Linki ułatwień dostępu Przejdź do treści

UM/5744/2022/WM/KPA inspektor ds. współpracy zagranicznej w Zespole Koordynacji Działań na Rzecz Cudzoziemców Biura Współpracy Międzynarodowej

Nr: 17039/2022

W trakcie naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa nie wyłoniono osoby do zatrudnienia.