Udostępnienie informacji o środowisku

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia o wydaniu postanowienia znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.13.2019.mk.450 oraz znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.13.2019.mk.451 - Budowa Wschodniej Obwodnicy Warszawy. Wesoła

Nr: 9567/2020

Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o telefon pod numer 19115 lub e-mail na adres administrator.ETO@um.warszawa.pl. Umożliwimy Państwu zapoznanie się z tymi dokumentami.