Linki ułatwień dostępu Przejdź do treści

UM/5741/2022/SR/ROU inspektor ds. nadzoru i współpracy zewnętrznej w Zespole Nadzoru nad Stowarzyszeniami Kultury Fizycznej Biura Sportu i Rekreacji

Nr: 16875/2022

W trakcie naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie m.st. Warszawy nie wyłoniono osoby do zatrudnienia.