Linki ułatwień dostępu Przejdź do treści

UM/5798/2022/ZL/PRA, inspektor ds. kadrowych w Wydziale Kadr w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Nr: 17806/2022

W trakcie naboru kandydatów na 2 ww. wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie m.st. Warszawy wyłoniono osobę do zatrudnienia