski mają oznakowania brajlem. Komunikaty dźwiękowe informują o numerze piętra.

Brak pętli indukcyjnych w budynku. W holach gdzie znajduje się obsługa Interesantów znajdują się elektroniczne tablice z wyświetlaczem informujące o kolejce osób oczekujących.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Dostęp do tłumacza PJM jest w Wydziale Obsługi Mieszkańców na parterze budynku.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa. Brak systemu przywoławczego. Miska ustępowa umieszczona jest na wprost wejścia na niskiej wysokości i wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka umieszczona jest po prawej stronie od wejścia.

Na każdym piętrze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością zlokalizowana na końcu korytarza strefy zamkniętej. W toalecie jest przestrzeń manewrowa. Brak systemu przywoławczego. Miska ustępowa umieszczona jest na wprost wejścia na niskiej wysokości i wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka umieszczona jest po prawej stronie od wejścia. Mechanizm do zamykania drzwi jest obrotowy i niewielkich rozmiarów.

Sale konferencyjne oznaczone są tabliczkami. Brak pętli indukcyjnej. Drzwi szerokie umożliwiające swobodny wjazd osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Sale wyposażone są w systemy audiowizualne.

Brak widny do celów ewakuacyjnych.

Ewakuacja odbywa się dwiema klatkami schodowymi.
Budynek Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa
Siedziba Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, Wydziału Architektury i Budownictwa, Wydziału Budżetowo-Księgowego, Wydziału Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami, Wydziału Informatyki, Wydziału Obsługi Mieszkańców, Wydziału Organizacyjnego, Wydziału Oświaty i Wychowania, Wydziału Prawnego, Wydziału Zasobów Lokalowych, Wydziału Obsługi Rady i Inicjatyw Lokalnych, Wydziału Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości, Zespołu Kadr, Zespołu Zamówień Publicznych.


1. Sposób Dojazdu
Budynek znajduje się na skrzyżowaniu ulic al. „Solidarności” i Żelaznej.

Dojścia piesze są od ulic al.”Solidarności” i Żelazna. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik przy al. „Solidarności” po stronie Urzędu na odcinku od przejścia dla pieszych przez ul. Żelazną i od przejścia dla pieszych przez al. „Solidarności” do wejścia do budynku ma zainstalowany pas prowadzący dla niedowidzących. Na trasie dojścia do budynku brak przeszkód. Stojaki dla rowerów, kosze na śmieci występują poza trasą wejścia.

Najbliższa stacja PKP Ochota znajduje się w odległości do ok.2000 m. Dojście na perony jest możliwe wyłącznie za pomocą schodów.

Najbliższe przystanki autobusowe: Wola Ratusz 01(kierunek Śródmieście/Praga: 190, 520), Wola Ratusz 02(kierunek Bemowo: 190, 520), Wola Ratusz 05(kierunek Ochota: 157), Wola Ratusz 06(kierunek Bielany: 157) znajdują się w odległości do 100 m.

Najbliższe przystanki tramwajowe: Wola Ratusz 03(kierunek Śródmieście/Praga: 13, 20, 23, 26), Wola Ratusz 04(kierunek Bemowo: 13, 20, 23, 26) znajdują się w odległości do 50 m. Przystanki wyposażone są w Głosowy System Informacji Pasażerskiej.

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na chodniku przed wejściem do Urzędu. Brak innych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Brak w okolicy postoju taksówek.


2. Wejście do budynku i obszar kontroli
Główne zadaszone wejście znajduje się w narożniku dziedzińca przez który trzeba przejść od bramy wejściowej. Wejście jest wyposażone w drzwi z urządzeniem samozamykającym i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Możliwość przywołania osoby do pomocy (przycisk przed wejściem). Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia (napis WEJŚCIE A) z tablicą Urzędu Miasta. Nie występuje system kontroli dostępności. W holu (na parterze) mieszczą się stanowiska Wydziału Obsługi Mieszkańców ; brak oznakowania dotykowego na posadzce. Punkt informacyjny znajduje się na wprost wejścia. W punkcie informacyjnym dostęp do bezprzewodowego SYSTEMU FM/indywidualnej pętli indukcyjnej oraz do tłumacza języka migowego on-line, powiększalnika i lup z podświetleniem ledowym. W holu przy wejściu tablica z planem tyflograficznym Sali WOM. Główna klatka schodowa mieści się w głębi holu za punktem informacyjnym. Po lewej stronie od wejścia, za punktem informacyjnym znajduje się winda dostosowana dla osób na wózku (szerokość 90 cm), wyposażona w oznaczenia alfabetem Braille’a.

Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze są wydzielone szklanymi drzwiami przeciwpożarowymi z samozamykaczem. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami. Opis pięter znajduje się na parterze przy windzie.

Istnieją 3 klatki schodowe i wszystkie pełnią funkcję ewakuacyjną. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Krawędzie schodów na pierwszym i ostatnim stopniu czytelnie oznakowane. Schody wyposażone są w dwustronne okrągłe poręcze.

Winda znajduje się na poziomie 0 za punktem informacyjnym. Oznakowanie przycisków wypukłe, oraz oznakowania w Braille’u. Komunikaty dźwiękowe informują o numerze piętra.

W punkcie informacyjnym dostępne są bezprzewodowy SYSTEM FM/indywidualna pętla indukcyjna i stanowisko komputerowe z powiększalnikiem stacjonarnym z mową i funkcją przetwarzania tekstu na mowę(OCR) dla niedowidzących. W hali Wydziału Obsługi Mieszkańców na parterze znajdują się elektroniczne tablice z wyświetlaczem informujące o kolejce osób oczekujących.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Dostęp do tłumacza PJM w punkcie informacyjnym.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Ogólnodostępne toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parterze przy punkcie informacyjnym oraz na wszystkich piętrach. W toaletach jest przestrzeń manewrowa i przestrzeń do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miski ustępowe umieszczone są na małej wysokości i wyposażone w obustronne poręcze. Toaleta na parterze wyposażona jest w przewijak i umywalkę ze zmiennym kątem nachylenia na potrzebę matek i ojców z dziećmi.

Sala Sesji Rady Dzielnicy jest oznakowana tabliczką. Wystarczająca przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się na wózku.

3 klatki schodowe stanowią drogi ewakuacyjne.
Budynek Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, ul. Żelazna 99, 01-017 Warszawa
Siedziba Wydziału Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych, Wydziału Infrastruktury Drogowej, Wydziału Inwestycji Kubaturowych, Wydziału Kultury, Wydziału Ochrony Środowiska, Wydziału Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej, Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Zespołu Wymiaru Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi.


1. Sposób Dojazdu
Budynek znajduje się na skrzyżowaniu ulic Żelaznej i Żytniej.

Dojścia piesze są od ulic Żelazna, Żytnia i Nowolipie. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji świetlnej. Na trasie dojścia do budynku brak przeszkód. Stojaki dla rowerów, kosze na śmieci występują poza trasą wejścia.

Najbliższa stacja PKP Ochota znajduje się w odległości do ok.2000 m. Dojście na perony jest możliwe wyłącznie za pomocą schodów.

Najbliższe przystanki autobusowe: Wola Ratusz 01(kierunek Śródmieście/Praga: 190, 520), Wola Ratusz 02(kierunek Bemowo: 190, 520), Wola Ratusz 05(kierunek Ochota: 157), Wola Ratusz 06(kierunek Bielany: 157) znajdują się w odległości do 200 m.

Najbliższe przystanki tramwajowe: Wola Ratusz 03(kierunek Śródmieście/Praga: 13, 20, 23, 26), Wola Ratusz 04(kierunek Bemowo: 13, 20, 23, 26) znajdują się w odległości do 150 m. Przystanki wyposażone są w Głosowy System Informacji Pasażerskiej.

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na chodniku przy ul. Nowolipie w odległości ok. 50 m. od wejścia do budynku urzędu.

Brak w okolicy postoju taksówek.


2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Główne wejście znajduje się w narożniku budynku przy skrzyżowaniu ulic Żelaznej i Żytniej. Wejście jest wyposażone w drzwi z urządzeniem samozamykającym i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów).Możliwość przywołania osoby do pomocy(przycisk przed wejściem). Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia z tablicą Urzędu Miasta. Występuje system kontroli dostępności. Brak oznakowania dotykowego na posadzce. Na lewo od wejścia ewidencja działalności gospodarczej, punkt podawczy z obniżoną ladą z zapewnioną możliwością podjazdu do lady. Punkt informacyjny znajduje się na wprost wejścia. W punkcie informacyjnym brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego. Główna klatka schodowa oraz winda dostosowana dla osób na wózku (szerokość 90 cm), mieści się po prawej stronie po pokonaniu pochylni w punkcie kontroli dostępności.

Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze są wydzielone szklanymi drzwiami przeciwpożarowymi z samozamykaczem. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami. Opisy pięter znajdują się na klatce schodowej.

Stopnie schodów są proste bez podcięć. Krawędzie schodów na pierwszym i ostatnim stopniu czytelnie oznakowane. Schody wyposażone są w jednostronną poręcz.

Winda znajduje się na poziomie 0 za punktem informacyjnym. Oznakowanie przycisków wypukłe, oraz oznakowania w Braille’u. Komunikaty dźwiękowe informują o numerze piętra.

Brak pętli indukcyjnych w budynku. Od wejścia pochylnia dla wózków na drodze do windy.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Brak dostępu do tłumacza PJM w budynku.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Ogólnodostępne toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parterze oraz na wszystkich piętrach. W toaletach jest przestrzeń manewrowa. Brak systemu przyzywowego. Miski ustępowe umieszczone są na małej wysokości i wyposażone w obustronne poręcze.

Sala konferencyjna jest oznakowana tabliczką. Ograniczona przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się na wózku.

Dla pięter od drugiego do czwartego drogę ewakuacyjną stanowi główna klatka schodowa. Od pierwszego piętra w dół dodatkowo dostępna klatka lokatorska, a na parterze dodatkowe wyjście na podwórze.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

• możliwość powiększenia czcionki
• ustawienie wysokiego kontrastu

Inne informacje i oświadczenia

brak