Linki ułatwień dostępu Przejdź do treści

UM/5726/2022/AM/DOL Radca prawny Zespół Radców Prawnych Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Nr: 16932/2022

W trakcie naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa wyłoniono osobę/y do zatrudnienia.