Linki ułatwień dostępu Przejdź do treści

UM/5747/2022/AM/ROU inspektor ds. architektury i urbanistyki w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Południe Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

Nr: 17027/2022

W trakcie naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie m.st. Warszawy nie wyłoniono osoby do zatrudnienia.