Linki ułatwień dostępu Przejdź do treści

UM/5768/2022/AM/KPA inspektor ds. polityki przestrzennej i planowania miejscowego w Wydziale Goeinformacji i Baz Danych Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

Nr: 18179/2022

W trakcie naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa wyłoniono osobę/y do zatrudnienia.