Otwarte konkursy na realizację zadań publicznych i ich wyniki

Uchwała Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą Wsparcie grupowe na Woli

Nr: 9175/2020

Załącznik zawiera Uchwałę oraz załącznik do Uchwały.