Linki ułatwień dostępu Przejdź do treści

UM/5808/2022/KU/PRA inspektor ds. kultury w Wydziale Projektów Społecznych Biura Kultury

Nr: 17670/2022

W trakcie naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie m.st. Warszawy nie wyłoniono osoby do zatrudnienia.