Linki ułatwień dostępu Przejdź do treści

UM/5785/2022/ZL/DOL inspektor ds. przeciwdziałania mobbingowi i współpracy ze związkami zawodowymi Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Przeciwdziałania Niepożądanym Zjawiskom w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Nr: 18140/2022

W trakcie naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie m.st. Warszawy wyłoniono osobę do zatrudnienia.