Linki ułatwień dostępu Przejdź do treści

UM/5763/2022/KK/KPA inspektor ds. kontrasygnaty i zaangażowania w Wydziale Zaangażowania i Kontrasygnaty Biura Księgowości i Kontrasygnaty

Nr: 18182/2022

W trakcie naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa wyłoniono osobę/y do zatrudnienia.