Linki ułatwień dostępu Przejdź do treści

UM/5845/2022/ZP/ROU Naczelnik Wydziału Narzędzi Elektronicznych i Analiz w Biurze Zamówień Publicznych

Nr: 17872/2022

W trakcie naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie m.st. Warszawy nie wyłoniono osoby do zatrudnienia.