Linki ułatwień dostępu Przejdź do treści

UM/5764/2022/AM/PRA inspektor ds. ochrony krajobrazu i kształtowania przestrzeni publicznej w Wydziale Dialogu w Planowaniu Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

Nr: 17487/2022

W trakcie naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze wyłoniono osobę do zatrudnienia