Linki ułatwień dostępu Przejdź do treści

UM/5802/2022/BG/PRA, podinspektor ds. ewidencji gruntów i budynków w Dziale Rejestru Cen Nieruchomości w Wydziale Katastru Biura Geodezji i Katastru

Nr: 18163/2022

W trakcie naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie m.st. Warszawy wyłoniono osobę do zatrudnienia