Udostępnienie informacji o środowisku

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wpłynięciu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie II linii metra, znak: WOOŚ-II.4210.54.2017.MC.71

Nr: 9281/2020

Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o telefon pod numer 19115 lub e-mail na adres administrator.ETO@um.warszawa.pl. Umożliwimy Państwu zapoznanie się z tymi dokumentami.