Linki ułatwień dostępu Przejdź do treści

UM/5812/2022/PS/PRA inspektor ds. koordynacji realizacji i rozliczania projektów w Wydziale Pomocy Osobom z Niepełnosprawnościami w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych

Nr: 18324/2022

W trakcie naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa wyłoniono osobę/y do zatrudnienia.