Linki ułatwień dostępu Przejdź do treści

UM/5767/2022/AO/KPA podinspektor ds. bezpośredniej obsługi mieszkańców z zakresu spraw obywatelskich w Wydziale Ewidencji Ludności i Rejestracji Pojazdów właściwym dla Dzielnicy Śródmieście Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

Nr: 18158/2022

W trakcie naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa nie wyłoniono osoby do zatrudnienia.