Linki ułatwień dostępu Przejdź do treści

UM/5755/2022/ZK/ROU inspektor ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego w Wydziale Spraw Obronnych Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Nr: 16957/2022

W trakcie naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie m.st. Warszawy wyłoniono osobę do zatrudnienia.