Linki ułatwień dostępu Przejdź do treści

UM/5720/2022/KK/DOL podinspektor ds. finansowo-księgowych w Wydziale Dochodów Biura Księgowości i Kontrasygnaty

Nr: 16933/2022

W trakcie naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa wyłoniono osobę/y do zatrudnienia.