Linki ułatwień dostępu Przejdź do treści

UM/5762/2022/SD/PRA, podinspektor ds. obsługi finansowej w Wydziale Finansowo-Administracyjnym Biura Spraw Dekretowych

Nr: 16846/2022

W trakcie naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze wyłoniono osobę do zatrudnienia