Linki ułatwień dostępu Przejdź do treści

DZ-XVII/5807/2022/WGN/AZA inspektor ds. nieruchomości w Wydziale Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami dla Dzielnicy Wola (2 etaty)

Nr: 16977/2022

W trakcie naboru kandydatów na w/w wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie m.st.Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa wyłoniono osoby do zatrudnienia