Linki ułatwień dostępu Przejdź do treści

UM/5811/2022/ZP/DOL inspektor ds. zamówień publicznych w Wydziale Nadzoru Biura Zamówień Publicznych

Nr: 17544/2022

W trakcie naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie m.st. Warszawy nie wyłoniono osoby do zatrudnienia.