Udostępnienie informacji o środowisku

Obwieszczenie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie nr sprawy WOOŚ-II.420.275.2018.TM.30

Nr: 9114/2020

Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o telefon pod numer 19115 lub e-mail na adres administrator.ETO@um.warszawa.pl. Umożliwimy Państwu zapoznanie się z tymi dokumentami.