Linki ułatwień dostępu Przejdź do treści

UM/5848/2022/KK/DOL podinspektor ds. wypłat dla osób fizycznych niebędących pracownikami Urzędu w Wydziale Rozliczeń Wypłat dla Osób Fizycznych Niebędących Pracownikami Urzędu i Jednostek Organizacyjnych w Biurze Księgowości i Kontrasygnaty

Nr: 18529/2022

W trakcie naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie m.st. Warszawy  wyłoniono osoby do zatrudnienia.