Linki ułatwień dostępu Przejdź do treści

UM/5786/2022/PK/DOL, główny specjalista ds. edukacji, oświaty i wychowania, Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Edukacji Ekologicznej Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej

Nr: 18133/2022

W trakcie naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie m.st. Warszawy wyłoniono osobę do zatrudnienia.