Linki ułatwień dostępu Przejdź do treści

DZ-XVIII/5751/2022/WOR/IDU, podinspektor ds. obsługi Rady/Prezydenta/Zarządu Dzielnicy w Wydziale Obsługi Rady Dzielnicy Żoliborz

Nr: 17105/2022

nie wyłoniono osoby do zatrudnienia